Promovendus The Dynamics of Police-Bystander Conflics

Promovendus The Dynamics of Police-Bystander Conflics

Geplaatst Deadline Locatie
27 nov 3 jan Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 jan 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Binnen het multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Innovating for Resilience’ van de Open Universiteit (zie voor meer informatie bij werkgever) is de volgende functie vacant.

We zoeken een promovendus voor het interdisciplinaire onderzoeksproject “Toward a safe and resilient city: Investigating the dynamics of police-bystander conflicts using advanced technologies”. Regelmatig krijgt politie te maken met ‘omstanderconflict’, waarbij burgers die niet direct betrokken zijn bij een primaire interventie het politieoptreden bij die interventie frustreren, door bijvoorbeeld in de weg te lopen of verbaal en/of fysiek agressief gedrag te vertonen. Omdat de politie genoodzaakt is hierop te reageren kan het conflict escaleren. Doel van het project is vast te stellen hoe dergelijke conflicten ontstaan en zich ontwikkelen, en welke factoren en mechanismen hierbij een rol spelen.

Van u wordt verwacht een viertal studies uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van real-life conflicten zoals geregistreerd met CCTVs en body-cams, en virtual reality games. Uiteindelijk zal een interventie worden ontwikkeld. De resultaten van dit onderzoek presenteert u in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op internationale congressen. Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift. Het project betreft een samenwerking tussen vier faculteiten en heeft een interdisciplinair karakter. 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Eisen

 • U heeft een (research) master in een van de vier betrokken disciplines (Psychologie, Rechtswetenschappen, Betawetenschappen, Managementwetenschappen) of aanverwante disciplines (o.a. Criminologie).
 • U heeft affiniteit/ervaring met de thema’s politie, conflicten, omstanders, stress, coping, emotieregulatie.
 • U heeft kennis van en ervaring met sociaalwetenschappelijke methoden van onderzoek en data-analyse.
 • U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • U beschikt over sterke wetenschappelijke schrijfvaardigheden. Ervaring in het schrijven van wetenschappelijke artikelen strekt tot aanbeveling.
 • U werkt gestructureerd en resultaatgericht; u heeft een proactieve instelling en beschikt over goede organisatorische vaardigheden.
 • U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken.
 • U kunt 1 maart 2021 beginnen.

U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschikt over de vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: De aanstelling van de promovendus geschiedt in tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.395,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

 

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen. 

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings). 

Multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Innovating for Resilience’
Naast het vakinhoudelijke onderzoek op acht wetenschapsgebieden, kent de Open Universiteit één multidisciplinair programma, genaamd Innovating for Resilience. Dit onderzoeksprogramma bevat verschillende thema's die gegroepeerd kunnen worden langs drie programmalijnen:

- Safety and Resiliency in Urban Environments. Veiligheid is een hot item. Zeker op plekken waar veel mensen wonen, werken, leven en verblijven. Plekken zoals onze steden. De veiligheid komt er regelmatig in het nauw. Denk aan aanslagen, schietpartijen, roofovervallen en andere vormen van misdaad en geweld, ongelukken, branden, instortende gebouwen en dergelijke.

- Learning and Innovation in Resilient Systems. Deze lijn integreert de vakgebieden managementwetenschappen, natuurwetenschappen en informatica rond het thema veerkrachtige systemen. Hoofddoel van het onderzoek is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op informatie en computersystemen, organisatie- en managementsystemen, en tot slot omgevingssystemen

- Innovation in Education: Onderwijs dat houdbaar is voor de toekomst. Een veerkrachtige samenleving vraagt om onderwijs dat inspeelt op de snel veranderende technologieën en de nieuwe vaardigheden die verwacht worden op de arbeidsmarkt. Bovendien moet het onderwijs niet alleen kennisdoelen nastreven, maar ook sociale samenhang en wereldburgerschap. Innovatief onderwijs kan lerenden helpen om deze doelen te bereiken.

Specificaties

 • Promotiestudent; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • max. 38 uur per week
 • Universitair
 • AC/PSY/20115

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you