Ontwerpend onderzoeker op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken

Ontwerpend onderzoeker op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken

Geplaatst Deadline Locatie
17 dec 17 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

We zoeken een ontwerptalent. Een ontwerpend onderzoeker op het gebied van de transities energie, voedsel, en circulariteit, die nieuwe onderzoeksmethoden verkent en consolideert in de samenwerking tussen de partijen.

Functieomschrijving

Het Department of Public Administration and Sociology zoekt een ontwerpend onderzoeker voor meerdere projecten rondom governance van water en duurzaamheidsvraagstukken

Om ingewikkelde en veelomvattende transities (energie, voedsel, circulariteit) te stimuleren zijn wij op zoek naar een ontwerpend onderzoeker. Vaak zijn deze vraagstukken vooral ingewikkeld omdat het talloze actoren betreft en van invloed is op even zoveel beleidsterreinen. Op welke manieren kunnen we deze transities dan verder brengen? Wat voor soort kennis hebben we daarvoor nodig? We zoeken een ontwerpend onderzoeker omdat enerzijds conventionele onderzoeksmethoden te weinig handvaten bieden om een dergelijke verandering teweeg te brengen en anderzijds omdat deze onderzoeken een opmaat zijn om “iets” te ontwerpen (bijvoorbeeld een arrangement, een overeenkomst, of een protocol) wat de benodigde samenwerking ook consolideert.

Tot het takenpakket behoren onder andere:

 • Vraagstukken (voor voorbeelden zie project beschrijving) duiden. Bijvoorbeeld in termen van stakeholderbelangen en de mechanismen die het probleem in stand houden
 • Ontwerpmatig benaderen van de probleemstelling op basis van ontwerpende onderzoeksmethoden (bijv. probes, context mapping, storytelling)
 • en ontwerpproces uitzetten tot het vinden van oplossingen
 • Het begeleiden van workshops/seminars/sessies met betrokken stakeholders
 • Het vinden van interventies ten behoeve van verschillende uitdagingen en probleemstellingen
 • Vertalen van onderzoekstrajecten naar geschreven documentatie zoals wetenschappelijke artikelen, handboeken en rapporten.

Zie bij overige informatie projectillustratie en informatie over de Erasmus Designstudio.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Heeft aantoonbare affiniteit met ontwerpstudies of een aanverwante discipline
 • Is bekend met ontwerpende vormen van onderzoek in de sociale wetenschappen;
 • Heeft kennis van vraagstukken rondom governance, innovatie en samenwerking;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met complexe maatschappelijke vraagstukken;
 • Is proactief en in staat om een ontwerpend onderzoeksproject vorm te geven en uit te voeren op een manier die leidt tot wetenschappelijke en praktische meerwaarde;
 • Is een flexibele teamspeler, in staat om zelfstandig een ontwerpend onderzoekstraject uit te zetten
 • De kandidaat wordt verwacht om vloeiend in Engels en Nederlands te zijn, zowel in woord als schrift.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van maximaal twee jaar. De aanvang is zo spoedig mogelijk in 2021. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2790 en € 5127 - bruto per maand (schaal 10 of 11). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

 

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

 

Projectillustratie 1: Waarde van Water

Watertekort is een steeds nadrukkelijker probleem. Klimaatverandering maakt onze jaargetijden warmer en regenbuien zijn vaak korter, maar wel heftiger. Het resultaat hiervan is dat partijen die afhankelijk zijn van water voor hun bedrijfsvoering (in dit geval de glastuinbouw) anders met hun water om moeten gaan, maar ook een groeiende waterbehoefte hebben. Dit biedt mogelijk een kans om van wateropslag een verdienmodel te maken voor partijen die vooral van hun water af moeten, water vast te houden binnen het watersysteem op natuurlijke wijze en hiermee de groeiende waterbehoefte van bijvoorbeeld natuurgebieden ook tegemoet te komen. Echter, om dit te kunnen doen zal de wateropgave een gedeelde opgave moeten worden. Bijvoorbeeld agrariers, tuinbouwers en natuurorganisaties zullen bereid moeten zijn om samen het waterprobleem te adresseren. Hoe krijgen we die partijen zover?

Projectillustratie 2: Naar een duurzame Bollenstreek

Het telen van bloembollen in de bollenstreek tussen Haarlem en Leiden moet duurzaam worden. Bollenteelt wordt momenteel geassocieerd met slechte waterkwaliteit, bestrijdingsmiddelen, negatief effect op biodiversiteit. Een consortium van partijen waaronder Dunea/Nationaal Park Hollandse Duinen, Provincie Zuid-Holland, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur en de Rabobank willen hier verandering in zien. De motivaties hiervoor lopen uiteen, variërend van een vorm van rentmeesterschap tot een business opportuniteit om buitenlandse concurrentie voor te zijn. Echter, om dit te kunnen bereiken is een solide, flexibele en vooral inclusieve governance structuur nodig waarbij verschillende partijen hun rol oppakken en willen inzetten voor dit overkoepelende doel.

 

De Erasmus Governance Design Studio

De kandidaat zal worden aangesteld binnen de Erasmus Governance Design Studio (EGDS www.erasmusgds.com). Dit is een onderzoekseenheid binnen de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit. De EGDS heeft 3 ambities. In de eerste plaats zoeken we door het toepassen van design technieken en methoden naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. In de tweede plaats is het onze ambitie om onze kennis over de toepassing van design in het publieke domein te vergroten. In de derde plaats is het ook nadrukkelijk de bedoeling dat we door design als onderzoeksmethode/filosofie te hanteren we kennis opdoen over bepaalde vraagstukken die we op andere wijze niet kunnen verkrijgen. Om deze drieledige ambitie het hoofd te bieden voeren wij uiteenlopende projecten uit op het gebied van circulaire economie, biodiversiteitsherstel, het stimuleren van duurzaam gedrag, maar ook het ontwerpen van participatie instrumenten, het adresseren van het lerarentekort en het begrijpen wat mensen (niet) motiveert om zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap.

Specificaties

 • Postdoc
 • 32—40 uur per week
 • €2790—€5127 per maand
 • ESSB/20201217

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you