Universitair docent Onderwijs Privaatrecht (1,0 fte)

Universitair docent Onderwijs Privaatrecht (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
30 apr 23 mei Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb je ruime ervaring in het verzorgen van juridisch onderwijs in het Nederlands, Engels of allebei?

Functieomschrijving

Het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit REBO van de Universiteit Utrecht zet in op de intensivering van kleinschalig onderwijs ten behoeve van het versterken van de vaardighedencomponent in de bacheloropleiding en de masterprogramma’s. Dat gebeurt door intensivering van het onderwijs en door de inrichting van een Legal Skills Academy, waar kennis en expertise worden gebundeld op het gebied van juridische, academische en professionele vaardigheden. Met het oog daarop werft het departement in totaal vijf universitair docenten voor onderwijs, onderwijsinnovatie en onderzoek naar juridisch onderwijs.

Voor de afdeling Privaatrecht (het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht) zoeken we een (universitair) docent(e) onderwijs Privaatrecht. Deze docent(e) legt zich toe op het versterken en bestendigen van het juridisch vaardighedenonderwijs aan het departement in zowel het bachelor-curriculum als de masterprogramma’s, en doet daar ook onderzoek naar (bijvoorbeeld op basis van het Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). De docent(e) is breed georiënteerd, toont academisch leiderschap en heeft aantoonbare ervaring op het gebied van didactiek. Hij of zij krijgt de kans een onderwijsspecifiek ontwikkeltraject vorm te geven, waaronder het volgen van leergangen en het indienen van innovatievoorstellen (bijvoorbeeld in het kader van het Utrechtse Stimuleringsfonds Onderwijs, het nationale Comenius-programma, Surf, e.d.). Promotie is geen vereiste, maar interesse in het doen van onderzoek (naar onderwijs) strekt tot aanbeveling, eventueel in een toekomstig promotietraject.  

Het gaat om de volgende taken:
 • Je verzorgt onderwijs binnen de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid met de nadruk op het ontwikkelen, integreren, verzorgen en toetsen van juridisch-academische vaardigheden.
 • Je maakt deel uit van de Legal Skills Academy, waarin je zorg draagt voor het ontwikkelen en behouden van kennis met betrekking tot academische vaardigheden in juridische opleidingen, via bijvoorbeeld de ontwikkeling van didactische tools voor docenten (feedback, peer feedback, (schrijf)vaardigheidsinstructies).
 • Je ondersteunt collega’s van het departement Rechtsgeleerdheid desgevraagd bij de ontwikkeling en implementatie van vaardigheden in de door hen verzorgde cursussen en programma’s.
 • Je coördineert, samen met je collega’s binnen de regiegroep van de Legal Skills Academy, de werkzaamheden van de LSA en draagt zorg voor de externe communicatie over de LSA.
 • Je verricht desgewenst ook onderzoek naar academisch juridisch onderwijs, bijvoorbeeld via SoTL-onderzoek naar de effecten van de didactische interventies, met eventueel een promotieonderzoek als vervolg.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Voor deze baan is een aantal dingen belangrijk:
 • Je hebt een juridische opleiding afgerond met een privaatrechtelijk profiel, dan wel met specifieke expertise op het terrein van Law and Technology.
 • Je hebt ruime ervaring opgedaan in het verzorgen van juridisch onderwijs in het Nederlands, het Engels of allebei.
 • Je hebt een onderwijskwalificatie verworven, zoals een Basis– of Seniorkwalificatie Onderwijs of een gelijksoortige kwalificatie. Als je die niet hebt, bieden we je de gelegenheid om deze alsnog te behalen, bij voorkeur binnen een tijdsbestek van een jaar.
 • Als je (ruime) ervaring hebt opgedaan in het verrichten van onderzoek naar (juridisch) onderwijs (Nederlands en/of Engelstalig) strekt dat tot aanbeveling. Als dat niet het geval is, bieden we je in deze functie de kans die ervaring op te doen.
 • Je doet je werk op gedreven wijze, je communiceert sterk en je ontwikkelde een goed gevoel voor verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijk dienstverband (1,0 fte) voor de duur van drie jaar. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze drie vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Duurzaamheid, Life Sciences, Dynamics of Youth en Instituties. De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is één van de grote faculteiten binnen de Universiteit Utrecht. Het departement Rechtsgeleerdheid, dat hiervan deel uitmaakt, is één van de oudste departementen van de universiteit, ondergebracht in een aantal monumentale panden in het centrum van de stad Utrecht met circa 3.200 studenten en 400 personeelsleden. Het departement kent een breed scala aan disciplines, een veelzijdig onderwijsaanbod, gerenommeerde onderzoeksprogramma’s en een uitstekende juridische bibliotheek.
‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van recht, privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht alsmede internationaal en Europees recht en de verbanden daartussen. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol blijven spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

Je gaat werken bij de afdeling Privaatrecht (het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht) van het departement Rechtsgeleerdheid. Deze afdeling verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen en in executive cursussen van het departement, neemt deel aan de departementale en universitaire onderzoeksprogramma’s en in tweede en derde geldstroomprojecten. Het onderzoek is veelomvattend en grensverleggend. De afdeling kent o.a. leerstoelen in het Privaatrecht, in het bijzonder Aansprakelijkheidsrecht, Verbintenissenrecht en Goederenrecht, Familie- en Jeugdrecht, Ondernemingsrecht, Financieel Recht, Burgerlijk Procesrecht, Mediarecht, Octrooirecht en privacy.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Recht
 • 36—40 uur per week
 • €3637—€4978 per maand
 • Universitair
 • 1100024

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Bekijk op Google Maps