PhD Student "De transitie naar het hoger onderwijs van diverse studenten"

PhD Student "De transitie naar het hoger onderwijs van diverse studenten"

Geplaatst Deadline Locatie
22 mei 10 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Studieuitval in het eerste jaar van het hoger onderwijs is relatief hoog. Een mogelijke oorzaak is de uitdagende en lastige transitie naar het hoger onderwijs die studenten ervaren. Een grondig begrip van hoe diverse studenten kunnen worden ondersteund tijdens hun overgang naar het hoger onderwijs is essentieel. Wij zoeken een PhD-kandidaat die zich gaat richten op het verkrijgen van inzicht en ondersteuning van diverse studenten in de transitie naar het hoger onderwijs.

Functieomschrijving

Dit PhD project richt zich op het verkrijgen van inzicht en ondersteuning van diverse studenten in de transitie naar het hoger onderwijs, in het bijzonder voor eerste generatie studenten in het hoger onderwijs en studenten met een migratieachtergrond. We zoeken een PhD-kandidaat die hiervoor meerdere onderzoeksvraagstellingen en -methoden kan inzetten. Ten eerste zullen gegevens van toelatingsprocedures binnen een bachelor programma en van de Erasmus Education Research Database worden gebruikt om de effecten van twee selectie-instrumenten op de diversiteit van de studentenpopulatie te onderzoeken. Ten tweede zal een pre-test - post-test quasi-experimenteel onderzoeksdesign worden gebruikt om de impact van een transitie-interventie te onderzoeken, gevolgd door focusgroep interviews om meer inzicht te krijgen in de mogelijke impact van de interventie. Ten derde zal de PhD-kandidaat longitudinale onderzoeken uitvoeren om de ontwikkeling van de interacties van diverse studenten met leeftijdsgenoten en staf te onderzoeken, hun gevoel van verbondenheid, percepties van het curriculum over professionele en persoonlijke ontwikkeling, en de relatie van deze concepten met academische motivatie en succes (uitgedrukt in cognitieve en niet-cognitieve termen). Ten vierde zal in dit PhD-project een longitudinale sociale netwerkanalyse worden gedaan om spontaan opkomende peernetwerken in de leeromgeving van het hoger onderwijs te onderzoeken en de impact van het veranderen van diverse peernetwerken op het ervaren van een gevoel van verbondenheid en academisch succes. Tot slot zal, als de tijd het toelaat, een simulatiestudie worden uitgevoerd naar bias in de toelatingsprocedure tot het hoger onderwijs. De simulatiestudie zal gebaseerd zijn op data uit de Erasmus Education Research Database

De resultaten van dit PhD-project zullen een belangrijke bijdragen leveren aan het begrip van de transitie naar het hoger onderwijs voor diverse studenten. Uiteindelijk levert dit project kennis op over hun toelating en ontwikkeling tijdens de transitie, wat een positieve invloed heeft op hun academische resultaten.

De PhD student zal actief deel uit maken van de Leergemeenschap Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling van Studenten binnen de Community for Learning and Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast zal de PhD student actief meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van de selectieprocedure voor een bachelor programma.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Een recent afgeronde master of onderzoeksmaster in psychologie, pedagogische wetenschappen, sociologie, of aanverwante sociale wetenschap;
 • Kennis van en / of affiniteit met theorie en onderzoek naar diversiteit in (hoger) onderwijs;
 • Ervaring en affiniteit met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
 • Flexibiliteit en toewijding;
 • Uitstekende analytische en organisatorische vaardigheden;
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
 • Vermogen om goed zelfstandig te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd met 3 jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.325 en € 2.972  bruto per maand (schaal P). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

De Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

 

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

Het departement verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de psychologische en pedagogische wetenschappen. Het onderwijs binnen de opleidingen kenmerkt zich door een innovatieve didactische benadering, het zogeheten probleemgestuurd onderwijs (PGO). De staf van dit departement bestaat uit een team van veelal jonge wetenschappers. Het secretariaat maakt onderdeel uit van het departement en verzorgt de ondersteuning van de voorzitters, leidinggevenden en medewerkers van het departement.

Specificaties

 • PhD
 • 32—40 uur per week
 • €2325—€2972 per maand
 • ESSB/20200522/291987

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps