Lector Moeilijk bereikbare groepen & Veiligheidsbeleid

Lector Moeilijk bereikbare groepen & Veiligheidsbeleid

Geplaatst Deadline Locatie
1 mei 7 jun 's-Hertogenbosch

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Als lector heeft u een duidelijke visie over moeilijke bereikbare groepen en veiligheidsbeleid. U stelt een onderzoeksplan op, werft opdrachten en begeleidt docenten en studenten in hun ontwikkeling.

Functieomschrijving

U werkt voor een vernieuwd lectoraat van het Expertisecentrum Veiligheid (EV). U wil binnen dit thema kennis ontwikkelen door het (laten) verrichten van praktijkgericht onderzoek, waarbij u ervoor zorgt dat de inhoudelijke en methodologische kwaliteit van het onderzoek goed is en de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs en met het werkveld optimaal. Dit doet u door kenniskringen met docent-onderzoekers in te richten en hen te coachen. Door studenten en professionals een leeromgeving aan te bieden. En door in- en extern op te treden als expert en kwaliteitsdrager van allerlei onderzoeksgerelateerde zaken. U werft extern gefinancierde projecten die passen in de context van het onderwijs en het onderzoek.

Het lectoraat richt zich op het bevorderen van het werken met groepen mensen die moeilijk bereikbaar zijn voor professionals in de sociaalmaatschappelijke veiligheidszorg. Het betreft vooral mensen die het nu niet mee zit in het leven, zoals drop-outs, verslaafden en verwarde personen. Zij kunnen overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen. Zij zijn zelf ook kwetsbaar en kunnen slachtoffer worden van criminaliteit of misbruikt worden door criminelen voor het verrichten van hand- en spandiensten. Aan de andere kant van het spectrum, de bovenkant zien we mensen die moeilijk bereikbaar zijn omdat ze door kennis en positie in staat zijn zich af te schermen voor professionals. Denk bijvoorbeeld aan mensen met sleutelposities in organisaties en bedrijven. Zij kunnen mede door hun bijzondere positie delicten plegen, de samenleving schade berokkenen, terwijl ze de veiligheidszorg op afstand houden. Of althans geen aanleiding geven te interveniëren.

Afstand tussen slachtoffers, daders en professionals in de veiligheidszorg kan verschillende oorzaken en gevolgen hebben en verhoogt de complexiteit van het werk van de veiligheidsprofessionals. Dit stelt andere eisen aan het handelingsrepertoire van die professionals. Doel van het lectoraat is bijdragen aan het vergroten van dit handelingsrepertoire: via verkennend en kennisontwikkelend onderzoek naar de afstand-beïnvloedende mechanismen in en samen met de praktijk implementeren van werkwijzen van professionals en interventies gericht op deze groepen. Daarbij dient in ieder geval de aandacht uit te gaan naar, expertise ingezet te worden voor de onderkant van het spectrum. Zodat ook door dit lectoraat via onderzoek en implementatie de sociaalmaatschappelijke veiligheid wordt verhoogd.

Specificaties

Avans Hogeschool

Functie-eisen

 • U bent opgeleid op academisch niveau, gepromoveerd op een voor het kennisdomein relevant onderwerp en beschikt over actuele onderzoekservaring en werkervaring in het betreffende vakgebied.
 • Momenteel werkt u in het betrokken werkveld of wetenschap.
 • In voorgaande functies heeft u ervaring opgedaan met het initiëren, uitvoeren en begeleiden van multidisciplinair, extern gefinancierd onderzoek.
 • U heeft specifieke expertise op het lectoraatsthema, een duidelijke visie daarop en deze vertaalt u moeiteloos naar onderzoeksvragen binnen het lectoraat.
 • Uw specifieke discipline en inhoudelijke en methodologische expertise zijn van toegevoegde waarde voor het palet van disciplines en expertises binnen het EV.
 • Uw netwerk in het werkveld kunt u benutten voor het verwerven van onderzoeksopdrachten.
 • Een van uw sterkere eigenschappen is uw resultaatgerichtheid.
 • U bent gemotiveerd en kundig om de verbinding tussen het onderwijs en praktijkgericht onderzoek te versterken.
 • Mede dankzij uw ervaring met kennisverspreiding richting werkveld en kennisdomein schakelt u moeiteloos tussen de verschillende rollen die u als lector heeft.
 • Met uw didactische vaardigheden tilt u de deelnemende docenten en studenten naar een hoger niveau.
 • Als geen ander heeft u de capaciteit en affiniteit om bij te dragen aan de vertaling van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsprogramma’s en naar toepassingen in de praktijk. Hierbij komt uw ervaring met valorisatie van kennis goed van pas en verspreidt u dat richting het werkveld.
 • Als boegbeeld met publieke performance neemt u intern mensen mee, u bent een inspirator.
 • Samenwerken binnen en buiten het EV en Avans Hogeschool vindt u vanzelfsprekend en gaat u gemakkelijk af.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 8 jaar.

Avans Hogeschool haalt graag het allerbeste uit mensen. We staan bekend als goede werkgever. Dat ziet u terug in onze arbeidsvoorwaarden.

 • Wij bieden u volop mogelijkheden om uzelf te blijven ontwikkelen.
 • U ontvangt een maandsalaris in schaal 15: minimaal € 5.642,27 en maximaal € 7.284,86 bruto bij een fulltime aanstelling. Dit is conform cao hbo.
 • Een eindejaarsuitkering in de vorm van een dertiende maand is standaard.
 • U kunt direct aan de slag.
 • Wij bieden u een aanstelling voor acht jaar.

Werkgever

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Deze kennisinstituten werkten toen al nauw samen onder één College van Bestuur.

Afdeling

Expertisecentrum Veiligheid (EV)

U komt terecht in een interessante omgeving, waar onderzoek bijdraagt aan de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen van vier academies binnen Avans Hogeschool. U helpt antwoord te formuleren op vragen uit het werkveld en vergroot de deskundigheid van docenten en studenten die deelnemen.

Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) voert als kenniscentrum van Avans Hogeschool praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van sociaalmaatschappelijke veiligheid. Het expertisecentrum bestaat uit zes lectoraten. Zij versterken en verbreden elkaar en hebben elk hun eigen benadering van veiligheid. Vanuit juridisch, sociaal-agogisch, veiligheidskundig en bestuurlijk perspectief. De missie van het expertisecentrum is om bij te dragen aan de vergroting van de weerbaarheid van huidige en aanstaande professionals. Elk lectoraat voegt inhoudelijk en methodologisch unieke expertise toe en richt zich op een specifiek werkveld. Hierdoor ontstaat  meerwaarde in de multidisciplinaire samenwerking in onderzoek en met onderwijs en werkveld.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 40 uur per week
 • €5642—€7284 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT Lector

Werkgever

Locatie

Onderwijsboulevard 5223, 5223 DJ, 's-Hertogenbosch

Bekijk op Google Maps