Promovendus Orthopedagogiek (1,0 fte)

Promovendus Orthopedagogiek (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
16 okt 1 nov Groningen
Onder de vluchtelingen die hun toevlucht zoeken in Nederland zijn ook minderjarigen die arriveren zonder voor hen verantwoordelijke volwassenen. Bij aankomst in Nederland vragen zij asiel aan en ze verblijven tot hun 18e levensjaar in verschillende vormen van opvang. Alleenstaand

Functieomschrijving

Onder de vluchtelingen die hun toevlucht zoeken in Nederland zijn ook minderjarigen die arriveren zonder voor hen verantwoordelijke volwassenen. Bij aankomst in Nederland vragen zij asiel aan en ze verblijven tot hun 18e levensjaar in verschillende vormen van opvang. Alleenstaande gevluchte jongeren hebben in het land van herkomst ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt en ook tijdens hun vlucht onveiligheid gekend. Tijdens verblijf in Nederland ervaren jongeren spanningen als gevolg van onzekerheid over hun verblijfsperspectief. Deze factoren maken alleenstaande gevluchte jongeren kwetsbaar maar uit diverse onderzoeken blijkt hun veerkracht en aanpassingsvermogen.

Dit promotieonderzoek richt zich op de overgang naar het achttiende levensjaar, het moment waarop jongeren zelfstandig worden en de periode dat ze onder voogdij van Nidos staan stopt. In de transitiefase verandert er veel en wordt van hen verwacht dat ze zelfstandig hun leven kunnen leiden. Voor in Nederland opgegroeide jongeren kan dit al een ingewikkelde transitie zijn waar ze ondersteuning van hun ouders nodig hebben. Voor alleenstaande gevluchte jongeren lijkt deze transitie complexer: ze worden volwassen in een voor hen niet vertrouwde samenleving, zonder fysieke aanwezigheid van hun ouders naast de extra ontwikkelingsopgaven waar ze voor staan (integratie, taal, functioneren in bureaucratische samenleving).

In dit promotieonderzoek staat de vraag centraal hoe de transitie van alleenstaande gevluchte jongeren naar zelfstandigheid verloopt, hoe zij daarin worden begeleid en in hoeverre die begeleiding aansluit bij de behoeften van de jongeren. Het onderzoek heeft een kwantitatief en longitudinaal design en wordt in samenwerking met de praktijk uitgevoerd. De promovendus die aangesteld wordt op het onderzoek rondt het onderzoek af met een proefschrift bestaande uit meerdere internationale wetenschappelijke publicaties. De dataverzameling vindt plaats op verschillende plekken in Nederland wat flexibiliteit vraagt van de promovendus om te reizen in Nederland. Stichting Nidos, de voogdijinstelling van alleenstaande gevluchte jongeren, financiert het onderzoek.
Naast dit promotieonderzoek loopt er een ander promotieonderzoek (bursaal) naar de transitie 18+ van alleenstaande jongeren maar dit onderzoek heeft een kwalitatief design en richt zich op familierelaties vanuit een intergenerationeel perspectief. De promovendus zal nauw samenwerken met de bursaal.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Van een ideale kandidaat verwachten wij:

• afgeronde (research)master in gedrags- en maatschappijwetenschappen of aanverwante master
• ervaring en een grote affiniteit met de doelgroep van alleenstaande gevluchte jongeren
• goede (kwantitatieve) onderzoeksvaardigheden blijkend uit een goede beoordeling van de masterthesis en/of wetenschappelijke publicaties
• doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en flexibiliteit
• cultuursensitief en gericht op samenwerking
• goede organisatie en planningsvaardigheden
• goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en de drive om wetenschappelijk te publiceren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een startsalaris van € 2.395,- (salarisschaal P) tot maximaal € 3.061,- in het laatste jaar bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
• flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

De vacature is in principe voor een periode van vier jaar, voor 1.0 fte. De aanstelling dient te worden afgesloten met een individuele dissertatie. U wordt eerst voor een jaar aangesteld. Binnen dat jaar wordt besloten - op basis van het functioneren - of het vervolmaken van de periode van vier jaar gewenst is.

Datum indiensttreding: bij voorkeur 1 januari 2021

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 33.500 studenten en 6.000 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de RUG is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. Onze theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen - psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijskunde en vakdidactiek – willen we blijven ontwikkelen.

De faculteit streeft naar een toonaangevende positie in het onderzoeken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren. Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ontwikkelen en te evalueren, in samenspraak met maatschappelijke partijen. De vacature voor promovendus is bij de afdeling Orthopedagogiek.

Additionele informatie

Prof. dr. Monika Smit
monika.smit@rug.nl

Specificaties

  • PhD
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • max. €3061 per maand
  • Universitair
  • 220346

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren door een korte motivatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 2 november 2020 uitsluitend via het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren door een korte motivatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 2 november 2020 uitsluitend via het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 1 nov. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).