Promovendus

Promovendus

Geplaatst Deadline Locatie
18 mrt 28 apr Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 apr 2020).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zoeken een promovendus voor het project “Healthy ageing in elderly with a low socio economic position: effectiveness of an integral approach’.

Dit project betreft een onderzoek naar de effectiviteit van een integrale aanpak om ouderen, vooral lager opgeleid, te ondersteunen bij het vitaal en gezond ouder worden. De focus ligt op het lichamelijk en sociaal actief blijven waarin de effectief bewezen eHealth Actief Plus beweeginterventie een onderdeel is. Mee kunnen doen in de digitale samenleving wordt immers ook voor ouderen steeds belangrijker Met een integrale wijkgerichte aanpak proberen we tegelijkertijd het individu, de sociale context en de (fysieke) omgeving positief te beïnvloeden. Diverse gemeenten hebben al medewerking toegezegd. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Pharos, het landelijk expertisecentrum voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. In samenwerking met de promovendus en ons team zet Pharos haar expertise in om met name kwetsbare doelgroepen te kunnen bereiken voor deelname aan dit project en de behoeften van deze doelgroep in kaart te brengen. Daarnaast zijn organisaties als de GGD en Huis voor de Sport betrokken om een zo sterk mogelijke integrale aanpak te kunnen ontwikkelen en implementeren
Het project omvat vier werkpakketten (WPs):
-         WP1 betreft een community analyse naar behoeften van ouderen om gezond ouder te worden en hoe professionals in zorg en welzijn dit kunnen ondersteunen.
-         WP2 betreft de interventieontwikkeling en een pilot onder ouderen en professionals.            
-         WP3 betreft een wijkgericht gerandomiseerd experiment.
-         WP4 betreft onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van de geëvalueerde integrale aanpak.
U formuleert vervolgens wetenschappelijke en praktische aanbevelingen om op een haalbare en effectieve manier een integrale aanpak te ontwikkelen en in te zetten om vitaal ouder worden te bevorderen in gebieden waar relatief veel lager opgeleide ouderen wonen.

Tot slot schrijft u een proefschrift op basis van deze studies.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

-        U heeft een Master Psychologie, of andere afgeronde academische opleiding in het bedoelde onderzoeksveld (bijvoorbeeld Health Psychology & Technology, Gezondheidspsychologie, Gezondheidswetenschappen, Health Education & Promotion) met relevante kennis op het gebied van ouder worden, bewegen, lokale gezondheidsbevordering en eHealth.
-         U heeft affiniteit en of ervaring met de doelgroep van lager opgeleide en/of ouderen, het wijkgericht werken en op gemeentelijk niveau acteren, sociale netwerkbenadering, community assessment, positieve gezondheid, bevorderen van gezonde en actieve leefstijl en gebruik van digitale media door ouderen.
-         U werkt graag in teamverband maar ook zelfstandig
-         U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
-         U heeft kennis van sociaalwetenschappelijke methoden van data-analyse, zowel kwalitatief als kwantitatief (SPSS of R).
-         U kunt in grote mate zelfstandig het onderzoek vormgeven: vragenlijst en interviews-scripts ontwikkelen, interviews houden en interventies ontwikkelen en evalueren.
-         U beschikt over sterke wetenschappelijke schrijfvaardigheden. Ervaring in het schrijven van Engelstalige wetenschappelijke artikelen strekt tot aanbeveling.
-         U werkt gestructureerd en beschikt over goede, sterke organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden.
-         U bent resultaatgericht met een proactieve instelling en een representatief voorkomen.
-         U kunt 1 september 2020 beginnen.
-         U beschikt over een rijbewijs en bij voorkeur ook een auto.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.325,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.
 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs en onderzoek. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie en een master Onderwijswetenschappen. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het onderzoeksprogramma van wetenschapsgebied Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten. Het projectteam van de vakgroep gezondheidspsychologie heeft ruime ervaring in het begeleiden van interventie-onderzoek. Wij bieden u goede ondersteuning om uw expertise en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • Universitair
  • AT/FAC/PSY/20025

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you