Universitair docent militaire ethiek en leiderschap

Universitair docent militaire ethiek en leiderschap

Geplaatst Deadline Locatie
10 dec 15 jan Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Onze krijgsmacht werkt wereldwijd aan vrede en veiligheid. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie in Breda de beste officieren op. Als universitair docent militaire ethiek en leiderschap zet jij je in voor onderwijs en onderzoek in de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen.
Uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, ontwikkel en verzorg je de toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen voor verschillende doelgroepen. Jouw doel is om bij studenten de leerdoelen te realiseren die horen bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen op het vlak van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes.
Als universitair docent militaire ethiek en leiderschap ben je verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen van en bijdragen aan onderzoek in deze militair relevante niche. Ook heb je kennis van toegepaste ethiek in algemene zin, zoals morele vorming en morele competenties. Verder ben je bekend met concrete morele en ethische kwesties in de militaire praktijk, zoals dilemma’s, just war en moral injury. Dit alles in relatie tot leiderschap en ontwikkelingen met betrekking tot leiderschapstheorieën. Daarnaast verricht je als docent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ethiek en leiderschap.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een doctoraal of wo-master binnen het domein filosofie en sociale gedragswetenschappen waarin het onderwijs verzorgd wordt.
 • Je bent gepromoveerd binnen datzelfde domein of in de afrondingsfase van een dergelijk promotietraject.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de thema’s leiderschap en ethiek.
 • Je beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Je bent in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs, aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (het aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • Je hebt ervaring met het geven van hoger onderwijs.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • Je hebt aantoonbare onderzoekservaring, blijkend uit verschillende publicaties van erkend gehalte. Dit criterium geldt minder zwaar als de aanstelling direct na je promotie plaatsvindt.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 jaar.

 • Salarisniveau: schaal 12
 • Salarisomschrijving: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.
 • Maandsalaris: Min €4.526 – Max. €5.821 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling
 • Contractduur: Tijdelijke aanstelling voor de duur van 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Werkgever

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

Militaire Wetenschappen (FMW)

De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies, European Joint Master in Strategic Border Management en Military Technology, Processes and Systems. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.
De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen
Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, defensie-economie, exportcontrol, civiel-militaire interactie, militaire ethiek en militair management en organisatie. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocenten: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering, krijgsmacht en samenleving, strategisch organiseren en veranderen, leiderschap en ethiek, defensie accountancy en control, business ethics, interne controle, militair leiderschap en ethiek. De universitair docenten en de docenten (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Beleid- en staf; Management; Universitair docent
 • Gedrag en maatschappij; Recht
 • max. 38 uur per week
 • €4526—€5821 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 20202759

Werkgever

Locatie

Kraanstraat 4, 4811 XC, Breda

Bekijk op Google Maps

Interesting for you