Conservator Botanische Tuin TU Delft

Conservator Botanische Tuin TU Delft

Geplaatst Deadline Locatie
23 apr 14 mei Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 mei 2020).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zoeken een universitair opgeleide botanicus met ervaring in het werken met data base systemen in de functie van conservator voor de wetenschappelijk beheerde plantencollectie. 

Werkzaamheden:
Het beheren van de plantencollecties zowel in de kassen als buiten in de tuin. Dit houdt niet alleen in dat de collectie-administratie weerspiegelt welke planten deel uitmaken van de plantencollectie, maar ook dat bekend is waar de planten zich bevinden, en van welk type etiket ze voorzien zijn. Daarnaast dient de juiste wetenschappelijke naamgeving gewaarborgd te worden. Ten slotte dient de identiteit van de planten zoveel mogelijk aan de hand van wetenschappelijke bronnen geverifieerd te worden. Tevens moet er zorg gedragen worden voor de handhaving van planten die een rol spelen in de educatieve en wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten van de Botanische Tuin en, waar nodig, voor acquisitie van ontbrekende soorten die nodig zijn voor onderzoek en educatie.

Binnen de plantencollectie heeft Delft een zestiental collectiespecialisaties die op peil gehouden moeten worden, en waar mogelijk uitgebreid. Dit alles bij elkaar geschiedt met inachtneming van de beperkingen die wet- en regelgeving stellen. Naast de levende plantencollectie hoort ook het beheren van de zadencollecties tot de werkzaamheden, alsmede de uitvoering van de jaarlijkse zadenuitwisseling tussen botanische tuinen (zowel acquisitie als het aanbieden van zaden). Daarnaast moet de werkbibliotheek uitgebouwd worden, waar nodig, niet alleen in de vorm van boeken en vaktijdschriften, maar ook in de vorm van elektronische bronnen, en evenzo de literatuurdatabase. Waar nodig, moet een bijdrage geleverd worden in (inter)nationale gremia.

Deelname aan Europese en mondiale congressen van botanisch tuinen behoort bij de taak, waar een actieve bijdrage geleverd moet worden door mondelinge presentaties, posters en/of workshops, naast wetenschappelijke- en populair wetenschappelijke publicaties.
Het maken van de plantetiketten met een lasergraveermachine behoort tot de praktische taken. De gegevens hiervoor worden vanuit de collectie-administratie geïmporteerd in speciale opmaaksoftware. Tevens moeten de tuinmensen en/of vrijwilligers aangestuurd worden die de montage van de etiketten op spijlen verzorgen.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

Wij zoeken een universitair opgeleide botanicus met ervaring in het werken met data base systemen in de functie conservator voor de wetenschappelijk beheerde plantencollectie.

De ideale kandidaat is niet alleen in staat om het gehele takenpakket te overzien en prioriteiten te stellen, maar heeft tevens oog voor de details van de dagelijkse praktijk in het collectiebeheer. Je hebt:
• Een academisch werk- en denkniveau
• Aantoonbare ervaring in de botanische taxonomie
• Een analytische geest, met oog voor details, maar ook een goed ontwikkeld helikopterview vermogen
• Ervaring met databases, bij voorkeur ook met plantencollectie-software. Ervaring met de Iris Botanic Garden software strekt tot aanbeveling
• Je bent handig met software, en hebt oog voor de kritische details
• Als lid van het team weet je soepel met de collega’s en vrijwilligers om te gaan.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op verlenging.

De functie heeft een omvang van 38 uur (1 fte) per week. Het betreft een (tijdelijke) aanstelling van 1 jaar met uitzicht op verlenging. Het salaris is gebaseerd op schaal 11 (met een maximum van € 4978,- bruto per maand). Daarnaast biedt TU Delft een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft is een veelzijdige universiteit die onderwijs aanbiedt en onderzoek doet van een internationaal erkend niveau op het gebied van de technische wetenschappen. Onderwijs, onderzoek en ontwerpen zijn sterk gericht op maatschappelijke toepasbaarheid. De TU Delft ontwikkelt technologie voor volgende generaties met focus op duurzaamheid, veiligheid en economische vitaliteit. Bij de TU Delft werk je in een omgeving waar technische wetenschappen en de maatschappij elkaar ontmoeten. De TU Delft bestaat uit 8 faculteiten, de Universiteitsdienst, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten en -scholen.

Afdeling

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

De Botanische Tuin TU Delft is sinds 1917 in Delft gevestigd als botanische tuin voor technische nuttige planten voor de Nederlandse industrie. De Botanische Tuin TU Delft is een sectie van de Afdeling Biotechnologie en onderdeel van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Veel planten uit deze tuin leverden inhoud stoffen en producten die tot op heden nog goed zichtbaar zijn in Nederlandse bedrijven (o.a. Apollo-Vredenstein rubberfabriek, Boldoot, Calvé/Unilever) en was daarnaast de bakermat van onderzoeksinstituten (o.a. TNO en het Rubberinstituut).
In de afgelopen decennia zijn er verschillende baanbrekende innovaties uit deze botanische tuin ontwikkeld en wereldwijd geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld de LED groeiverlichting van kassen en het biologisch gebaseerde ultra fijn stof reductie systeem. Een groot deel van de collecties zijn afkomstig uit Indonesië en herbergt wereldvermaarde verzamelingen van o.a. gemberachtigen (Zingiberaceae, Costaceae) en Marantaceae. Thans worden veel planten gebruikt in toegepaste wetenschappelijke onderzoeken van o.a. Civiele Techniek en Geowetenschappen, Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde aan de TU Delft, maar ook benut in projecten met collega universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland. Naast het genoemde gebruik voor wetenschappelijk onderzoek vormen de planten ook een onderdeel voor publiekseducatie en tentoonstellingen. Zie voor meer informatie: www.tudelft.nl/botanische tuin

Specificaties

  • Beleid- en staf
  • Natuurwetenschappen
  • max. 38 uur per week
  • €3637—€4978 per maand
  • Universitair
  • TNWBT20-027

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Lorentzweg 1, 2628 CJ, Delft

Bekijk op Google Maps

Interesting for you