All jobs in English

All jobs in Dutch

 • Title
 • List 2
 • List 2
 • Title
 • List 3
 • List 3
 • Title
 • List 4
 • List 4

Have you noticed? We have listened to our visitors: our website has new features! Besides the vacancies, you will find other relevant information related to your search term. And you can easily filter the results in our new filter menu on the left. Curious? Explore these new features now!

Season's Greetings!

2016-9-29: this morning September 29th the website will be unavailable due to planned maintenance
read more...
This morning September 29th from 08:00 to 09:00 hours CEST (UTC +2) maintenance is planned for this website.

The website might be unavailable during this period.

We strongly advise you not to apply for jobs around this time.

Our apologies for the inconvenience,
team AcademicTransfer.

Job Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) - Docent Cultuurgeschiedenis Hogescholen

Docent Cultuurgeschiedenis voor het studiejaar 2012-2013 aan de Reinwardt Academie dat deel uit maakt van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

Specifications - (explanation)

Location Amsterdam
Function typesHoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren, Onderwijs
Scientific fieldsGedrag en maatschappij, Cultuurgeschiedenis
Hours 24.0 hours per week
Salary maximum € 4365
EducationUniversitair
Job number AT Docent Cultuurgeschiedenis
Translations
About employer Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
Short link www.academictransfer.com/13939

Job description

Docenten zijn verantwoordelijk voor het theoretische, praktische en professionele kader waarbinnen het onderwijs binnen het eigen vakgebied gegeven wordt. De Reinwardt Academie gaat uit van de opvatting dat professionaliteit gebaseerd is op praktische vaardigheden, een theoretisch kader en een professionele houding. De docent traint, draagt kennis over en begeleidt de student in zijn of haar ontwikkeling tot erfgoedprofessional.
De docent Cultuurgeschiedenis verzorgt colleges, begeleidt studenten en projecten en is bekend met het brede terrein van het cultureel erfgoed. De docent maakt deel uit van de vakgroep cultuurgeschiedenis en is mede verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gelijknamige leerlijn.

•    voorbereiden en uitvoeren van onderwijs in de bacheloropleiding, waaronder de vakken ‘Cultuurgeschiedenis tot 1900’ en ‘Cultuurgeschiedenis na 1900’;
•    begeleiden van studenten bij de uitvoering en voortgang van hun studie en het toetsen van hun leerontwikkeling en leerresultaten;
•    bijdrage leveren aan programmaonderdelen van de opleiding, waaronder binnen- en buitenlandse excursies, stage- en afstudeerprojecten;
•    bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in het beroepsveld.

Requirements

 • heeft een voltooide universitaire opleiding tot (cultuur-)historicus (omdat de huidige vakgroep reeds uit twee kunsthistorici bestaat, zoeken wij nadrukkelijk naar een docent met een andere achtergrond);
 • volgt en kent nationale en internationale ontwikkelingen en theorievorming in het vakgebied en kan deze vertalen naar het onderwijs;
 • heeft ervaring in het (hoger) onderwijs en beschikt over didactische vaardigheden;
 • heeft affiniteit met het erfgoedveld;
 • voelt zich betrokken bij de ontwikkeling van studenten;
 • heeft een open, communicatieve en flexibele werkhouding en is een teamspeler;
 • heeft een resultaatgerichte, kwaliteitsgerichte en vernieuwingsgezinde instelling.

Conditions of employment

De Reinwardt Academie biedt een prettige werkkring op een aantrekkelijk gelegen locatie in Amsterdam Oost, naast NS-station Amsterdam Muiderpoort. De functie is gewaardeerd in schaal 11 (maximaal € 4.365 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de CAO-HBO; de inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op verlenging.

Contract type: Tijdelijk, De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op verlenging.

Employer

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is een door de overheid bekostigde instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo). De hogeschool is in 1987 ontstaan door fusie van de Academie voor Beeldende Vorming, de Academie van Bouwkunst, de Nederlandse Film en Televisie Academie en de Reinwardt Academie.

In 1988 traden de Theaterschool en het Hilversums Conservatorium toe. In 1994 vond fusie plaats met het Sweelinck Conservatorium en ontstond het Conservatorium van Amsterdam.

Department

Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie is het enige opleidingsinstituut in Nederland voor allround erfgoedprofessionals. De Academie verzorgt een vierjarige hbo-bachelor Cultureel erfgoed en een internationale hbo-master in Museology van anderhalf jaar. De academie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de - internationale - beroepsuitoefening in het erfgoedveld en daarmee van het verzamelen, duurzaam beheren, gebruiken en communiceren van cultureel erfgoed.

De Reinwardt Academie maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), een hbo- instelling voor kunstonderwijs met opleidingen op bachelor- en masterniveau. Het onderwijs wordt behalve door de Reinwardt Academie verzorgd door de Academie voor Beeldende Vorming, Nederlandse Film en Televisie Academie, de Theaterschool, het Conservatorium en Academie van Bouwkunst. De AHK neemt nationaal en internationaal een prominente plaats in binnen het onderwijs, de kunsten en het culturele leven. De instituten bevinden zich op bijzondere locaties in het centrum van Amsterdam.

You cannot apply for this job anymore..

More information about and active vacancies of Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) on AcademicTransfer.

More vacancies of function type: Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren, Onderwijs;
or scientific field: Gedrag en maatschappij;Cultuurgeschiedenis.
save

Docent Cultuurgeschiedenis voor het studiejaar 2012-2013 aan de Reinwardt Academie dat deel uit maakt van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

Specifications - (explanation)

Location Amsterdam
Function typesHoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren, Onderwijs
Scientific fieldsGedrag en maatschappij, Cultuurgeschiedenis
Hours 24.0 hours per week
Salary maximum € 4365
EducationUniversitair
Job number AT Docent Cultuurgeschiedenis
Translations
About employer Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
Short link www.academictransfer.com/13939

Job description

Docenten zijn verantwoordelijk voor het theoretische, praktische en professionele kader waarbinnen het onderwijs binnen het eigen vakgebied gegeven wordt. De Reinwardt Academie gaat uit van de opvatting dat professionaliteit gebaseerd is op praktische vaardigheden, een theoretisch kader en een professionele houding. De docent traint, draagt kennis over en begeleidt de student in zijn of haar ontwikkeling tot erfgoedprofessional.
De docent Cultuurgeschiedenis verzorgt colleges, begeleidt studenten en projecten en is bekend met het brede terrein van het cultureel erfgoed. De docent maakt deel uit van de vakgroep cultuurgeschiedenis en is mede verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gelijknamige leerlijn.

•    voorbereiden en uitvoeren van onderwijs in de bacheloropleiding, waaronder de vakken ‘Cultuurgeschiedenis tot 1900’ en ‘Cultuurgeschiedenis na 1900’;
•    begeleiden van studenten bij de uitvoering en voortgang van hun studie en het toetsen van hun leerontwikkeling en leerresultaten;
•    bijdrage leveren aan programmaonderdelen van de opleiding, waaronder binnen- en buitenlandse excursies, stage- en afstudeerprojecten;
•    bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in het beroepsveld.

Requirements

 • heeft een voltooide universitaire opleiding tot (cultuur-)historicus (omdat de huidige vakgroep reeds uit twee kunsthistorici bestaat, zoeken wij nadrukkelijk naar een docent met een andere achtergrond);
 • volgt en kent nationale en internationale ontwikkelingen en theorievorming in het vakgebied en kan deze vertalen naar het onderwijs;
 • heeft ervaring in het (hoger) onderwijs en beschikt over didactische vaardigheden;
 • heeft affiniteit met het erfgoedveld;
 • voelt zich betrokken bij de ontwikkeling van studenten;
 • heeft een open, communicatieve en flexibele werkhouding en is een teamspeler;
 • heeft een resultaatgerichte, kwaliteitsgerichte en vernieuwingsgezinde instelling.

Conditions of employment

De Reinwardt Academie biedt een prettige werkkring op een aantrekkelijk gelegen locatie in Amsterdam Oost, naast NS-station Amsterdam Muiderpoort. De functie is gewaardeerd in schaal 11 (maximaal € 4.365 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de CAO-HBO; de inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op verlenging.

Contract type: Tijdelijk, De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op verlenging.

Employer

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is een door de overheid bekostigde instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo). De hogeschool is in 1987 ontstaan door fusie van de Academie voor Beeldende Vorming, de Academie van Bouwkunst, de Nederlandse Film en Televisie Academie en de Reinwardt Academie.

In 1988 traden de Theaterschool en het Hilversums Conservatorium toe. In 1994 vond fusie plaats met het Sweelinck Conservatorium en ontstond het Conservatorium van Amsterdam.

Department

Reinwardt Academie

De Reinwardt Academie is het enige opleidingsinstituut in Nederland voor allround erfgoedprofessionals. De Academie verzorgt een vierjarige hbo-bachelor Cultureel erfgoed en een internationale hbo-master in Museology van anderhalf jaar. De academie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de - internationale - beroepsuitoefening in het erfgoedveld en daarmee van het verzamelen, duurzaam beheren, gebruiken en communiceren van cultureel erfgoed.

De Reinwardt Academie maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), een hbo- instelling voor kunstonderwijs met opleidingen op bachelor- en masterniveau. Het onderwijs wordt behalve door de Reinwardt Academie verzorgd door de Academie voor Beeldende Vorming, Nederlandse Film en Televisie Academie, de Theaterschool, het Conservatorium en Academie van Bouwkunst. De AHK neemt nationaal en internationaal een prominente plaats in binnen het onderwijs, de kunsten en het culturele leven. De instituten bevinden zich op bijzondere locaties in het centrum van Amsterdam.

Login with LinkedIn to learn about your connections with:

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)