Decaan/Hoogleraar Cultuurwetenschappen

Decaan/Hoogleraar Cultuurwetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
11 dec 1 feb Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De decaan is binnen het verstrekte mandaat en passend binnen de strategie van de Open Universiteit verantwoordelijk voor:

 • De vormgeving van de strategie en het beleid van de faculteit.
 • Is in staat vanuit de missie van de OU bij te dragen aan de innovatie van het onderwijs van de  OU en de samenwerking tussen het instituut en de faculteiten te versterken in deze.
 • De kwaliteit en output van het onderwijs en het (disciplinair) onderzoek.
 • De curriculumontwikkeling en de onderwijsdeelname BaMa.
 • Het realiseren van een taakstelling voor het postinitieel onderwijs.
 • Het bijdragen aan multidisciplinair onderzoek.
 • De bedrijfsvoering in de faculteit.
 • Het versterken van de wetenschappelijke, financiële en maatschappelijke positie van de faculteit.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Onderzoeksprofiel
Uw eigen expertise heeft een sterk interdisciplinair karakter. Ervaring op het terrein van Digital Humanities en/of Mediastudies strekt tot aanbeveling.

Persoonsprofiel

 • Hoogleraar op een voor de faculteit relevant wetenschapsgebied met (ruime) ervaring in zowel onderwijs als onderzoek.
 • Bewezen managementkwaliteiten.
 • Bestuurlijke ervaring in universitaire context en gevoel voor academische verhoudingen.
 • Inspirerend, faciliterend en verbindend leiderschap.|
 • Visie op academisch onderwijs en onderzoek en zicht op uitdagingen.
 • Bekwaam in het opbouwen en realiseren van netwerken.
 • Samenwerkingsgericht vooral op het gebied van verbinden van geesteswetenschappen en  technologie.
 • In staat procesmatig adequaat te opereren in de complexe besluitvorming binnen een universiteit.
 • In staat als lid van het universitair managementteam (teamplayer) een bijdrage te leveren aan  en medeverantwoordelijk te zijn voor de algemene strategie en beleidsontwikkeling van de OU.
 • (Inter)nationaal netwerk op betrokken vakgebieden.
 • Gedreven, open en communicatief.
 • Ondernemend en kennis van het actuele universitaire opleidingsaanbod in de geesteswetenschappen en aantoonbare ervaringen met het initiëren van vernieuwingen daarbinnen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 0,8 - 1,0 FTE voor de duur van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig het universitaire functie-ordeningssysteem.

 

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken 655 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Afdeling

Cultuurwetenschappen

De faculteit Cultuurwetenschappen (CW) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen. Binnen dit wetenschapsgebied biedt zij bachelor- en masteropleidingen. De faculteit cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire onderdelen van de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Taal en cultuur
 • 30.4—38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AT/FAC/CW/19074

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Valkenburgerweg, 6419 AT, Heerlen

Bekijk op Google Maps