Implementatie makelaar Tranzo, 0,8 fte voor 12 maanden met mogelijkheden tot verlenging

Implementatie makelaar Tranzo, 0,8 fte voor 12 maanden met mogelijkheden tot verlenging

Geplaatst Deadline Locatie
22 jul 1 sep Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zoeken een implementatie makelaar die in samenwerking met de praktijk kennis uit onderzoek helpt implementeren in de ouderenzorg, zodat zorgprofessionals werken met up-to-date wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan mensgerichte ouderenzorg. In de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, onderdeel van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University (TiU) werkt Tranzo nauw samen met elf organisaties in de ouderenzorg die de bijzondere leerstoel van Katrien Luijkx mogelijk maken.

Functieomschrijving

Voor Tilburg School of Social and Behavioral Sciences zijn wij op zoek naar een

Implementatie makelaar

0,8 fte voor 12 maanden met mogelijkheden tot verlenging
 

Wij zoeken een implementatie makelaar die in samenwerking met de praktijk kennis uit onderzoek helpt implementeren in de ouderenzorg, zodat zorgprofessionals werken met up-to-date wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan mensgerichte ouderenzorg. In de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, onderdeel van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University (TiU) werkt Tranzo nauw samen met elf organisaties in de ouderenzorg die de bijzondere leerstoel van Katrien Luijkx mogelijk maken. De missie van de AWO is om bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg. Dit doen we door kennis te vergaren over de leefwereld van ouderen om op die manier de ouderenzorg te evalueren en te innoveren. Om dit doel te bereiken is er subsidie beschikbaar voor versterking van de structurele kennisinfrastructuur van de AWO. Kennis uit onderzoek willen we in samenwerking met de praktijk (laten) implementeren in de ouderenzorg. De implementatie makelaar heeft hier een belangrijke rol in. Dit is een nieuwe functie, je moet het dus prettig vinden om als een pionier te werk te gaan.

 

Functieomschrijving:

Binnen de AWO wordt wetenschappelijke kennis ontwikkeld over mensgerichte ouderenzorg. Afgeronde promotieonderzoeken worden opgevolgd door een kort (1-1,5 jaar) praktijkvertalingsproject. In een praktijkvertalingsproject vertalen we de kennis uit het proefschrift naar een voor de praktijk bruikbare werkwijze. Onze werkwijzen faciliteren over het algemeen reflectie. Voorbeelden zijn een evaluatie-instrument om geriatrische revalidatiezorg te evalueren en te verbeteren of een werkwijze om op basis van verhalen van ouderen de kwaliteit van zorg te verbeteren. We zoeken een medewerker die implementatie en duurzame borging van deze werkwijzen in de zorgpraktijk bevordert. Dit doe je in nauwe samenwerking met onderzoekers, zorgorganisaties en met zelfstandig ondernemers of medewerkers uit zorgorganisaties die de implementatie kunnen begeleiden binnen de zorgorganisaties.

 

Je signaleert kansen voor het implementeren van onze werkwijzen in de zorgpraktijk. Je informeert de zorgorganisaties over de beschikbare werkwijzen, aansluitend bij de vraag van een zorgorganisatie en je licht de inhoud van de werkwijze toe. Je begeleidt en adviseert zorgorganisaties bij de keuze voor een werkwijze en wat de meerwaarde is voor de zorgorganisatie. Je denkt mee bij het op maat maken van de werkwijze voor de zorgorganisatie. Je adviseert zorgorganisaties bij het proces om de werkwijze te implementeren. Je maakt en onderhoudt contact met zelfstandig ondernemers en medewerkers uit zorgorganisaties die de implementatie van werkwijzen in de zorgorganisaties begeleiden. Je draagt zorg dat implementatie van werkwijzen gebeurt zoals beoogd, bijvoorbeeld door trainingen te geven aan o.a. zelfstandig ondernemers of medewerkers uit zorgorganisaties die de werkwijze implementeren. Je monitort de begeleiding van zelfstandig ondernemers en je borgt de kwaliteit van de implementatie. Je begeleidt en denkt mee met onderzoekers bij het implementatie-klaar maken van hun onderzoek, vooral tijdens praktijkvertalingsprojecten. Je signaleert kansen voor acquisitie of onderzoek op het gebied van implementatie en/of doorontwikkeling van onze werkwijzen. Je denkt op strategisch niveau mee in het beleid en de strategie van de AWO in het algemeen en specifiek op het gebied van implementatie.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Profiel
Voor deze functie zoeken we iemand met een master opleiding (WO of HBO) in bijvoorbeeld implementatie- of veranderkunde, sociale- of gezondheidswetenschappen. Je hebt aantoonbare kennis en deskundigheid op het gebied van implementatie in de ouderenzorg, bij voorkeur zowel met de praktijk van implementeren als met implementatieonderzoek. Je hebt ervaring met (promotie)onderzoek en bent bekend met wetenschappelijk onderzoek. Je kunt snel schakelen en bent goed in het onderhouden van contacten met diverse stakeholders, zoals zorgprofessionals, managers, zelfstandig ondernemers en onderzoekers. Je kunt goed samenwerken, je bent ondernemend, werkt zelfstandig en hebt een creatieve visie en aanpak. Je moet het prettig vinden om als een pionier te werk te gaan.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor 12 maanden met mogelijkheden tot verlenging.

Je wordt aangesteld bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Het betreft een dienstverband van 0,8 fte / 32 per week voor 12 maanden met een inschaling van maximaal € 4.274,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. (schaal 10) Bij goed functioneren en voortzetting van de financiering is er uitzicht op verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Werkgever

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

 

Tranzo

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling wordt beoogd het evidence-based werken te bevorderen. Hierbij is de interactie tussen drie partijen van wezenlijk belang: onderzoekers, professionals (als zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de burger of de patiënt (de vraagzijde).

Binnen Tranzo wordt structureel samengewerkt met meer dan 60 partners in zogenaamde academische werkplaatsen. Binnen academische werkplaatsen wordt op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt met partijen uit het veld aan een langlopend onderzoeksprogramma en een infrastructuur voor kennisuitwisseling. Bij Tranzo werken 160 (parttime) medewerkers aan onderzoeks- en kennisuitwisselingsactiviteiten, waaronder 90 onderzoeksprojecten en meer dan 10 symposia per jaar.

Tranzo

Specificaties

  • Management; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • max. 32 uur per week
  • €2709—€4274 per maand
  • Universitair
  • 16390

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps