All jobs in English

All jobs in Dutch

 • Title
 • List 2
 • List 2
 • Title
 • List 3
 • List 3
 • Title
 • List 4
 • List 4

Next week we will fulfill our visitors’ wishes; searching our website will result in extra information.

You will for instance find information on the employer, about living and working in the Netherlands or other related information on our website. Are you curious to find out more? Visit our website again soon to test our new search machine! :-)

Season's Greetings!

Job - Postdoc / onderzoeker Orthopedagogiek

Postdoc / onderzoeker Orthopedagogiek

Specifications - (explanation)

Function typesPostdoc posities
Scientific fields Faculteit der Psychologie en Pedagogiek
Hours 24.0 hours per week
Salary € 2403 - € 3793
EducationGepromoveerd
Job number 1.2013.00047
Translations
About employer Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Short link www.academictransfer.com/17538

Job description

Doelstelling van het onderzoek
Visuele beperkingen of visuele-en-verstandelijke beperkingen by baby’s bemoeilijken de ontwikkeling van veilige relaties met ouders. Ouders hebben daarom behoefte aan begeleiding en ondersteuning, maar er zijn geen evidence-based programma’s voorhanden. Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP) is een programma voor opvoedingsondersteuning dat gericht is op het bevorderen van veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen. Dit wordt bereikt door ouders in de gelegenheid te stellen om de signalen van hun kinderen te ontdekken, juist te interpreteren, en er aansluitend op te reageren. De combinatie van deze vaardigheden wordt binnen de gehechtheidstheorie aangeduid met de term ‘sensitiviteit’. VIPP is aangepast voor andere doelgroepen zoals voor ouders met kinderen met autisme (VIPP-AUTI), voor kinderen met moeilijk opvoedbaar gedrag (VIPP-SD), en voor ouders met een verstandelijke beperking (VIPP-LD). In een RCT studie zal het effect van een aangepaste VIPP interventie voor (zeer) jonge kinderen met visuele of visuele-en-verstandelijke beperking, de VIPP-V, in een RCT studie worden onderzocht. 

Onderzoeksvragen  zijn: (1) Welke aanpassingen van VIPP, zoals blijkt uit de literatuur, zijn noodzakelijk voor het ontwikkelen van VIPP-V? (2) Is VIPP-V een effectieve methode in het bevorderen van zelfvertrouwen in ouderschap, van sensitiviteit, en van de kwaliteit van de ouder-kind relatie bij ouders van kinderen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking? (3) Welke meerwaarde heeft geprotocolleerde evidence-based VIPP-V-interventie als onderdeel van de vroegbegeleiding die aan ouders van kinderen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking wordt geboden? 

Het projectteam bestaat, naast de onderzoeker en een assistent, uit Carlo Schuengel, Paula Sterkenburg en Sabina Kef en de coördinatoren binnen Koninklijke Visio en Bartiméus namelijk Ellen van der Broek en Liduin van Schaik. Het onderzoek wordt financieel mede mogelijk gemaakt door ZonMW-programma Inzicht. 

 • Uitwerken van het goedgekeurde onderzoeksvoorstel tot een onderzoeksprotocol;
 • projectmanagement;
 • dataverzameling;
 • databeheer, dataverwerking en data-analyse;
 • rapportage in de vorm van nationale en internationale wetenschappelijke publicaties en presentaties.

Requirements

 • (Over een korte tijd) gepromoveerd in de (ortho)pedagogiek of psychologie; 
 • goede sociale en organisatie vaardigheden;
 • affiniteit met de doelgroep en met gezinsondersteuning;
 • ervaring met effectonderzoek;
 • goede schriftelijke rapportage vaardigheden blijkend uit internationale publicaties;
 • in teamverband kunnen werken, maar ook een grote mate van zelfstandigheid bezitten;
 • creativiteit en flexibiliteit.

Conditions of employment

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 30 maanden. De aanstelling vindt plaats bij Faculteit der Psychologie en Pedagogiek. Op de website kunt u onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden (www.werkenbijdevu.nl). 

Het salaris vanuit de VU is afhankelijk werkervaring tussen € 2.403,- en € 3.793,- (schaal 10) op fulltime basis.

Contract type: Tijdelijk, 30 maanden

Department

Faculteit
Bij de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam (www.psy.vu.nl) werken ca. 400 mensen. De faculteit bestaat uit 10 wetenschappelijke afdelingen voor onderwijs en onderzoek. Er studeren 1850 studenten. De faculteit kenmerkt zich door hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en door wetenschappelijk onderwijs waarin de academische vorming centraal staat. Binnen de faculteit heerst een informele werksfeer met korte lijnen. Onderzoek vindt veelal plaats in samenwerking met maatschappelijke partners en academische werkplaatsen. Deze vacature is een samenwerkingproject met Koninklijke Visio en Bartiméus. 

Afdeling Ontwikkelingspedagogiek
De onderzoeker wordt aangesteld binnen de afdeling Ontwikkelingspedagogiek, die onder leiding staat van prof Carlo Schuengel. De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richten zich op de bijdrage van opvoeding, jeugdzorg en gehandicaptenzorg aan (geestelijk) gezond opgroeien. Onderwerpen lopen uiteen van gehechtheid bij personen met beperkingen, kindermishandeling, ondersteuning van ouders, pesten, tot intergenerationele overdracht van gehechtheid. De onderzoeksgroep gebruikt een breed scala aan onderzoeksdesigns, van single case experimenten met intensieve tijdreeksen, gerandomiseerde klinische trials, labexperimenten, en grootschalige longitudinale cohortstudies. Het onderzoek is ingebed in de onderzoeksinstituten EMGO+ en LEARN!.

You cannot apply for this job anymore..

More information about and active vacancies of Vrije Universiteit Amsterdam (VU) on AcademicTransfer.

More vacancies of function type: Postdoc posities;
or scientific field: Faculteit der Psychologie en Pedagogiek.
save

Postdoc / onderzoeker Orthopedagogiek

Specifications - (explanation)

Function typesPostdoc posities
Scientific fields Faculteit der Psychologie en Pedagogiek
Hours 24.0 hours per week
Salary € 2403 - € 3793
EducationGepromoveerd
Job number 1.2013.00047
Translations
About employer Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Short link www.academictransfer.com/17538

Job description

Doelstelling van het onderzoek
Visuele beperkingen of visuele-en-verstandelijke beperkingen by baby’s bemoeilijken de ontwikkeling van veilige relaties met ouders. Ouders hebben daarom behoefte aan begeleiding en ondersteuning, maar er zijn geen evidence-based programma’s voorhanden. Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP) is een programma voor opvoedingsondersteuning dat gericht is op het bevorderen van veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen. Dit wordt bereikt door ouders in de gelegenheid te stellen om de signalen van hun kinderen te ontdekken, juist te interpreteren, en er aansluitend op te reageren. De combinatie van deze vaardigheden wordt binnen de gehechtheidstheorie aangeduid met de term ‘sensitiviteit’. VIPP is aangepast voor andere doelgroepen zoals voor ouders met kinderen met autisme (VIPP-AUTI), voor kinderen met moeilijk opvoedbaar gedrag (VIPP-SD), en voor ouders met een verstandelijke beperking (VIPP-LD). In een RCT studie zal het effect van een aangepaste VIPP interventie voor (zeer) jonge kinderen met visuele of visuele-en-verstandelijke beperking, de VIPP-V, in een RCT studie worden onderzocht. 

Onderzoeksvragen  zijn: (1) Welke aanpassingen van VIPP, zoals blijkt uit de literatuur, zijn noodzakelijk voor het ontwikkelen van VIPP-V? (2) Is VIPP-V een effectieve methode in het bevorderen van zelfvertrouwen in ouderschap, van sensitiviteit, en van de kwaliteit van de ouder-kind relatie bij ouders van kinderen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking? (3) Welke meerwaarde heeft geprotocolleerde evidence-based VIPP-V-interventie als onderdeel van de vroegbegeleiding die aan ouders van kinderen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking wordt geboden? 

Het projectteam bestaat, naast de onderzoeker en een assistent, uit Carlo Schuengel, Paula Sterkenburg en Sabina Kef en de coördinatoren binnen Koninklijke Visio en Bartiméus namelijk Ellen van der Broek en Liduin van Schaik. Het onderzoek wordt financieel mede mogelijk gemaakt door ZonMW-programma Inzicht. 

 • Uitwerken van het goedgekeurde onderzoeksvoorstel tot een onderzoeksprotocol;
 • projectmanagement;
 • dataverzameling;
 • databeheer, dataverwerking en data-analyse;
 • rapportage in de vorm van nationale en internationale wetenschappelijke publicaties en presentaties.

Requirements

 • (Over een korte tijd) gepromoveerd in de (ortho)pedagogiek of psychologie; 
 • goede sociale en organisatie vaardigheden;
 • affiniteit met de doelgroep en met gezinsondersteuning;
 • ervaring met effectonderzoek;
 • goede schriftelijke rapportage vaardigheden blijkend uit internationale publicaties;
 • in teamverband kunnen werken, maar ook een grote mate van zelfstandigheid bezitten;
 • creativiteit en flexibiliteit.

Conditions of employment

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 30 maanden. De aanstelling vindt plaats bij Faculteit der Psychologie en Pedagogiek. Op de website kunt u onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden (www.werkenbijdevu.nl). 

Het salaris vanuit de VU is afhankelijk werkervaring tussen € 2.403,- en € 3.793,- (schaal 10) op fulltime basis.

Contract type: Tijdelijk, 30 maanden

Department

Faculteit
Bij de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam (www.psy.vu.nl) werken ca. 400 mensen. De faculteit bestaat uit 10 wetenschappelijke afdelingen voor onderwijs en onderzoek. Er studeren 1850 studenten. De faculteit kenmerkt zich door hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en door wetenschappelijk onderwijs waarin de academische vorming centraal staat. Binnen de faculteit heerst een informele werksfeer met korte lijnen. Onderzoek vindt veelal plaats in samenwerking met maatschappelijke partners en academische werkplaatsen. Deze vacature is een samenwerkingproject met Koninklijke Visio en Bartiméus. 

Afdeling Ontwikkelingspedagogiek
De onderzoeker wordt aangesteld binnen de afdeling Ontwikkelingspedagogiek, die onder leiding staat van prof Carlo Schuengel. De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richten zich op de bijdrage van opvoeding, jeugdzorg en gehandicaptenzorg aan (geestelijk) gezond opgroeien. Onderwerpen lopen uiteen van gehechtheid bij personen met beperkingen, kindermishandeling, ondersteuning van ouders, pesten, tot intergenerationele overdracht van gehechtheid. De onderzoeksgroep gebruikt een breed scala aan onderzoeksdesigns, van single case experimenten met intensieve tijdreeksen, gerandomiseerde klinische trials, labexperimenten, en grootschalige longitudinale cohortstudies. Het onderzoek is ingebed in de onderzoeksinstituten EMGO+ en LEARN!.

Login with LinkedIn to learn about your connections with:

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)