Onderzoeker project ‘Taalbeleid binnen instellingen binnen het hoger onderwijs’

Onderzoeker project ‘Taalbeleid binnen instellingen binnen het hoger onderwijs’

Geplaatst Deadline Locatie
26 okt 25 dec Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Onderzoeker project ’Taalbeleid binnen instellingen binnen het hoger onderwijs’

Momenteel zoekt de Inspectie van het Onderwijs (van het Ministerie van OCW) een enthousiaste promovendus die gedurende een half jaar als onderzoeker bijdraagt aan het project ‘Taalbeleid binnen instellingen van het hoger onderwijs’.

Vanzelfsprekend participeer je in het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling hoger onderwijs van de inspectie. Je neemt deel aan het overleg van de projectgroep Taalbeleid, het afdelingsoverleg en het teamoverleg. Daarnaast behoort incidentele inzet in andere werkzaamheden (instellingsonderzoeken, ronde tafels, gesprekken met externen) tot de mogelijkheden, al naar gelang je interesse en de kansen die zich voordoen.

Onderzoeksachtergrond:

Onderzoeksproject Taalbeleid binnen instellingen binnen het hoger onderwijs

Er is toenemend maatschappelijk debat over de voor- en nadelen van internationalisering in het hoger onderwijs. De discussie spitst zich toe op het gebruik van het Engels. Het beeld is gemengd: er zijn duidelijke voorstanders – grofweg vanuit de gedachte van één Europese hoger onderwijsruimte, het belang van een open maatschappij, economische belangen en burgerschapsoverwegingen. Anderzijds zijn er duidelijk tegenstanders die spreken van doorgeslagen verengelsing en gevolgen voor kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De inspectie signaleert in haar Staat van het Onderwijs over 2016/2017 dat inmiddels driekwart van de wo-master Engelstalig is. Met het project over Taalbeleid wil de inspectie:

 1. inzicht krijgen in de mate van naleving van artikel 7.2c in de WHW (wet op het hoger onderwijs en onderzoek)
 2. inzicht krijgen in de wijze waarop instellingen  hun taalkeuze vormgeven
 3. een bijdrage leveren aan:
  • de discussie de taalkeuze en daar waar mogelijk ook over taalbeleid,
  • handvatten geven voor de nieuwe invulling van artikel 7.2, en
  • discussie over artikel 1.3 lid 5. Van de WHW

Specificaties

Inspectie van het Onderwijs

Functie-eisen

 • Analytisch vermogen, goede schrijfvaardigheid en affiniteit met data en spreadsheets zijn belangrijk.
 • Ervaring met SPSS/ Excel strekt tot aanbeveling.
 • Je kunt goed samenwerken in een team.
 • Je kunt met een helikopterview een situatie bekijken en je verdiepen in een probleem, waardoor je uit grote hoeveelheden informatie snel de kern kunt halen.
 • Je bent je bewust van de omgeving en van de veranderingen die hierin plaatsvinden. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Startdatum, werktijden etc, worden in onderling overleg bepaald. 
 • De omvang en duur van de aanstelling is bij voorkeur 3 of 4 dagen gedurende een half jaar (maximaal zes maanden).
 • Je salaris is conform de hoogte van je huidige promotiesalaris uit de CAO NU/UMC.
 • Gedurende het project ga je eigen universiteit met onbetaald verlof. Na de projectperiode gaat je de promotie voort in dienst van je eigen universiteit.

Werkgever

Inspectie van het Onderwijs (van het Ministerie van OCW) via Promovendi Netwerk Nederland

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi werkzaam op één van de 14 Nederlandse Universiteiten, of één van de 8 Universitaire Medische Centra, of op één van de 5 zogenaamde Onderzoeksinstellingen.

De Inspectie van het Onderwijs heeft als missie is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Leraren, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in. De inspectie valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van OCW.

Specificaties

 • Promotieplaatsen; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • 24—32 uur per week, bepaald
 • Universitair
 • SP Onderzoeker Taalbeleid

Werkgever

Inspectie van het Onderwijs

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Park Voorn 4, 3544 AC, Utrecht

Bekijk op Google Maps