Promovendus Orthopaedie, School Caphri van de Universiteit Maastricht / MUMC+

Promovendus Orthopaedie, School Caphri van de Universiteit Maastricht / MUMC+

Geplaatst Deadline Locatie
21 sep 18 okt Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus Orthopaedie t.b.v. een multicenter Randomized Controlled Clinical Trial (RCT) naar het behandeleffect van een dynamische brace bij patiënten met osteoporotische wervelinzakkingsfracturen.

Functieomschrijving

De afdeling Orthopedie van de Universiteit Maastricht / Maastricht UMC+ zoekt in samenwerking met de regionale ziekenhuizen Zuid-Oost Nederland, en financieel ondersteund door ZonMW naar een enthousiaste, dynamische promovendus voor het uitvoeren van een multicenter RCT naar de behandeling van osteoporotische inzakkingsfracturen middels het gebruik van een dynamische thoracolumbale brace. Het onderzoek zal plaatsvinden in het Maastricht UMC+, Zuyderland MC Heerlen/Sittard, Viecuri MC Venlo, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Maxima MC Veldhoven, en Radboud UMC Nijmegen.

Je taken zullen bestaan uit het opzetten, coördineren en uitvoeren van het onderzoek; de verwerking en analyse van de data, alsmede het schrijven van wetenschappelijke artikelen en houden van voordrachten op (inter-)nationale congressen. Hierbij werk je nauw samen met artsen, orthopaedisch instrumentmakers en wetenschappelijk onderzoekers. Naar gelang je achtergrond is er de mogelijkheid om klinische ervaring op te doen in de orthopaedie.

Je komt te werken binnen de onderzoeksafdeling Orthopedie Universiteit Maastricht / Maastricht UMC+. Hier werken zo’n 30 enthousiaste collega-onderzoekers aan verschillende wetenschappelijke trajecten.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een afgestudeerde of bijna afgestudeerde basisarts / bewegings-gezondheidswetenschapper, Arts Klinisch Onderzoeker (AKO) of bewegings-gezondheidswetenschapper met affiniteit voor musculoskeletale aandoeningen en voor klinisch toegepast onderzoek. Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden, je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord schrift en je bent communicatief vaardig. Hierbij ben je gericht op interdisciplinair samenwerken met een praktische instelling.

 • Je beschikt over een (bijna) afgeronde wetenschappelijke opleiding Geneeskunde/AKO of Master in Human Movement Sciences of Health Sciences
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels
 • Je kunt goed in teamverband werken en in verschillende disciplines en settings, zowel binnen ziekenhuizen als binnen het wetenschappelijke milieu.
 • Je hebt goede statistische basisvaardigheden en -kennis.
 • Je beschikt over een proactieve houding in contacten met de diverse partijen en het begeleiden van onderzoeksdeelnemers.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt een nieuwsgierige zelfstandige werkhouding en een sterk analytisch vermogen gezien het pionierswerk in dit project.
 • Je bent resultaatgericht, een doorzetter en bent flexibel.
 • Je bent bereid om werkzaam te zijn in Maastricht en omliggende regionale ziekenhuizen en zo nodig te ondersteunen bij onderwijstaken

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

Het salaris bedraagt € 2.395,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.061,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers. 

Werkgever

Universiteit Maastricht / Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 werken het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht samen als het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 18.000 studenten en 4.400 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

CAPHRI / Orthopaedie

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Orthopaedie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht UMC+ te Maastricht.

De afdeling Orthopaedie Maastricht UMC kent van oudsher de topreferente speerpunten Arthrose en Wervelkolom, beiden ondergebracht in het Beweeghuis. Centraal hierin staan state-of-the-art behandelingen met daaraan gekoppelde research (klinisch en translationeel) en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Zo heeft het multidisciplinaire spine centrum, waarin het volledige spectrum van wervelkolomaandoeningen geëvalueerd en behandeld kan worden, zich reeds bijna 10 jaar bewezen als veilig en erkend regional en landelijk verwijscentrum. Vigerende protocollen zijn ook in omringende regionale ziekenhuizen uitgezet en in het kader van integrale zorg is het Spine centrum de afgelopen jaren naar de anderhalve lijn uitgebreid om een beter afgestemd netwerk van zorg met huisartsen en fysiotherapeuten te creëren in de eerste lijn.

Op de research-afdeling Orthopaedie (Klinisch Trialbureau en Laboratorium) zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van Regenerative Medicine bij arthrose en discusdegeneratie, vindt o.a.  translationeel onderzoek plaats naar nieuwe technieken voor de operatieve behandeling voor scoliose, en zijn enorme stappen gezet op het gebied van dynamisch en functioneel bewegingsonderzoek middels aanschaf van een CAREN systeem. Tevens is er reeds jarenlang uitgebreide expertise op het gebied van klinische trials inclusief zelfgeinitieerde first-in-man trials.

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • 36—40 uur per week
 • €2395—€3061 per maand
 • Universitair
 • AT2020.276

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 50, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps