Beleidsmedewerker Open Science

Beleidsmedewerker Open Science

Geplaatst Deadline Locatie
16 mrt gisteren Brussel

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De ‘Flemish Open Science Board’ (FOSB) werd door de Vlaamse regering als een lichte en centrale governance-structuur opgericht met als opdracht het uitzetten van een strategische koers en een road- map rond Open Science in Vlaanderen. Daarnaast zal het een oplossing helpen aanreiken voor de knel- punten die zich rond deze materie aandienen. De aansluiting van Vlaanderen bij de European Open Science Cloud (EOSC) is één van de essentiële doelstellingen. De FOSB is samengesteld uit vertegen- woordigers van de Vlaamse overheid, de Vlaamse universiteiten en andere kennisinstellingen en van de industrie. De FOSB zal samenwerking zoeken met andere relevante actoren zoals het Vlaams Su- percomputer Centrum (FWO), het Vlaams Instituut voor Archivering, Digitaal Vlaanderen e.a. Om de samenwerking tussen de betrokken instellingen te versterken op het gebied van research Data Ma- nagement en Open Science wordt bovendien een Flemish Research Data Network (FRDN) opgericht. Dit netwerk wordt gevormd door de universiteiten en andere stakeholders in het Vlaamse onderzoeks- landschap.

Voor de organisatie en coördinatie van de FOSB en het FRDN wordt geen afzonderlijke instelling ge- creëerd. Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) neemt het secretariaat van de FOSB op zich en bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) wordt een coordina- tion-hub opgericht die zal instaan voor de inhoudelijke ondersteuning en coördinatie. Het FWO zoekt hiervoor op korte termijn een (m/v/x): Beleidsmedewerker Open Science

Je volgt beleidsmatig het Vlaamse, federale, Europese en internationale wetenschaps- en innovatiebe- leid van nabij op, met het accent op Open Science en databeheer. Je ontwikkelt een eigen visie en formuleert advies m.b.t. specifieke thema’s. Je houdt daarmee rekening met de verschillende partners van de FOSB en het FRDN. Daarnaast pleeg je binnen het FWO overleg en neem je ook andere taken op die verband houden met dit domein. Je rapporteert aan de secretaris-generaal van het FWO.

Specificaties

FWO

Functie-eisen

Je bent houder van een diploma van doctor of ingenieur of gelijkwaardig door ervaring. Je beschikt over een goede kennis van het wetenschappelijk onderzoek en bent geïnteresseerd in weten- schapsbeleid. Je werkt graag met mensen, bent administratief sterk en hebt de nodige communica- tieve en organisatorische vaardigheden om het beleid van het FWO te ondersteunen en verder uit te bouwen. Omdat je een centrale actor wordt in een breed netwerk is de combinatie van grote interesse in en gedegen kennis over grootschalig databeheer, integratie van heterogene data, data-uitwisseling, de verwerking van datasets (FAIR-principes), de digitale toepassingen en technische aspecten die daar- aan verbonden zijn met een vermogen tot goed en continu communiceren en coördineren cruciaal. Je kan zelfstandig werken en je neemt graag initiatief. Ervaring in een beleidsomgeving en met name in het Vlaamse onderzoeks- en innovatielandschap is een plus. Dat geldt ook voor aantoonbare ervaring en/of affiniteit met de thema’s Open Science en databeheer. Je beheerst naast het Nederlands ook het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Een contract van onbepaalde duur. Een salaris volgens schaal A261 (Zie ook: http://www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden). Alle nuttige werkervaring wordt financieel gehono- reerd. Gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag.

Werkgever

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Afdeling

Flemish Open Science Board (FOSB)

Flemish Open Science Board (FOSB)

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf; Techniek / laboratorium; Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
  • Natuurwetenschappen; Techniek; Economie
  • max. 40 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AT Beleidsmedewerker

Locatie

Egmontstraat 5, 1000, Brussel

Bekijk op Google Maps