(Senior) Medewerker richtlijnontwikkeling/deskundige infectiepreventie

(Senior) Medewerker richtlijnontwikkeling/deskundige infectiepreventie

Geplaatst Deadline Locatie
27 feb 16 mrt Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Functieomschrijving

Als medewerker richtlijnontwikkeling vervul je een cruciale rol in de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor infectiepreventie. Met jouw inzet worden breed gedragen evidence-based richtlijnen opgeleverd. Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van alle stappen in het ontwikkel- of herzieningsproces.

Dit bevat onder andere een zorgvuldige analyse van knelpunten, het doen van literatuuronderzoek, het verzamelen van kennis onder deskundigen en het schrijven van de richtlijn. In dit proces word je ondersteund door een redacteur en door deskundigen bij het LCI én in het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Ook adviseer je bij de ontwikkeling van richtlijnen door andere partijen binnen het samenwerkingsverband en bij het herzien van richtlijnen voor infectiepreventie in de publieke gezondheid. Daarnaast draag je in teamverband bij aan de dagelijkse advisering aan professionals over preventie en bestrijding van infectieziekten.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • is deskundige infectiepreventie of gezondheid- of biomedisch wetenschapper of heeft vergelijkbare kwalificaties en affiniteit met infectieziekten
 • heeft werkervaring in een intramurale setting
 • heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren van literatuuronderzoek
 • is bij voorkeur gepromoveerd
 • heeft ervaring met het schrijven van evidence based richtlijnen en protocollen
 • kan goed zelfstandig werken, maar werkt ook graag samen met mensen van binnen en buiten de organisatie
 • werkt zorgvuldig en gestructureerd
 • heeft uitstekende Nederlandse taalvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 11
 • Salaris­omschrijving: Schaal 11, inschaling in aanloop- of feitelijke schaal vindt plaats op basis van relevante kwalificaties en werkervaring.
 • Maand­salaris: Min €3.256 – Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur: 12 maanden, waarbij in de toekomst mogelijkheden zijn voor verlenging, afhankelijk van functioneren.
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Afdeling

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) is een onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. De taak van de LCI is om de infectieziektebestrijding soepel te laten verlopen, zowel in de dagelijkse praktijk, als tijdens grootschalige infectieziekteproblemen. In 2020 wordt het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) opgericht dat de taken van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) voortzet. Dit samenwerkingsverband bestaat naast RIVM uit de Federatie Medisch Specialisten en de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van de LCI, zal participeren in de uitvoering van verschillende taken van het SRI. De belangrijkste taak is het ontwikkelen van richtlijnen voor infectiepreventie binnen zorg- en curatieve domeinen. Het LCHV zal voor een deel van deze richtlijnen de trekkersrol vervullen. Deze richtlijnen variëren in onderwerp van handhygiëne en maatregelen bij accidenteel bloedcontact tot preventie van norovirusinfectie of legionellose. Daarnaast zal worden geadviseerd aan professionals met vragen over preventie en bestrijding van infectieziekten in zorgsettings. De uitvoering van deze taken zal plaatsvinden in afstemming met de opdrachtgever en de partners binnen het samenwerkingsverband.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Techniek / laboratorium
 • Gezondheid; Natuurwetenschappen
 • 32—36 uur per week
 • €3256—€5003 per maand
 • Universitair
 • AT I&V-LCI-298

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps