Universitair hoofddocent internationaal recht

Universitair hoofddocent internationaal recht

Geplaatst Deadline Locatie
11 mrt 21 mrt Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Onze krijgsmacht is actief in buitenlandse missiegebieden. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie de juiste mensen op. Een (maritiem-)militaire opleiding, wetenschappelijk onderwijs en persoonsvorming: die combinatie maakt de Nederlandse Defensie Academie uniek in Nederland. En als universitair hoofddocent internationaal recht zet u zich in voor het onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Militaire Wetenschappen.

Als universitair hoofddocent internationaal recht bent u vanuit een juridisch perspectief geïnteresseerd in vraagstukken gerelateerd aan de internationale handel in militaire en dual-use-goederen. Hiertoe vallen vraagstukken over de wijze waarop internationale verdragen en richtlijnen worden omgezet in nationale wetgeving, of de wijze waarop bedrijven en organisaties deze wet- en regelgeving op een correcte wijze toepassen op het vlak van het exportcontrolerecht in de Europese Unie en de Verenigde Staten. U draagt bij aan de bestudering van de regelgeving omtrent internationale militaire handel om compliance en integriteit in organisaties vorm te geven en te ontwikkelen.

Verder bent u belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij gaat u uit van het facultaire onderwijsprogramma, om zo de leerdoelen die horen bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen op het vlak van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren. U initieert, verwerft en verricht wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied in lijn met het onderzoeksplan, om zo erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en toe te passen binnen een onderzoeksgebied.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • U heeft een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein internationaal recht en een afgeronde promotie binnen datzelfde domein.
 • U beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • U bent in het bezit van een basiskwalificatie onderwijs, aangevuld met modules op het gebied van het ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (het aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • U heeft ruime ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs.
 • U heeft aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • U heeft ruime onderzoekservaring van gebleken hoog niveau, wat blijkt uit een reeks van publicaties van erkend gehalte.
 • U geniet erkenning onder vakgenoten als bij uitstek deskundig op eigen vakgebied, wat blijkt uit uitnodigingen voor het houden van voordrachten op (internationaal) wetenschappelijke bijeenkomsten en/of acceptatie van publicaties in tijdschriften van (internationaal) niveau.
 • U heeft ervaring met bestuurlijke taken, bij voorkeur in een wetenschappelijke onderwijsomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

 

Salaris­niveauschaal
14

Salaris­omschrijving
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

Maand­salaris
Min €5.115 – Max. €6.728 (bruto)

Dienst­verband
Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Contract­duur
2 jaar

Minimaal aantal uren per week
19

Maximaal aantal uren per week
19

Naast het salaris en vakantiegeld kunt u rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

Werkgever

Ministerie van Defensie, Defensie OndersteuningscommandoDefensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies, European Joint Master in Strategic Border Management en Military Technology, Processes and Systems. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en daarnaast twee leden kent: een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen
Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, Defensie-economie, export control, civiel-militaire interactie, militaire ethiek en militair management en organisatie. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocenten: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering, krijgsmacht en samenleving, organisatie en verandermanagement, leiderschap en ethiek, Defensie-accountancy en -control, business-ethics, interne controle, militair leiderschap en ethiek. De universitair docenten en de docenten (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Onderwijs; Management; Juridisch
 • Recht
 • max. 19 uur per week
 • €5115—€6728 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 540640

Werkgever

Locatie

De la Reyweg 120, Isaac Delprat Paviljoen, 4818 BB, Breda

Bekijk op Google Maps