All jobs in English

All jobs in Dutch

  • Title
  • List 2
  • List 2
  • Title
  • List 3
  • List 3
  • Title
  • List 4
  • List 4
2015-8-31: today August 31st the website will be unavailable due to planned maintenance read more...
Today August 31st from 11:30 to 12:30 hours CEST (UTC -2) maintenance is planned for this website.

The website might be unavailable during this period.

We strongly advise you not to apply for jobs around this time.

Our apologies for the inconvenience,
team AcademicTransfer.

Job Faculteit der Letteren - Hoogleraar Arctische en Antarctische Studien (1,0 fte) HRS4R

Hoogleraar Arctische en Antarctische Studien (1,0 fte)

Specifications - (explanation)

Location Groningen
Function typesHoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren, Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
Hours 38.0 hours per week
Salary maximum € 7142
EducationUniversitair
Job number 212047
Translations
About employer Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Short link www.academictransfer.com/13023

Job description

De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt een hoogleraar in de Arctische en Antarctische Studiën. De hoogleraar wordt tevens directeur van het Arctisch Centrum.

De functie
- coördineren en verrichten van onderzoek op het terrein van de leeropdracht
- verwerven van externe middelen voor onderzoek
- begeleiden van promovendi
- verzorgen van onderwijs in e minor Arctische en Antarctische Studiën, en ook in andere relevante Ba- en Ma-opleidingen (BA en Ma archeologie, researchmaster Art History and Archeology)
- vervullen van bestuurlijke en organisatorische taken, waaronder het directeurschap van het Arctisch Centrum en actieve participatie in het Willem Barentsz Poolinstituut
- verder profileren en uitbouwen van nationale en internationale contacten ten behoeve van het bij de leerstoel behorende onderwijs en onderzoek
- leidinggeven aan de stafmedewerkers van het Arctisch Centrum.

Requirements

De hoogleraar geeft leiding en inhoud aan het Poolonderzoek en -onderwijs. Met het oog op de onderzoeksaccenten van het Arctisch Centrum, als onderdeel van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), gaat de voorkeur uit naar iemand die onderzoek verricht vanuit een cultuurhistorische invalshoek. De kandidaat heeft een hoge internationale zichtbaarheid, welke blijkt uit publicaties en verworven subsidies. Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een stimulans vormt voor de andere stafleden van het Arctisch Centrum.

Wij gaan ervan uit dat belangstellenden:
- gepromoveerd zijn op een relevant onderzoeksgebied
- over ruime onderzoekservaring beschikken op het terrein van de leeropdracht
- beschikken over een breed en relevant academisch en, bij voorkeur, maatschappelijk netwerk
- goede leidinggevende, bestuurlijke en organisatorische vaardigheden hebben
- succesvol zijn (geweest) in het verwerven van externe middelen voor onderzoek
- ervaring hebben met het begeleiden van promovendi
- ervaren docenten zijn
- in staat zijn de belangstelling voor het vakgebied te bevorderen.

Conditions of employment

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een dienstverband voor onbepaalde tijd als hoogleraar 2 per september 2012. Het salaris bedraagt minimaal € 4904,- tot maximaal € 7142,- bruto per maand bij volledige werktijd (CAO-Nederlandse Universiteiten).

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief met motivatie voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 19.03.2012 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Een informatiepakket kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Faculteit der Letteren, telefoon 050-3635834, g.peters-beuke@rug.nl

Organisation

Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. De Faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 19 bacheloropleidingen en meer dan 35 masteropleidingen. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.
You cannot apply for this job anymore..

More information about and active vacancies of Rijksuniversiteit Groningen (RUG) on AcademicTransfer.

More vacancies of function type: Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren, Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie.
save

Hoogleraar Arctische en Antarctische Studien (1,0 fte)

Specifications - (explanation)

Location Groningen
Function typesHoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren, Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
Hours 38.0 hours per week
Salary maximum € 7142
EducationUniversitair
Job number 212047
Translations
About employer Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Short link www.academictransfer.com/13023

Job description

De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt een hoogleraar in de Arctische en Antarctische Studiën. De hoogleraar wordt tevens directeur van het Arctisch Centrum.

De functie
- coördineren en verrichten van onderzoek op het terrein van de leeropdracht
- verwerven van externe middelen voor onderzoek
- begeleiden van promovendi
- verzorgen van onderwijs in e minor Arctische en Antarctische Studiën, en ook in andere relevante Ba- en Ma-opleidingen (BA en Ma archeologie, researchmaster Art History and Archeology)
- vervullen van bestuurlijke en organisatorische taken, waaronder het directeurschap van het Arctisch Centrum en actieve participatie in het Willem Barentsz Poolinstituut
- verder profileren en uitbouwen van nationale en internationale contacten ten behoeve van het bij de leerstoel behorende onderwijs en onderzoek
- leidinggeven aan de stafmedewerkers van het Arctisch Centrum.

Requirements

De hoogleraar geeft leiding en inhoud aan het Poolonderzoek en -onderwijs. Met het oog op de onderzoeksaccenten van het Arctisch Centrum, als onderdeel van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), gaat de voorkeur uit naar iemand die onderzoek verricht vanuit een cultuurhistorische invalshoek. De kandidaat heeft een hoge internationale zichtbaarheid, welke blijkt uit publicaties en verworven subsidies. Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een stimulans vormt voor de andere stafleden van het Arctisch Centrum.

Wij gaan ervan uit dat belangstellenden:
- gepromoveerd zijn op een relevant onderzoeksgebied
- over ruime onderzoekservaring beschikken op het terrein van de leeropdracht
- beschikken over een breed en relevant academisch en, bij voorkeur, maatschappelijk netwerk
- goede leidinggevende, bestuurlijke en organisatorische vaardigheden hebben
- succesvol zijn (geweest) in het verwerven van externe middelen voor onderzoek
- ervaring hebben met het begeleiden van promovendi
- ervaren docenten zijn
- in staat zijn de belangstelling voor het vakgebied te bevorderen.

Conditions of employment

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een dienstverband voor onbepaalde tijd als hoogleraar 2 per september 2012. Het salaris bedraagt minimaal € 4904,- tot maximaal € 7142,- bruto per maand bij volledige werktijd (CAO-Nederlandse Universiteiten).

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief met motivatie voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 19.03.2012 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Een informatiepakket kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Faculteit der Letteren, telefoon 050-3635834, g.peters-beuke@rug.nl

Organisation

Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. De Faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 19 bacheloropleidingen en meer dan 35 masteropleidingen. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.

Login with LinkedIn to learn about your connections with:

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)