All jobs in English

All jobs in Dutch

  • Title
  • List 2
  • List 2
  • Title
  • List 3
  • List 3
  • Title
  • List 4
  • List 4

10 oktober 2017: vertraging in ontvangst AcademicTransfer e-mails. Heb je van je sollicitatie nog geen kopie ontvangen? Lees meer.

Heb je het al gezien? Op verzoek van onze bezoekers vind je nu extra informatie bij onze vacatures of een zoekopdracht. En je kunt de resultaten makkelijk filteren met het nieuwe menu aan de linkerkant. Benieuwd? Verken deze nieuwe features nu!

Fijne feestdagen!

22-1-2018: website morgenmiddag 23 januari niet beschikbaar in verband met gepland onderhoud
lees meer...
Morgenmiddag vanaf 11:45 uur tot 12:15 uur CEST (UTC +1) is onderhoud voor deze website gepland.

De website zal gedurende deze periode niet beschikbaar zijn.

Wij adviseren u dringend rond en tijdens deze tijd niet te solliciteren op vacatures.

Onze excuses voor het ondervonden ongemak,
team AcademicTransfer.

Vacature Universiteit Maastricht - Promovendus die toolkit ontwikkelt en evalueert om met name verpleegkundige te ondersteunen bij het leveren van goede basiszorg en communicatie in de laatste levensfase bij mensen met dementie en hun naaste. HRS4R

Ambitieuze promovendus die toolkit ontwikkelt voor zorgverleners om de kwaliteit van zorg in laatste levensfase bij mensen met dementie te verhogen.

Specificaties - (uitleg)

Locatie Maastricht, vakgroep Health Services Research.
FunctietypesPromotieplaatsen
Wetenschappelijke disciplineGezondheid, Gedrag en maatschappij
Uren 38,0 uren per week
Salaris € 2191 - € 2801
Werk-/denkniveauUniversitair
Vacaturenummer AT2017.119
Vertalingen
About employer Universiteit Maastricht (UM)
Short link www.academictransfer.com/39902

Functiebeschrijving

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en heeft een multidisciplinair karakter. Zorgverleners geven aan onvoldoende competenties op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie te hebben. Enerzijds geven vooral verpleegkundigen/verzorgenden aan onvoldoende basiskennis te beschikken betreffende het herkennen en handelen bij hinderlijke symptomen en multiproblematiek (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Anderzijds vinden zorgverleners het vaak moeilijk om tijdig over het naderende levenseinde in gesprek te gaan. 

WAT GAAN WE DOEN IN DIT PROJECT?

Dit project bestaat uit twee met elkaar samenhangende deelprojecten die intensief zullen samenwerken. Deze vacature richt zich op de promovendus voor deelproject 1 wat gaat over competentie ontwikkeling op enerzijds het gebied van basiskennis over palliatieve zorg bij mensen met dementie en anderzijds over het communiceren over het naderende levenseinde met mensen met dementie en hun naasten, thuis en in het verpleeghuis.

In dit deelproject ontwikkelen, implementeren en evalueren we een competentie toolkit, die tot stand komt op basis van geïdentificeerde knelpunten en behoeften van mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners,op het vlak van kennis en communicatie. Ook worden beschikbare leermaterialen geïnventariseerd welke aansluiten op deze knelpunten. Op basis van deze inventarisatie wordt de toolkit ontwikkeld en geëvalueerd. Het communicatie onderdeel richt zich op het tijdig in gesprek gaan met mensen met dementie en hun naasten over aspecten van het naderende levenseinde, het stellen van zorgdoelen (Advance Care Planning), en het nemen van gezamenlijke besluiten (SharedDecision Making ).

De toolkit maakt gebruik van innovatieve leerstijlen, waaronder ‘just in time learning’ (leren in de werkomgeving met casuïstiek). De toolkit wordt geïmplementeerd en geëvalueerd d.m.v. gevalideerde vragenlijst(en) met als uitkomstmaten: de door de betrokken zorgverleners ervaren kennis- en communicatieverbetering; en m.b.t. de mensen met dementie en hun naasten de tevredenheid over de verleende zorg) en het door de naasten ervaren comfort bij overlijden.

Deelproject 2 gaat over het interdisciplinair samenwerken thuis en in het verpleeghuis en ook wanneer er sprake is van een transitie tussen beide om continuïteit van zorg te waarborgen. 

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, Zuyd Hogeschool, zorgorganisaties Zuyderland, Envida en Vivantes en nationale partners zoals hulp bij dementie, Vilans, IKNL, CZ, V&VN, LUMC, Consortia Palliatieve zorg, huis voor de zorg.

Functie-eisen

Wij zoeken een pro actieve en enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, enthousiasme, veerkracht, creativiteit,  initiatief nemen en zelfstandig werken zijn essentiële persoonlijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen, je kunt goed samenwerken  en je vormt de verbindende factor tussen verschillende partijen. Verder heb je gebleken vaardigheden  op het terrein van organiseren van projecten met veel stakeholders. Je bent niet alleen communicatief, leergierig, maar ook analytisch ingesteld en bij voorkeur bekend met kwantitatieve en kwalitatieve analyses, wetenschappelijk schrijven. Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal, mondeling en schriftelijk. Aantoonbare affiniteit met de (thuis/verpleeghuis)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar.

Het salaris bedraagt € 2.191,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.801,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal Promovendi.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

 

 

Dienstverband: Tijdelijk, 4 jaar

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16000 studenten en 4000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Vakgroep Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar www.caphri.nl.

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, zeven zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep) en Zuyd Hogeschool. Binnen het living lab van de AWO draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het netwerk bestrijkt circa 110 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

U kunt niet meer op deze vacature solliciteren / You cannot apply for this job anymore..

Meer informatie over en actuele vacatures van Universiteit Maastricht (UM) on AcademicTransfer.

More vacancies of function type: Promotieplaatsen;
of scientific field: Gezondheid; Gedrag en maatschappij.
bewaar

Ambitieuze promovendus die toolkit ontwikkelt voor zorgverleners om de kwaliteit van zorg in laatste levensfase bij mensen met dementie te verhogen.

Specificaties - (uitleg)

Locatie Maastricht, vakgroep Health Services Research.
FunctietypesPromotieplaatsen
Wetenschappelijke disciplineGezondheid, Gedrag en maatschappij
Uren 38,0 uren per week
Salaris € 2191 - € 2801
Werk-/denkniveauUniversitair
Vacaturenummer AT2017.119
Vertalingen
About employer Universiteit Maastricht (UM)
Short link www.academictransfer.com/39902

Functiebeschrijving

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en heeft een multidisciplinair karakter. Zorgverleners geven aan onvoldoende competenties op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie te hebben. Enerzijds geven vooral verpleegkundigen/verzorgenden aan onvoldoende basiskennis te beschikken betreffende het herkennen en handelen bij hinderlijke symptomen en multiproblematiek (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Anderzijds vinden zorgverleners het vaak moeilijk om tijdig over het naderende levenseinde in gesprek te gaan. 

WAT GAAN WE DOEN IN DIT PROJECT?

Dit project bestaat uit twee met elkaar samenhangende deelprojecten die intensief zullen samenwerken. Deze vacature richt zich op de promovendus voor deelproject 1 wat gaat over competentie ontwikkeling op enerzijds het gebied van basiskennis over palliatieve zorg bij mensen met dementie en anderzijds over het communiceren over het naderende levenseinde met mensen met dementie en hun naasten, thuis en in het verpleeghuis.

In dit deelproject ontwikkelen, implementeren en evalueren we een competentie toolkit, die tot stand komt op basis van geïdentificeerde knelpunten en behoeften van mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners,op het vlak van kennis en communicatie. Ook worden beschikbare leermaterialen geïnventariseerd welke aansluiten op deze knelpunten. Op basis van deze inventarisatie wordt de toolkit ontwikkeld en geëvalueerd. Het communicatie onderdeel richt zich op het tijdig in gesprek gaan met mensen met dementie en hun naasten over aspecten van het naderende levenseinde, het stellen van zorgdoelen (Advance Care Planning), en het nemen van gezamenlijke besluiten (SharedDecision Making ).

De toolkit maakt gebruik van innovatieve leerstijlen, waaronder ‘just in time learning’ (leren in de werkomgeving met casuïstiek). De toolkit wordt geïmplementeerd en geëvalueerd d.m.v. gevalideerde vragenlijst(en) met als uitkomstmaten: de door de betrokken zorgverleners ervaren kennis- en communicatieverbetering; en m.b.t. de mensen met dementie en hun naasten de tevredenheid over de verleende zorg) en het door de naasten ervaren comfort bij overlijden.

Deelproject 2 gaat over het interdisciplinair samenwerken thuis en in het verpleeghuis en ook wanneer er sprake is van een transitie tussen beide om continuïteit van zorg te waarborgen. 

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, Zuyd Hogeschool, zorgorganisaties Zuyderland, Envida en Vivantes en nationale partners zoals hulp bij dementie, Vilans, IKNL, CZ, V&VN, LUMC, Consortia Palliatieve zorg, huis voor de zorg.

Functie-eisen

Wij zoeken een pro actieve en enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, enthousiasme, veerkracht, creativiteit,  initiatief nemen en zelfstandig werken zijn essentiële persoonlijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen, je kunt goed samenwerken  en je vormt de verbindende factor tussen verschillende partijen. Verder heb je gebleken vaardigheden  op het terrein van organiseren van projecten met veel stakeholders. Je bent niet alleen communicatief, leergierig, maar ook analytisch ingesteld en bij voorkeur bekend met kwantitatieve en kwalitatieve analyses, wetenschappelijk schrijven. Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal, mondeling en schriftelijk. Aantoonbare affiniteit met de (thuis/verpleeghuis)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar.

Het salaris bedraagt € 2.191,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.801,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal Promovendi.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

 

 

Dienstverband: Tijdelijk, 4 jaar

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16000 studenten en 4000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Vakgroep Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar www.caphri.nl.

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, zeven zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep) en Zuyd Hogeschool. Binnen het living lab van de AWO draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het netwerk bestrijkt circa 110 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

Login met LinkedIn om je connecties te zien met:

Universiteit Maastricht (UM)