Promovendus FHML / NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism / Vakgroep Gezondheidsbevordering

Promovendus FHML / NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism / Vakgroep Gezondheidsbevordering

Geplaatst Deadline Locatie
13 mrt 29 mrt Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mrt 2020).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Vakgroep Gezondheidsbevordering van FHML/NUTRIM heeft een vacature voor een promovendus voor het project Project: Sleep on number 1! Development, implementation and evaluation of an intervention tailored to Youth Health Care regions to improve sleep in 0-2 year olds.

Functieomschrijving

Achtergrond

Het wordt steeds duidelijker dat voldoende slaap belangrijk is voor een goede gezondheid. Dat geldt zeker voor jonge kinderen. Verstoorde slaap in kinderen komt vaak voor. Het kan leiden tot gezins-, gezondheids-, en ontwikkelingsproblemen. In dit project wordt een interventie ontwikkeld en geëvalueerd om slaapproblemen in jonge kinderen te voorkómen. De interventie wordt samengesteld samen met o.a. de jeugdgezondheidszorg (JGZ), verloskundigen en kraamverzorgenden, en door deze groepen toegepast. Daarbij is speciale aandacht voor de communicatie met laaggeletterde ouders en ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Functieomschrijving

In dit project wordt een interventie om slaapproblemen in kleine kinderen te voorkómen en tegen te gaan, ontwikkeld en geëvalueerd. Deze interventie kan per JGZ-regio worden aangepast.  De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: (1) Verandert de interventie de werkwijze in de JGZ? (2) Verbetert de interventie de slaap van het kind? (3) Wat zijn de ervaringen van ouders en JGZ-artsen en -verpleegkundigen met de interventie? In het project wordt samengewerkt met onderzoekers van de Universiteit Wageningen.

 Taken

 • Werven van, en contact onderhouden met JGZ-instellingen, gezondheidsprofessionals en ouders die mee willen doen aan het onderzoek.
 • Vormgeven van de regio-specifieke interventies in co-creatie met de JGZ, verloskundigen en kraamverzorgenden.
 • Uitvoeren van dossieronderzoek, verzamelen slaapmetingen bij kinderen, interviews met ouders, JGZ-verpleegkundigen en JGZ-artsen.
 • Uitvoeren statistische analyses en analyseren interviews.
 • Beschrijven van de bevindingen in (inter)nationale wetenschappelijke artikelen, uiteindelijk resulterend in een Engelstalig proefschrift. Presenteren van het onderzoek op nationale en internationale congressen.

Onderwijs geven aan en superviseren van Bachelor en Master studenten.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Als vooropleiding voor deze functie is een (Research) Master een vereiste, bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen of Sociale Wetenschappen. Je bent flexibel, nieuwsgierig, vaardig in het schrijven van wetenschappelijke teksten, je hebt een sterk analytisch vermogen, uitstekende organisatorische en contactuele eigenschappen, en werkt graag samen in een team. Idealiter heb je een aantoonbare affiniteit met gezondheidsbevordering of jeugdgezondheidszorg. Verder heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar met als startdatum 1 juni 2020. Je salaris is € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 2.972,- bruto per maand in het vierde jaar volgens de promovendus-salarisschaal van de VSNU. Elk jaar zal een evaluatie plaatsvinden.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 18.000 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
 

Afdeling

Vakgroep Gezondheidsbevordering

Gezondheid is het resultaat van een groot aantal verschillende factoren: erfelijkheid en genetica, de sociale en fysieke omgeving, gezondheidsbeleid, de sector zorg en genezing en het gedrag van individuen. Individueel gedrag is op zijn beurt het product van persoonlijke voorkeuren, maar ook van dezelfde omgevingsfactoren. Gezondheidsbevordering verwijst naar het proces waarbij mensen de controle over hun gezondheid kunnen verbeteren en verbeteren. Het gaat verder dan een focus op individueel gedrag naar een breed scala aan sociale en milieu-interventies. Er wordt een zogenaamd ecologisch perspectief aangenomen, waarin determinanten van gezondheid en van gezondheidsgedrag op verschillende niveaus worden beschouwd. Daarom is gezondheidsbevordering van nature multidisciplinair. Het is gericht op het begrijpen van sociale en gezondheidsgerelateerde problemen (epidemiologie; biomedische wetenschappen), het begrijpen van gedrag (sociale en gezondheidspsychologie) en het beïnvloeden van gedrag via educatieve middelen (communicatiestudies; onderwijsstudies; sociale psychologie). Maar belangrijker is dat we ook sociale en politieke structuren (sociologie; beleidsstudies) moeten begrijpen en veranderen.

Binnen gezondheidsbevordering hanteren we een wetenschappelijke benadering: we bestuderen determinanten en veranderingsstrategieën en brengen onderzoek, bewijsmateriaal en theorieën in de praktijk. De algemene principes en strategieën voor gezondheidsbevordering kunnen worden toegepast op verschillende bevolkingsgroepen, risicofactoren, ziekten en in verschillende situaties. Gezondheidsbevordering en de bijbehorende inspanningen op het gebied van onderwijs, gemeenschapsontwikkeling, beleid, wet- en regelgeving zijn evenzeer geldig voor de preventie van overdraagbare ziekten, letsel en geweld, en mentale problemen, evenals voor de preventie van niet-overdraagbare ziekten, de bevordering van zelf -management bij chronisch zieken, het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen of het voorkomen van HIV / AIDS in ontwikkelingslanden. Belangrijke instellingen voor gezondheidsbevordering zijn de school, de werkplek, de gemeenschap en de zorg- en zorgsectoren (bijv. Ziekenhuizen, familiepraktijken).

Website van de Vakgroep Gezondheidsbevordering

 

NUTRIM - School of Nutrition and Translational Research in Metabolism

NUTRIM is één van de onderzoeksscholen van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. NUTRIM initieert en katalyseert translationeel onderzoek naar voordelen voor de voeding en risico's gericht op metabole en chronische ontstekingsziekten. Via haar onderzoeksmaster en PhD-programma wil NUTRIM wetenschappers van hoge academische uitmuntendheid en ambassadeurs opleiden om het bestand van voeding, metabolisme en toxicologie in en buiten Nederland te ondersteunen en te ontwikkelen. 16 Biomedische, klinische en gedragswetenschappelijke afdelingen zijn opgenomen in NUTRIM. De school is een partner in de topsector Life Sciences and Health (LSH). Deze unieke consortia van overheid, industrie en onderzoek hebben tot doel de overdracht van kennis die is gegenereerd in fundamenteel onderzoek naar de Nederlandse industrie te stimuleren en daarmee haar innovatieve kracht en concurrentiekracht te versterken. De kernwaarden van NUTRIM zijn het bevorderen van de de gezondheid en het personaliseren van medicatie door gedegen en fundamenteel onderzoek. Dit wordt gefaciliteerd door een moderne onderzoeksinfrastructuur en nauwe samenwerking tussen onderzoekers, clinici, master en PhD studenten.

Website van NUTRIM - School of Nutrition and Translational Research in Metabolism

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid
 • 36—40 uur per week
 • €2325—€2972 per maand
 • Universitair
 • AT2020.98

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyeplein 1, 6229 HA, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you