Hoogleraar straf- en strafprocesrecht

Hoogleraar straf- en strafprocesrecht

Geplaatst Deadline Locatie
14 dec 31 jan Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoekt een full-time hoogleraar Straf- en strafprocesrecht die leiding geeft aan de sectie Strafrecht, die op dit moment bestaat uit 15 enthousiaste medewerkers. Als hoogleraar Straf- en strafprocesrecht geef je leiding aan en draag je bij aan strafrechtelijk onderwijs en onderzoek. Daarbij zoeken we natuurlijk naar deskundigheid op het gebied van het Nederlandse straf(proces)recht, maar ook naar ambitie om bij te dragen aan de uitdagingen die globalisering, technologische ontwikkeling en maatschappelijke transformatie met zich meebrengen voor de rol van strafrecht op nationaal, transnationaal en internationaal niveau.

Werkzaamheden

Onderzoek

Als hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht verricht je onderzoek, en geef je leiding aan onderzoek naar de rol die het strafrecht en de rechtspraak spelen in een binnenlandse, transnationale en internationale context. Mede gegeven de bestaande deskundigheid binnen de sectie, ligt het accent van het onderzoek niet op het internationale strafrecht. Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met andere leden van het Amsterdam Center for Criminal Justice, dat zich richt op het identificeren van oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen die globalisering, technologische ontwikkeling en maatschappelijke transformatie met zich meebrengen voor de beleidsvorming op het gebied van strafrecht en rechtshandhaving. Met het onderzoek in de sectie zoek je aansluiting bij bredere onderzoeksinitiatieven binnen en buiten de UvA naar maatschappelijke ontwikkelingen waarin strafrecht een belangrijke rol speelt.

Onderwijs

In het bacheloronderwijs worden door de sectie de vakken inleiding strafrecht, formeel strafrecht en materieel strafrecht gedoceerd. Ook wordt (internationaal) strafrechtelijk onderwijs gegeven in de opleidingen Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) en Amsterdam University College (AUC).

Het masteronderwijs op het terrein van het Nederlandse straf- en strafprocesrecht vindt voornamelijk plaats binnen de track strafrecht (die deel uitmaakt van de master Publiekrecht). De belangrijkste thema’s binnen deze master zijn strafrecht in de praktijk; strafrecht en rechtsbescherming, en de strafprocedure van A tot Z (opsporing tot en met tenuitvoerlegging straf).

In de masterfase biedt de faculteit een programma voor experiential learning aan onder de naam Amsterdam Law Practice, onder meer in de vorm van clinics, simulaties en moot courts. Deze maken ook deel uit van de mastertrack Strafrecht. Tevens bevat de masteropleiding onderzoeksgerichte onderdelen. De faculteit kiest zowel in de bachelors als de masters voor activerende onderwijsvormen. Het leiden van processen van didactische vernieuwing is een belangrijke taak van de te benoemen hoogleraar.

Bestuurlijke taken

Als hoogleraar geef je leiding aan de sectie strafrecht en maak je deel uit van het bestuur van de afdeling Publiekrecht. De afdeling Publiekrecht bestaat verder uit de sectie Belastingrecht en de sectie Staats- en bestuursrecht, waaronder Gezondheidsrecht. In het dagelijks bestuur van Publiekrecht staat teamdenken centraal. Er is een open en transparante sfeer en een collegiale werkomgeving.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

De aan te trekken hoogleraar:

 • beschikt over een voltooide juridische opleiding en PhD in het straf- of strafprocesrecht;
 • doet gezaghebbend en vernieuwend onderzoek op het terrein van het nationale straf- en strafprocesrecht, blijkende uit publicaties, en heeft de ambitie om dit te verbinden met het onderwijs;
 • heeft een overtuigende visie op de verdere ontwikkeling en uitbouw van het nationale strafrechtelijk onderwijs en onderzoek binnen de faculteit en zoekt hierbij de samenwerking met de op het internationaal strafrecht georiënteerde collega’s;
 • heeft aantoonbaar wervend vermogen, dan wel potentie, in de vorm van competitieve voorstellen voor externe financiering;
 • heeft uitstekende didactische kwaliteiten, zoals onder meer blijkend uit onderwijsevaluaties en -kwalificaties (zoals BKO, SKO);
 • heeft een inspirerende onderwijsvisie en ruime ervaring met, dan wel aantoonbare potentie in, het geven van activerend academisch onderwijs;
 • heeft bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van studenten en promotieonderzoek;
 • beschikt over ervaring met het succesvol leggen van verbinding tussen het onderzoek en onderwijs op strafrechtelijk terrein en de beroepspraktijk;
 • heeft verbindende leiderschapskwaliteiten, uitstekende contactuele eigenschappen en kan aantoonbaar samenwerken in teamverband.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

Het dienstverband is voor 38 uur per week. Het salaris is conform de salarisschalen voor hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, schaal H2 (cao Nederlandse Universiteiten), afhankelijk van deskundigheid en ervaring variërend van €5.749 tot €8.371 bruto per maand bij een volledige werktijd. De secundaire arbeidsvoorwaarden aan Nederlandse universiteiten zijn aantrekkelijk en omvatten 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.  

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Afdeling Publiekrecht

Met ruim 5000 studenten en 450 medewerkers is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam een van de grotere juridische faculteiten van Nederland. De Faculteit verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en – samen met twee andere faculteiten – de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Daarnaast biedt zij 19 masteropleidingen met verschillende varianten aan. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats in een verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, programma’s en centra. De faculteit heeft een internationaal profiel en kiest voor een maatschappelijke benadering van het recht.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • max. 38 uur per week
 • €5749—€8371 per maand
 • Gepromoveerd
 • 20-771

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you