Lector Kringlooplandbouw in de open teelten

Lector Kringlooplandbouw in de open teelten

Geplaatst Deadline Locatie
10 sep 20 sep Dronten

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Aeres Hogeschool wil met het lectoraat Kringlooplandbouw in de open teelten een leidende positie innemen in het ontwikkelen van kringlooplandbouw. Het lectoraat moet in staat zijn om werkenden en studerenden in het agrarische, en daaraan verwante, werkveld optimaal toe te rusten om de opgaven op het gebied van kringlooplandbouw de komende jaren aan te kunnen gaan. De context van dit lectoraat richt zich op de open teelten (akkerbouw, vollegrondgroenten, bloembollen, gras en mais). De lector draagt ook bij aan de onderzoeksprogramma's kringlooplandbouw van HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. HAS Hogeschool en Van Hall Larenstein richten resp. een lectoraat Kringlooplandbouw melkveehouderij en Kringlooplandbouw intensieve veehouderij in. Ook zal nauw samengewerkt worden met de onlangs benoemde practor Kringlooplandbouw van Aeres Mbo. Aeres Hogeschool participeert in het project Boerderij van de Toekomst waar dit lectoraat ook een rol in zal spelen.

Kringlooplandbouw is een integrale en duurzame vorm van landbouw gebaseerd op technologisch slimme en agro-ecologische principes, waarbij niets wordt verspild, waar input geminimaliseerd wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. In de visie van de Rijksoverheid moet Nederland in 2030 op deze wijze voedsel duurzaam produceren. De transitie naar kringlooplandbouw betekent een fundamentele omslag van de Nederlandse landbouw. Momenteel zoekt de Rijksoverheid de oplossing mede in precisiekringlooplandbouw. Het sluiten van kringlopen vraagt om het herinrichten van het gehele landbouw- en voedselsysteem, waarbij circulariteit, data-driven en technologische innovaties de leidende en gangbare principes zijn.

De lector voert in nauwe samenwerking met het werkveld en (wetenschappelijke) kennisinstellingen praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelt beroepsgericht onderwijs. De lector ontwikkelt daarvoor nieuwe, praktijkgerichte kennis en creëert meerwaarde door het verbinden van praktijkonderzoeksprojecten met het onderwijs.

Aeres beschikt met Aeres Farms, een akkerbouwbedrijf van ca. 300 ha en twee melkveebedrijven, over onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten waar in samenwerking met de beide bedrijfsleiders kringlooplandbouw zichtbaar, meetbaar en toetsbaar gemaakt kan worden.

Het lectoraatsplan zal in september 2020 goedgekeurd worden door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De te benoemen lector heeft de opdracht om de geformuleerde onderzoeksvragen uit te werken en in de komende vier jaren aanvullende financiering te realiseren voor nieuwe onderzoeksvragen op basis van voortschrijdende inzichten. Aanvullende financiering kan aanleiding zijn om de omvang van de aanstelling op te hogen.

De functie omvat

 • Ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten op het gebied van kringlooplandbouw door samen met onderzoek (verwante lectoraten) en onderwijs (docenten en studenten), innovatieve bedrijven, belangen- en beheersorganisaties, overheden en andere kennisinstituten praktijkgericht onderzoek uit te voeren.
 • Ontwikkelen van de interne en externe samenwerking binnen onderwijs en onderzoek op het gebied van kringlooplandbouw.
 • Resultaten van het praktijkgerichte onderzoek verbinden met het onderwijs, door het ontwikkelen van nieuwe curriculumonderdelen of aanpassen van bestaande onderdelen.
 • Publiceren over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis in uiteenlopende media.
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat.
 • Onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk.
 • Acquireren van onderzoeksopdrachten.

Specificaties

Aeres Hogeschool

Functie-eisen

 • U bent een gepromoveerde academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis van het vakgebied en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool bij het verbeteren van hun onderzoekscompetenties.
 • U bent een netwerker. U heeft visie op de ontwikkelingen op het gebied van kringlooplandbouw en goede nationale en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. U stelt uw netwerk beschikbaar voor docenten en studenten van Aeres Hogeschool vanuit de overtuiging dat samenwerken tot meerwaarde leidt.
 • U bent een initiator. U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve projecten.
 • U bent een verbinder. U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en u staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

 • Het uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat u met een team werkt aan de ontwikkeling van professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. U krijgt ook volop mogelijkheden om uzelf te ontwikkelen.
 • Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de cao hbo (maximaal € 7.485,19 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De aanstelling geldt voor één jaar. Een aansluitende aanstelling hangt af van voldoende functioneren.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te noemen.

Werkgever

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren bijna 3.700 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

Afdeling

Aeres Hogeschool Dronten

De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 2.350 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen.

De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de 'Economy of Life'. Daarin gaat het om 'samen leven' in de ware zin van het woord. Niet 'hebben en moeten', maar 'zijn en mogen' vormen de kern van het leven. 'Rentmeesterschap' is voor ons het begrip waarin duurzaamheid en ondernemerschap samenkomen. We zijn benieuwd hoe u hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in uw motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.

Specificaties

 • Lector; Onderwijs
 • Economie; Natuurwetenschappen; Techniek
 • max. 40 uur per week
 • max. €7485 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT Lector Kringlooplandbouw

Werkgever

Locatie

De Drieslag 4, 8251 JZ, Dronten

Bekijk op Google Maps