Promovendus die onderzoek doet naar ‘innovation readiness’ van organisaties in de ouderenzorg

Promovendus die onderzoek doet naar ‘innovation readiness’ van organisaties in de ouderenzorg

Geplaatst Deadline Locatie
19 mei 14 jun Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Snelle veranderingen in de ouderenzorg nopen organisaties tot innoveren. Innovation readiness betreft de capaciteit van de organisatie en haar professionals om te innoveren. Ouderenzorgorganisaties investeren om beter te worden in innoveren. Er is echter weinig bekend hoe organisaties dat doen en wat hen daarbij kan ondersteunen.

Functieomschrijving

De behoefte aan innovatie binnen de ouderenzorg is groot. Enerzijds vanwege vergrijzing en daarmee gepaard gaande stijging in zorgvragen en toename van kosten; anderzijds vanwege maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die richting geven aan nieuwe oplossingen en zorgconcepten. Diverse factoren zijn van invloed op innovation readiness van (zorg)organisaties waaronder visie op innoveren, innovatie-competenties bij medewerkers, leiderschapsstijl en kennismanagement. Innoveren in zorgorganisaties vraagt om invulling van fasen van innoveren (van vaststellen van innovatiebehoeften tot aan implementatie en opschaling), maar tevens om goede borging ervan in de organisatie. De focus van het PhD-project is het in kaart brengen en begrijpen van factoren en strategieën die van invloed zijn op innovation readiness van ouderenzorgorganisaties, en de meerwaarde en hanteerbaarheid van instrumenten, tools en andere middelen om deze organisaties te ondersteunen bij het worden van een innovation ready organisatie. Het doel is het concept innovation readiness in de context van (ouderen) zorgorganisaties beter te begrijpen, maar tevens om tot kennis te komen die zorgorganisaties praktisch ondersteunt bij hun ambitie om goed te worden in innoveren.

Het project omvat een mix van literatuuronderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We starten met een literatuuronderzoek gevolgd door onderzoek in de praktijk onder managers, zorgprofessionals en innovatoren binnen de ouderenzorgorganisaties. Van de promovendus wordt dan ook verwacht dat hij/zij zeer goede contacten onderhoudt met de samenwerkingspartners. Hij/zij is proactief in het opzetten, coördineren en uitvoeren van het project/onderzoek en aanverwante activiteiten. Hij/zij voert (met ondersteuning) de analyses uit en schrijft Engelstalige en Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen. Hij/zij presenteert het project/onderzoek op begrijpelijke wijze op (inter)nationale congressen, verzorgt onderwijs voor studenten gezondheidswetenschappen, en schrijft een wetenschappelijk proefschrift. Aantoonbare affiniteit met gezondheidszorg en organisatiekunde strekt tot de aanbeveling. Daarnaast verwachten we dat de promovendus zich proactief inzet voor kennisuitwisseling met geïnteresseerde personen en organisaties. Onderdeel van de opdracht is ook het participeren in een Europees project over innovation readiness als dat project wordt gehonoreerd.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, organisatiekunde, managementwetenschappen of aanverwante opleidingen. Je hebt zowel affiniteit met de zorginhoudelijke kant, alsook met organisatieverandering en onderwijs. Doorzettingsvermogen, veerkracht, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen en gebleken vaardigheden op het terrein van organiseren van projecten en het werken in een team. Je bent bekend met kwalitatieve en kwantitatieve analyses en beschikt over communicatie- en academische schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het salaris bedraagt € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.972,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

Werkgever

Maastricht University

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 18.000 studenten en 4.400 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep), Zuyd Hogeschool, MBO’s Gilde Zorgcollege en Vista college. Binnen het living lab van de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 120 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-ZL en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies).

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • 36—40 uur per week
  • Universitair
  • AT2020.56

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps