Junior Onderzoeker Macrofauna (m/v)

Junior Onderzoeker Macrofauna (m/v)

Geplaatst Deadline Locatie
22 jul 1 sep Wageningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Voor het team Water & Food bij Wageningen Environmental Research zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde Junior Onderzoeker Macrofauna (m/v).

Je hebt kennis van de ecologie van aquatische macrofauna, algemene kennis van de aquatische systeemecologie en het ecologisch water- en natuurbeheer. Je hebt ervaring met het determineren van macrofauna, het gebruik van statistische en ecologische analysetechnieken voor het verwerken van ecologische macrofaunagegevens en hebt kennis van ecologische beoordelings- en analysetechnieken. Je hebt ervaring met spreadsheet- en databaseprogramma's (o.a. MS Excel, Access), statistische programma's (bijv. SPSS, R, Canoco) en GIS-software. Tegelijkertijd ben je inzetbaar in toegepaste onderzoeksprojecten, meer in het bijzonder heb je oog voor het oplossen van zowel praktische als theoretische problemen. Je hebt ervaring met veld/experimenteel aquatisch ecologisch onderzoek. Je kan werkzaamheden verrichten uiteenlopend van een macrofauna-monstername in het veld, het verrichten van macrofaunadeterminaties, het uitvoeren van laboratoriumexperimenten en andere laboratorium-werkzaamheden tot data-analyses en de (Nederlandstalige) rapportage hiervan.

Specificaties

Wageningen University & Research

Functie-eisen

Het betreft ecologisch onderzoek met zowel veld- en laboratorium- als beleidsmatige onderdelen, waarbij de junior onderzoeker verantwoordelijk is voor (onderdelen van) de planning, uitvoering, analyse en (deel)rapportage van projecten. Er wordt een zorgvuldigheid verwacht m.b.t. de uitvoering van taken, analytisch vermogen en het organiseren van het eigen werk. Daarnaast speel je een grote rol in de kwaliteitsborging, zorg je voor het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen betreffende de determinatie en ecologie van macrofauna en de wijze van verwerking van de resultaten. Ook ben, of wil je doorgroeien tot, het aanspreekpunt voor inhoudelijke zaken met betrekking tot macrofauna binnen de groep. Bovendien wordt van de junior onderzoeker verwacht dat deze het voortouw neemt bij publicaties in NL-talige tijdschriften. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en enige ervaring in het werkveld met de vereiste specialismen is een pre. Je bent in staat tot het zelfstandig uitvoeren van onderzoek en staat positief tegenover het ontwikkelen van acquisitie vaardigheden. Je bent gemotiveerd, flexibel en breed inzetbaar. Je beschikt over goede contactuele en communicatieve eigenschappen en bent bereid tot het werken in teamverband.

Daarnaast verwachten we dat je meebouwt aan onze kern- en cultuurwaarden. Deze zijn:
 1. Ondernemend (we tonen lef en moed in het creëren van (nieuwe) marktkansen)
 2. Samenwerkingsgericht (we zijn gericht op samenwerking met elkaar en anderen)
 3. Betrouwbaar (we doen wat we beloven)
 4. Flexibel (we zijn wendbaar en slagvaardig)
 5. Vertrouwen (we hebben vertrouwen in elkaar en in de koers van WENR).

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling betreft een tijdelijke aanstelling voor 3-6 maanden voor 36 uur, met de intentie om bij goed functioneren en ongewijzigde marktomstandigheden deze aanstelling voort te zetten. Salaris is afhankelijk van kennis en ervaring met een maximum van € 3.887,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 9).

Daarnaast bieden wij:
 • 8% vakantietoeslag;
 • een structurele eindejaarsuitkering van 3%;
 • flexibele werktijden en vakanties kunnen in overleg worden vastgesteld zodat een optimale balans tussen werk en privé mogelijk is;
 • uitstekende pensioenregeling via ABP;
 • 171 vakantie-uren, de mogelijkheid om bij te kopen en goede aanvullende verlofregelingen;
 • een keuzemodel om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen, zoals een fietsplan;
 • een levendige werkplek waar je gemakkelijk contacten legt en waar veel activiteiten plaatsvinden op de Wageningen Campus. En waar zowel het onderwijs, het onderzoek als het bedrijfsleven is vertegenwoordigd.
Wageningen University & Research stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met een intern recruitment beleid. Er zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende omgeving.

Wij bieden een veelzijdige baan in een internationale omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer.

Werkgever

Wageningen University & Research

Wageningen University & Research
De missie van Wageningen University & Research is 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.
Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen University & Research (WUR) wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Wageningen Environmental Research (WENR), onderdeel van Wageningen University & Research, is hét onderzoekinstituut voor de groene ruimte. WENR biedt een combinatie van toegepast en wetenschappelijk onderzoek in een veelvoud van expertisevelden op het gebied van onze leefomgeving en het duurzaam gebruik ervan, waaronder water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, landgebruik en recreatie. De onderzoeksgroep Zoetwaterecosystemen, onderdeel van het WENR-team Water & Food richt zich op het verklarende 'hoe en waarom' van ecologische relaties en processen in zoetwaterecosystemen, met een duidelijke focus op toepasbaarheid in de praktijk van het waterbeheer. Dit onderzoek wordt in veel gevallen in relatie tot of in opdracht van de praktijk uitgevoerd. Desalniettemin staan kennisontwikkeling en inhoudelijke verdieping centraal, waarbij de oorzaken van het al dan niet, veel of weinig voorkomen van bepaalde soorten en soortgroepen en de achterliggende processen (de sleutel- en stuurfactoren) centrale thema's zijn.
Het toegepaste karakter in het onderzoek staat steeds in dienst van het optimaliseren en onderbouwen van water- en natuurbeheer en -beleid. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van voor de praktijk bruikbare monitoringstechnieken en -methoden en beslissingsondersteunende kennissystemen. Experimenten vormen een belangrijk onderdeel van het onderbouwende onderzoek en vinden zowel in het veld als in het laboratorium plaats.
Binnen de groep werken wetenschappelijk onderzoekers zelfstandig aan eigen of gezamenlijke projecten binnen de groep in de rol van projectleider of -medewerker. Ze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de resultaten, publiceren in wetenschappelijk gerefereerde tijdschriften, acquireren nieuwe nationale en internationale projecten en communiceren met beheerders en collega-onderzoekers.

Team Water & Food
Het team Water & Food ontwikkelt innovaties en strategieën om de uitdagingen van water- en voedselveiligheid en klimaatverandering aan te gaan. Wij bieden core expertise om regeringen en agentschappen te assisteren in het bieden van oplossingen op het gebied van smart water management, zoetwaterecologie, water en voedingsstoffen resource efficiënte voedselproductiesystemen, optimaliseren van waterbronnen, waterbesparende praktijken en beoordeling van water-voedsel veiligheidsrisico's om bij te dragen aan politieke stabiliteit in de regio's.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Natuurwetenschappen
 • max. 36 uur per week
 • Universitair
 • 530780

Werkgever

Wageningen University & Research

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Droevendaalsesteeg, 6708 PB, Wageningen

Bekijk op Google Maps