Projectmanager “Impact en Erkennen & Waarderen” (1,0 fte)

Projectmanager “Impact en Erkennen & Waarderen” (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
15 jan 31 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 jan 2020).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zijn op zoek naar een verbindende projectmanager die door middel van grip op de inhoud, veranderkundige kennis en vooral door uitstekend stakeholdermanagement het verschil weet te maken en alle ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke impact en Erkennen & Waarderen voor de EUR weet samen te brengen, te vertalen en te borgen.

Functieomschrijving

Wat is de context
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Evaluating Societal Impact
In 2019 stelde de Erasmus Universiteit haar nieuwe strategie “Creating positive societal impact” vast. In deze strategie staat het vergroten van de maatschappelijke impact van de universiteit centraal. De EUR wil complexe maatschappelijke vraagstukken begrijpen en een bijdrage leveren aan de oplossing ervan. Een belangrijke vraag daarbij is dan of zij deze ambitie ook daadwerkelijk weet te realiseren en hoe dat vastgesteld kan worden. In lijn met de missie van de nieuwe EUR-strategie Creating positive societal impact,  heeft het College van Bestuur aangegeven gedurende deze strategieperiode te willen komen tot een gedragen en gezaghebbend systeem voor het meten van positieve maatschappelijke impact aan de EUR, dat inspeelt op de verschillen tussen wetenschapsgebieden en faculteiten en daar recht aan doet.

Erkennen en Waarderen
De Nederlandse publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers VSNU, NFU, KNAW,NWO en ZonMw werken iedere dag aan de wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd door op het hoogst mogelijke niveau wetenschappelijk onderwijs te verzorgen, wetenschappelijk onderzoek te verrichten en met kennis impact te realiseren voor de maatschappij. Om aan deze gezamenlijke ambities invulling te geven, is een modernisering van het systeem van erkennen en waarderen van wetenschappers nodig. Deze modernisering moet zodanig worden vormgegeven dat het de kwaliteit van ieder van de kerndomeinen, onderwijs, onderzoek, impact, leiderschap, in onderlinge samenhang bevordert. Veel wetenschappers ervaren nu een onvoldoende balans in het waarderen van en tussen de kerndomeinen. Daarnaast vragen de complexe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd om een beoordelingssysteem dat zowel (multidisciplinaire) samenwerking als het unieke talent van individuele wetenschappers waardeert.

Wat ga je doen
Vanwege de zeer sterke relatie tussen Evaluating Societal Impact en Erkennen & Waarderen zijn deze twee onderwerpen samengevoegd tot één project. Als Projectmanager werk je nauw samen de commissievoorzitter (en tevens boegbeeld) van de thema’s Erkennen en Waarderen en van Evaluating Societal Impact. Je geeft sturing aan deze twee projectorganisaties, leidt deelprojecten en treedt op als voorzitter voor diverse (inhoudelijke) werkgroepen. Samen met de commissievoorzitters en de projectsecretarissen organiseer je werkconferenties en bevorder je bewustwording en organisatieverandering op dit thema. Je zoekt afstemming met diverse andere projecten en initiatieven binnen de EUR (zoals bijvoorbeeld hooglerarenbeleid en de werkgroep Impact) en met samenwerkingspartners buiten de EUR (o.a. VSNU, NWO en KNAW).

Jij bent verantwoordelijk voor:

A.      Erkennen & Waarderen
Het ontwikkelen van een systeem van erkennen en waarderen van wetenschappers dat:

 1. diversificatie en het dynamiseren van loopbaanpaden mogelijk maakt, zodat excellentie in ieder van de kerndomeinen wordt bevorderd;
 2. recht doet aan zowel de onafhankelijkheid en de individuele kwaliteiten en ambities van wetenschappers, als aan teamprestaties;
 3. het accent legt op de kwaliteit van het werk en minder nadruk legt op kwantitatieve resultaten (zoals aantal publicaties);
 4. alle aspecten van open science stimuleert; en
 5. hoogwaardig academisch leiderschap stimuleert.

Dit doe jij onder andere door het opleveren van:

 • Profielen voor de verschillende fases en functies in een academische carrière;
 • Criteria voor de beoordeling en erkenning van wetenschappers in de verschillende profielen en niveaus;
 • Proces en procedure afspraken omtrent erkennen en waarderen van wetenschappers.

B.      Evaluating Societal Impact
Het ontwerpen en implementeren van een gedragen methode van het evalueren van impact, passend bij de identiteit en pluriformiteit van de Erasmus Universiteit.

Dit doe jij onder andere door het – via een gezamenlijk onderzoeks- en ontwerpproces – op te leveren van:

 • Een registratie- en waarderingsmethodiek waarmee de maatschappelijke impact van het EUR onderzoek, onderwijs en haar maatschappelijk engagement zichtbaar kan worden gemaakt en gewaardeerd kan worden, en door de verschillende disciplines kan worden toegepast op het niveau van individuele onderzoekers, teams, onderzoeksgroepen en de universiteit als geheel;
 • Een HR-instrumentarium dat de maatschappelijke impact van EUR medewerkers vertaalt in een waarderingssystematiek op individueel niveau en op teamniveau.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wat heb jij te bieden
Jij bent een talentvolle en ervaren projectmanager met kennis van HR en universitair onderwijs en/of onderzoek en de maatschappelijke impact ervan. Sterk in stakeholdermanagement, sturing op proces en mee kunnen praten op de inhoud zijn kernwoorden die jou beschrijven.

Daarnaast is inzicht in en begrip voor de belangen van de vele en diverse stakeholders binnen een Universiteit noodzakelijk om draagvlak te kunnen verkrijgen en behouden. Ook moet je in staat zijn om wanneer nodig even inhoudelijk mee ‘de diepte’ in te kunnen met de specialisten. Tot slot weet je binnen een organisatie die niet werkt met ‘dedicated’ project teams toch je medewerking te verkrijgen en effectief in te zetten. Kortom, projectmanagement in zijn breedste en uitdagendste vorm.

Om de rol goed te kunnen vervullen ben je een zelfstarter, pro-actief, initiatiefrijk, een zeer ervaren projectmanager, leg je de verbinding en overzie je het proces. Je geeft duidelijk en effectief sturing en escaleert wanneer dat noodzakelijk is.

Je bent een leider die het voortouw durft te nemen, geeft ongevraagd en gevraagd advies en je durft verantwoordelijkheid te nemen. Communiceren is je tweede natuur. Uiteraard ben je conceptueel en analytisch sterk. Verder beschik je in elk geval over een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau en heb je meerdere jaren ervaring in een soortgelijke rol.

Hiernaast breng jij aantoonbaar het volgende mee:

 • Meerjarige ervaring met het leiden van complexe projecten in een bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring met het begeleiden van verandertrajecten in een complexe omgeving;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om verschillende belangen samen te brengen;
 • Kennis van talentmanagement in zijn algemeenheid en academische loopbaanpaden in het bijzonder;
 • Aantoonbare affiniteit met het thema maatschappelijke impact van wetenschap (in het bijzonder van de wetenschapsgebieden van de EUR)
 • Kennis van de ontwikkelingen in het waarderen van de maatschappelijke impact van wetenschap zowel nationaal en internationaal;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (bij voorkeur CEFR C1).

 

Arbeidsvoorwaarden

Wat mag jij verwachten
Jij krijgt een verantwoordelijke functie bij een internationaal georiënteerde en sterk maatschappelijk betrokken en ambitieuze organisatie. Een dynamische omgeving waar jij het verschil kunt maken. Jij krijgt volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een prima salaris dat, afhankelijk van kennis en ervaring, bij een fulltime aanstelling maximaal € 6.133,00 bruto per maand bedraagt (schaal 13). Daarnaast een vakantie-uitkering van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen) voor een goede balans tussen werk en privé en ruime opleidingsmogelijkheden. Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt de EUR gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en bibliotheek op de campus. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 18 maanden.

 

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • max. 38 uur per week
 • €5039—€6133 per maand
 • EUR15012020

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you