Portefeuillehouder Klimaat en Water

Portefeuillehouder Klimaat en Water

Geplaatst Deadline Locatie
20 jun 14 aug Leeuwarden
De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Klimaat en Water.

Functieomschrijving

De Waddenacademie is in 2008 opgericht en fungeert als aanjager ten aanzien van de vierde doelstelling van het Waddenfonds ‘het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het waddengebied’. De Waddenacademie is een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het Waddenfonds.

De inhoudelijke sturing van de Waddenacademie geschiedt door vijf portefeuillehouders, die elk een dienstverband van 0,2 fte bij de Stichting Waddenacademie hebben en gezamenlijk het bestuur en de directie van de Waddenacademie vormen. Ten behoeve van activiteiten voor speciale projecten kan een aanstelling op tijdelijke basis worden uitgebreid tot een maximum van 0,4 fte.  

De portefeuillehouders worden ondersteund door een klein bureau, dat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Wetenschappelijke Adviesraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van drs. Ed Nijpels.

Specificaties

Waddenacademie

Functie-eisen

De Waddenacademie heeft een vacature voor de portefeuille Klimaat en Water

Voor het succesvol uitoefenen van de functie wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij beschikt over:

 • Een afgeronde promotie;
 • Een excellente, aantoonbare actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van klimaat en water (blijkend uit onder meer recente publicaties in wetenschappelijke tijdschriften), mede met het oog op klimaatadaptatie in het Waddengebied en gebaseerd op een gedegen achtergrond in de civiele techniek, de natuurwetenschappen, landbouw of technische bestuurskunde;
 • een uitgebreid wetenschappelijk, maatschappelijk en beleid gerelateerd netwerk dat relevant is voor het bereiken van de doelstellingen van de Waddenacademie;
 • bewezen belangstelling voor en ervaring in interdisciplinair werken;
 • begrip van bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen om daarmee als een verbindende schakel tussen de verschillende partijen in het gebied te kunnen fungeren;
 • een stimulerende en enthousiasmerende persoonlijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling en salaris:

Honorering van deze functie vindt plaats op het niveau van maximaal hoogleraar H1, conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. De benoeming gaat in per 1 januari 2020.

Additionele informatie

Inlichtingen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, tel. 0610982523.

Voor algemene informatie over de Waddenacademie wordt verwezen naar de website: www.waddenacademie.nl.

Sollicitaties:

Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse voor de functie voor 15 augustus 2019 kenbaar te maken door een gemotiveerde sollicitatie te mailen naar Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie, onder vermelding van 'vacature portefeuillehouder Klimaat en Water Waddenacademie'.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Landbouw; Natuurwetenschappen; Techniek; Economie
 • max. 8 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AT Portefeuillehouder Klimaat en Water

Werkgever

Locatie

Ruiterskwartier 121A, 8911 BS, Leeuwarden

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 14 aug. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).