Promovendus: effectonderzoek naar innovatieve behandeling KINGS van Accare voor getraumatiseerde gezinnen i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen

Promovendus: effectonderzoek naar innovatieve behandeling KINGS van Accare voor getraumatiseerde gezinnen i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen

Geplaatst Deadline Locatie
8 dec 15 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 jan 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Dit project is gericht op onderzoek naar de effectiviteit van de interventie Kind IN Gezond Systeem (KINGS), een innovatieve en trauma-georiënteerde behandeling voor jeugdigen met een complex trauma, ernstige gedragsproblemen en hun getraumatiseerde ouders die zijn verwezen naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het doel van KINGS is om de veiligheid van gezinnen in multi-probleemsituaties te vergroten door het reduceren van trauma symptomen van zowel de jeugdige als ouders, een afname van gedragsproblemen bij het kind en het vergroten van de pedagogische vaardigheden bij ouders en positieve ouder-kind interacties. In deze studie wordt een KINGS behandelgroep vergeleken met een wachtlijst controlegroep. Daarnaast worden er N=1 studies uitgevoerd bij de KINGS gezinnen om individuele effecten, werkingsmechanismen en effectieve componenten van de interventie in kaart te brengen.

Functieomschrijving

In dit longitudinale mixed method onderzoek naar de effectiviteit van KINGS worden gegevens verzameld bij jeugdigen, ouders en hulpverleners. Daarbij wordt een kleine groep van tien gezinnen van voor tot na de KINGS behandeling intensief gevolgd door middel van interviews en vragenlijsten. De promovendus is, in samenwerking met hulpverleners van Accare, verantwoordelijk voor de dataverzameling, dataverwerking en data-analyse. Aangezien het KINGS programma is ontwikkeld bij de afdeling De Ruyterstee van Accare, een organisatie voor jeugd ggz in Smilde, Noord-Nederland, vindt het onderzoek vooral daar plaats. Dit betekent dat van de promovendus flexibiliteit om te reizen wordt gevraagd. De promovendus wordt aangesteld op dit onderzoek en rondt het onderzoek af met een proefschrift bestaande uit meerdere internationale (Engelstalige) wetenschappelijke publicaties. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stichting tot Steun VCVGZ. Het promotie begeleidingsteam bestaat uit Annemiek Harder (1e promotor vanuit EUR), Tom van Yperen (2e promotor vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RuG)/ Nederlands Jeugdinstituut (NJi)), Jana Knot-Dickscheit (co-promotor vanuit de RuG) en Anne-Marie Huyghen (co-promotor vanuit de RuG).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Afgeronde (research)master in gedrags- en maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie of aanverwante master;
 • Sterke affiniteit met jeugdigen en ouders in multi-probleemsituaties en met hulpverleners werkzaam binnen de jeugd GGZ;
 • Goede communicatie- en organisatievaardigheden;
 • Een pro-actieve houding;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid;
 • Affiniteit met het uitvoeren van empirisch onderzoek;
 • Goede kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvaardigheden blijkend uit een goede beoordeling van de masterthesis en/of wetenschappelijke publicaties;
 • Goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • Een sterke ‘drive’ om onderzoek te doen;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal;
 • Vermogen om goed in een team te werken, maar ook om in grote mate zelfstandig te functioneren.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt bij goed functioneren verlengd met 3 jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2395, - en € 3061, - bruto per maand (Promovendus schaal). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

Het departement verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de psychologische en pedagogische wetenschappen. Het onderwijs binnen de opleidingen kenmerkt zich door een innovatieve didactische benadering, het zogeheten probleemgestuurd onderwijs (PGO). De staf van dit departement bestaat uit een team van veelal jonge wetenschappers. Het secretariaat maakt onderdeel uit van het departement en verzorgt de ondersteuning van de voorzitters, leidinggevenden en medewerkers van het departement.

Specificaties

 • PhD
 • 36—40 uur per week
 • €2395—€3061 per maand
 • ESSB/20200812

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you