All jobs in English

All jobs in Dutch

  • Title
  • List 2
  • List 2
  • Title
  • List 3
  • List 3
  • Title
  • List 4
  • List 4

Vacature Universiteit Maastricht - Promovendus die een samenwerkingsstrategie ontwikkelt en evalueert om interdisciplinair samenwerken thuis en in het verpleeghuis en in transitie tussen beiden te waarborgen bij mensen met dementie in de laatste levensfase HRS4R

Ambitieuze promovendus die een samenwerkingsstrategie ontwikkelt om interdisciplinair samenwerken en samenwerking in transitie te waarborgen bij mensen met dementie in de laatste levensfase.

Specificaties - (uitleg)

Locatie Maastricht, vakgroep Health Services Research.
FunctietypesPromotieplaatsen
Wetenschappelijke disciplineGezondheid, Gedrag en maatschappij
Uren 38,0 uren per week
Salaris € 2191 - € 2801
Werk-/denkniveauUniversitair
Vacaturenummer AT2017.118
Vertalingen
About employer Universiteit Maastricht (UM)
Short link www.academictransfer.com/39903

Solliciteer binnen 6 dagen op deze vacature

Functiebeschrijving

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en heeft een multidisciplinair karakter.  Bij de zorg en behandeling van patiënten in de laatste levensfase zijn vaak hulpverleners van verschillende organisaties en specialismen betrokken. Het kan dan ingewikkeld zijn om de zorg goed afstemmen. In de praktijk zien we dat  zorg vaak gefragmenteerd  is en er nog te weinig samenwerking tussen professionals en organisaties plaatsvindt. Dit heeft een negatieve  invloed op de kwaliteit van zorg. 

WAT GAAN WE DOEN IN DIT PROJECT?

Dit project bestaat uit twee met elkaar samenhangende deelprojecten waarbij intensief samengewerkt zal worden. Deze vacature richt zich op de promovendus voor deelproject 2. 

Deelproject 2 gaat over het interdisciplinair samenwerken thuis en in het verpleeghuis en ook wanneer er sprake is van een transitie tussen beiden om continuïteit van zorg te waarborgen. Door middel van de ‘wereld café methode’ (kleine kring gesprekken), interviews en vragenlijsten worden de huidige samenwerkingsknelpunten in kaart gebracht bij zorgverleners, mensen met dementie en hun naaste thuis en in het verpleeghuis. Ook wordt geïnventariseerd welke bestaande samenwerkingsmodellen en tools toepasbaar zijn. Op basis van deze inventarisatie wordt er een tailored samenwerkingsstrategie ontwikkeld in samenwerking met de participerende zorgorganisaties en onderwijs Deze samenwerkingsstrategie wordt geïmplementeerd en geëvalueerd d.m.v. gevalideerde vragenlijst(en) met als uitkomstmaten: de door de betrokken zorgverleners ervaren samenwerking verbetering; en m.b.t. de mensen met dementie en hun naasten de tevredenheid over de verleende zorg en het door de naasten ervaren comfort bij overlijden. 

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, Zuyd Hogeschool, zorgorganisaties Zuyderland, Envida en Vivantes en nationale partners zoals hulp bij dementie, Vilans, IKNL, CZ, V&VN, Consortia Palliatieve zorg, LUMC, Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht UMC+, huis voor de zorg.

Functie-eisen

Wij zoeken een pro actieve en enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, enthousiasme, veerkracht, creativiteit,  initiatief nemen en zelfstandig werken zijn essentiële persoonlijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen, je kunt goed samenwerken  en je vormt de verbindende factor tussen verschillende partijen. Verder heb je gebleken vaardigheden  op het terrein van organiseren van projecten met veel stakeholders. Je bent niet alleen communicatief, leergierig, maar ook analytisch ingesteld en bij voorkeur bekend met kwantitatieve en kwalitatieve analyses, wetenschappelijk schrijven. Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal, mondeling en schriftelijk. Aantoonbare affiniteit met de (thuis/verpleeghuis)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar.

Het salaris bedraagt € 2.191,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.801,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal Promovendi.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

Dienstverband: Tijdelijk, 4 jaar

Werkgever

Universiteit Maastricht

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische en topreferente zorg alsmede hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in.

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16000 studenten en 4000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Vakgroep Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar www.caphri.nl.

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, zeven zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep) en Zuyd Hogeschool. Binnen het living lab van de AWO draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het netwerk bestrijkt circa 110 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Judith Meijers (j.meijers@maastrichtuniversity.nl, 0622870421) 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 22 of 23 mei 2017. 

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

bewaar

Ambitieuze promovendus die een samenwerkingsstrategie ontwikkelt om interdisciplinair samenwerken en samenwerking in transitie te waarborgen bij mensen met dementie in de laatste levensfase.

Specificaties - (uitleg)

Locatie Maastricht, vakgroep Health Services Research.
FunctietypesPromotieplaatsen
Wetenschappelijke disciplineGezondheid, Gedrag en maatschappij
Uren 38,0 uren per week
Salaris € 2191 - € 2801
Werk-/denkniveauUniversitair
Vacaturenummer AT2017.118
Vertalingen
About employer Universiteit Maastricht (UM)
Short link www.academictransfer.com/39903

Solliciteer binnen 6 dagen op deze vacature

Functiebeschrijving

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en heeft een multidisciplinair karakter.  Bij de zorg en behandeling van patiënten in de laatste levensfase zijn vaak hulpverleners van verschillende organisaties en specialismen betrokken. Het kan dan ingewikkeld zijn om de zorg goed afstemmen. In de praktijk zien we dat  zorg vaak gefragmenteerd  is en er nog te weinig samenwerking tussen professionals en organisaties plaatsvindt. Dit heeft een negatieve  invloed op de kwaliteit van zorg. 

WAT GAAN WE DOEN IN DIT PROJECT?

Dit project bestaat uit twee met elkaar samenhangende deelprojecten waarbij intensief samengewerkt zal worden. Deze vacature richt zich op de promovendus voor deelproject 2. 

Deelproject 2 gaat over het interdisciplinair samenwerken thuis en in het verpleeghuis en ook wanneer er sprake is van een transitie tussen beiden om continuïteit van zorg te waarborgen. Door middel van de ‘wereld café methode’ (kleine kring gesprekken), interviews en vragenlijsten worden de huidige samenwerkingsknelpunten in kaart gebracht bij zorgverleners, mensen met dementie en hun naaste thuis en in het verpleeghuis. Ook wordt geïnventariseerd welke bestaande samenwerkingsmodellen en tools toepasbaar zijn. Op basis van deze inventarisatie wordt er een tailored samenwerkingsstrategie ontwikkeld in samenwerking met de participerende zorgorganisaties en onderwijs Deze samenwerkingsstrategie wordt geïmplementeerd en geëvalueerd d.m.v. gevalideerde vragenlijst(en) met als uitkomstmaten: de door de betrokken zorgverleners ervaren samenwerking verbetering; en m.b.t. de mensen met dementie en hun naasten de tevredenheid over de verleende zorg en het door de naasten ervaren comfort bij overlijden. 

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, Zuyd Hogeschool, zorgorganisaties Zuyderland, Envida en Vivantes en nationale partners zoals hulp bij dementie, Vilans, IKNL, CZ, V&VN, Consortia Palliatieve zorg, LUMC, Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht UMC+, huis voor de zorg.

Functie-eisen

Wij zoeken een pro actieve en enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, enthousiasme, veerkracht, creativiteit,  initiatief nemen en zelfstandig werken zijn essentiële persoonlijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen, je kunt goed samenwerken  en je vormt de verbindende factor tussen verschillende partijen. Verder heb je gebleken vaardigheden  op het terrein van organiseren van projecten met veel stakeholders. Je bent niet alleen communicatief, leergierig, maar ook analytisch ingesteld en bij voorkeur bekend met kwantitatieve en kwalitatieve analyses, wetenschappelijk schrijven. Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal, mondeling en schriftelijk. Aantoonbare affiniteit met de (thuis/verpleeghuis)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar.

Het salaris bedraagt € 2.191,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.801,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal Promovendi.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

Dienstverband: Tijdelijk, 4 jaar

Werkgever

Universiteit Maastricht

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische en topreferente zorg alsmede hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in.

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16000 studenten en 4000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Vakgroep Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar www.caphri.nl.

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, zeven zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep) en Zuyd Hogeschool. Binnen het living lab van de AWO draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het netwerk bestrijkt circa 110 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Judith Meijers (j.meijers@maastrichtuniversity.nl, 0622870421) 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 22 of 23 mei 2017. 

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Login met LinkedIn om je connecties te zien met:

Universiteit Maastricht (UM)