Universitair Docent Privaatrecht

Universitair Docent Privaatrecht

Geplaatst Deadline Locatie
21 jul 23 aug Heerlen

Functieomschrijving

Als universitair docent verzorgt u onderwijs aan bachelor- en masterstudenten op het gebied van het privaatrecht. U wordt ingezet bij de ontwikkeling en implementatie van het privaatrechtelijke opleidingsprogramma en u begeleidt daarnaast scripties. U wordt in eerste instantie met name betrokken bij het privaatrechtelijk onderwijs in de bachelorfase. Het gaat dan om de privaatrechtelijke kerncursussen Aansprakelijkheidsrecht, Overeenkomstenrecht en Dynamiek van het Goederenrecht. Daarnaast levert u een krachtige bijdrage aan het privaatrechtelijk deel van het vaardighedenonderwijs, zoals het bachelor-essay.
Daarnaast verricht u (zelfstandig) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privaatrecht, uitmondend in wetenschappelijke publicaties. Tevens levert u een bijdrage aan de bestuurswerkzaamheden binnen de faculteit.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U bent afgestudeerd in de Rechtsgeleerdheid en beschikt over uitstekende en actuele kennis van het privaatrecht, met nadruk op (delen van) de onderwerpen die in de genoemde cursussen Aansprakelijkheidsrecht, Overeenkomstenrecht en Dynamiek van het Goederenrecht. U heeft ervaring in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. U bent gepromoveerd op het gebied van het privaatrecht of heeft uitzicht op het met succes afronden van uw promotieonderzoek binnen één jaar. U heeft ervaring met dan wel aantoonbaar belangstelling voor vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs, in het bijzonder het gebruik van ICT. U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, bent gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. U heeft of verwerft de Basiskwalificatie Onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 3 jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt minimaal 3.746,= en maximaal € 5.127,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen. 

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie op het gebied van rechtswetenschappen. De faculteit Rechtswetenschappen verzorgt een academische bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, het schakelprogramma Schakelzone recht en een hbo-opleiding Rechten. De faculteit kent drie vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht, de vakgroep Staats- en bestuursrecht en encyclopedie en de vakgroep Strafrecht, internationaal en Europees recht. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving. Daarnaast bouwt de faculteit aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek binnen het onderzoeksprogramma ‘Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving’. De faculteit wordt ondersteund door het Bureau Onderwijs en Onderzoek.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer prof. mr. J.G.J. Rinkes, vakgroepvoorzitter privaatrecht en hoogleraar privaatrecht, tel.: 045-5762560, mobiel: 06-52351671, e-mail: jac.rinkes@ou.nl

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde e-mailadres.
 

Specificaties

  • Universitair docent; Onderwijs
  • Recht
  • max. 38 uur per week
  • Universitair
  • AC/RW/20074

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Per post solliciteren

Per post solliciteren

solliciteren@ou.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AC/RW/20074 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Solliciteer uiterlijk op 23 aug. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).