Bestuurslid NWO-domein TTW

Bestuurslid NWO-domein TTW

Geplaatst Deadline Locatie
11 jun 15 sep Den Haag
Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is op zoek naar een bestuurder met impact.

Functieomschrijving

Het bestuur van het NWO-domein TTW zoekt een bestuurslid dat een bijdrage wil leveren aan deze ambities.


Bestuurder met impact

In afstemming met het uitvoerend managementteam van het NWO-domein TTW en de raad van bestuur van NWO wordt onder verantwoordelijkheid van het domeinbestuur het strategische beleid vastgesteld en jaarlijks bijgesteld. Daarnaast besluit het domeinbestuur over de inzet en ontwikkeling van de financieringsinstrumenten en over de toewijzing van de financiële middelen. De leden van het domeinbestuur zijn bestuurders van kennisintensieve bedrijven en hoogleraren op het gebied van de technische wetenschappen, met een vooraanstaande positie aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zoekt het NWO-domein TTW een kandidaat met een bedrijfsmatige achtergrond op bestuurlijk niveau in de high tech industrie en bijbehorend relevant netwerk.

De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt 2 dagen per maand. Het bestuur vergadert eens per maand op vrijdagochtend hetzij op het kantoor van NWO in Utrecht of via videoconferencing.

Specificaties

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Functie-eisen

De medewerker die wij zoeken heeft:
 • substantiële bestuurlijke ervaring en kwaliteit, stevig kaliber, helikopterview;
 • affiniteit met de doelstellingen van TTW, de onderzoekswereld en publiek-private samenwerking, hetgeen o.a. blijkt uit een relevant netwerk en actieve betrokkenheid bij uit onderzoek voortkomende bedrijvigheid en/of maatschappelijke activiteiten;
 • achtergrond in of aantoonbare affiniteit met de technische wetenschappen, bij voorkeur in de ICT en/of HTSM met een relevant netwerk op niveau (4 TU). Een gedegen financiële achtergrond is een pre;
 • de competenties van een teamspeler passend in het team van het TTW-bestuur, benaderbaar en bereid om ca. 2 dagen op maandelijkse basis aan TTW te besteden.

De functie is niet verenigbaar met een bestuurlijke functie (zoals decaan) aan een universiteit of onderzoeksinstelling of een carrière in de politiek.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
 • benoeming voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om deze eenmaal voor drie jaar te verlengen;
 • vergoeding voor de leden van domeinbesturen (inclusief opslag voor premies, sociale lasten etc.) op basis van het NWO-vacatiegeldenbesluit en een vergoeding van de werkelijke uitgaven voor reis-, parkeer-, en verblijfkosten ten behoeve van de werkzaamheden. 

Werkgever

NWO

Over NWO
NWO is de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks rond 1 miljard euro in onderzoek. Zij doet dit op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland. Het onderzoek kan fundamenteel zijn, gericht op het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en/of gericht op directe toepassing van onderzoek in bijvoorbeeld concrete producten. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, grote onderzoeksfaciliteiten die samenwerkingsverbanden tussen instellingen mogelijk maken en bevordert kennisbenutting: het toepassen van wetenschappelijke resultaten in de praktijk. NWO beheert tevens 9 onderzoeksinstituten.

NWO richt zich op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Daarbij legt NWO nadruk op haar verbindende rol binnen de wetenschap maar ook tussen wetenschap en maatschappij. Het NWO-domein toegepaste en technische wetenschappen (TTW) zet zich in voor het versterken van dit wetenschapsveld, het geven van een impuls aan technologische innovatie en de impactvolle toepassing hiervan.

Het technische-wetenschappelijke onderzoek is koploper in onderzoekssamenwerking met bedrijfsleven. Het NWO-domein TTW vervult haar rol vanuit een sterke positie op het gebied van publiek-private samenwerking en de toepassing van de ontwikkelde wetenschappelijke kennis. Vanaf het begin van het onderzoek brengt het domein relevante gebruikers van de kennis met de onderzoekers samen. In totaal zorgen in het NWO-domein TTW 70 medewerkers gezamenlijk voor het inrichten en begeleiden van het onderzoeksprogramma van 125 miljoen per jaar.

Voor de komende jaren zet het NWO-domein TTW zich in voor een vitaal en krachtig veld van technische wetenschappen, efficiëntere innovatieketens en een zichtbare maatschappelijke impact, door het stimuleren van vernieuwende toepassingen; inzetten van netwerken en een brede multidisciplinaire benadering.

http://www.nwo.nl

Additionele informatie

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature en het TTW-bestuur kunt u contact opnemen met dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, voorzitter van het TTW-bestuur op 06 5124 7064 of via m.weijnen@nwo.nl. Reageren op de vacature kan via de “solliciteer”-button.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature, dan ontvangen we graag uiterlijk op 15 september aanstaande uw cv en motivatiebrief t.a.v. dr. ir. M.P.C. Weijnen. De gesprekken worden gevoerd in september/oktober.

Specificaties

 • Beleid- en staf; Management
 • Techniek
 • max. 8 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 3676

Werkgever

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE, Den Haag

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 15 sep. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).