Hoogleraar Burgerlijk Recht – in het bijzonder verbintenissenrecht

Hoogleraar Burgerlijk Recht – in het bijzonder verbintenissenrecht

Geplaatst Deadline Locatie
17 dec 31 jan Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Algemeen 
Inhoudelijk betreft de leeropdracht het algemeen vermogensrecht, met een nadruk op het verbintenissenrecht en meer in het bijzonder het contractenrecht. U bent echter als hoogleraar (mede) verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van het onderwijs en onderzoek in het burgerlijk recht in den brede. U neemt deel aan het privaatrechtelijk discours, zowel nationaal als internationaal. U dient een inspirerende persoon te zijn en uw visie op aansprekende wijze te kunnen uitdragen, waarbij u het belang van uw onderzoeksterrein overtuigend kunt overbrengen en promovendi en andere medewerkers kunt enthousiasmeren en ondersteunen.

Onderwijs
Het onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de leeropdracht. Als hoogleraar initieert en geeft u uitstekend onderwijs dat aansluit bij de eisen en mogelijkheden van deze tijd. U vormt hierbij een bron van inspiratie voor uw onderwijsmedewerkers en studenten, mede dankzij uw duidelijke visie op onderwijs, die aansluit bij die van de faculteit. In die visie zijn wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en kennis van de feitelijke werking van het recht in de rechtspraktijk nauw verweven. Zij voeden elkaar. Vanuit die wisselwerking krijgt de academische vorming van de Nijmeegse jurist gestalte. U hebt ideeën over hoe onderwijs activerend en uitdagend kan zijn en hebt een scherp oog voor mogelijkheden om het onderwijs steeds weer te verbeteren. In het algemeen geldt: de Nijmeegse rechtenopleidingen zijn generalistisch en positiefrechtelijk, gericht op het waarborgen van civiel effect voor de afgestudeerden. U levert ook zelf een substantiële bijdrage aan de inhoud en uitvoering van het onderwijs in de verschillende fasen van het onderwijscurriculum. Daartoe heeft u een grondige kennis van en uitstekend inzicht in het burgerlijk recht in volle omvang, maar u geldt als expert op het terrein van het verbintenissenrecht. U heeft affiniteit met de rechtspraktijk en bij voorkeur enige ervaring daarin.

Onderzoek
U profileert zich wetenschappelijk door de bestudering van de voor de rechtspraktijk belangrijke dogmatische problemen binnen het onderzoek van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Daarbij hebt u aandacht voor de internationale ontwikkelingen. U bent een inspirator voor de (jonge) medewerkers. U verricht niet alleen zelf onderzoek, maar initieert (voor het OO&R) relevante en vernieuwende onderzoeksthema's en stimuleert anderen tot het doen van onderzoek. U ziet het als een van uw voornaamste opdrachten jonge onderzoekers te werven, uit te dagen en te laten uitblinken. U beschikt over goede contacten in de wetenschap en de rechtspraktijk, nationaal en bij voorkeur ook internationaal. Tot slot bevordert u promotieonderzoek, dat mede wordt gefinancierd uit de tweede en derde geldstroom.

Bestuur
U voelt u betrokken bij en draagt mede verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de faculteit en de bestuurlijke gremia daarbinnen. U bent een van de dragende figuren van de vaksectie en speelt dankzij uw persoonlijkheid een verbindende rol daarbinnen.

Samengevat is de hoogleraar Burgerlijk Recht met de volgende taken belast:

 • Het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs in het burgerlijk recht.
 • Het verrichten, initiëren en begeleiden van onderzoek op het gebied van het (ondernemingsgerichte) privaatrecht, met een nadruk op het verbintenissenrecht, binnen de onderzoeksprogramma's van het OO&R, met inbegrip van het verwerven van onderzoeksgelden en met aandacht voor de internationale ontwikkelingen.
 • Het geven van leiding, inspiratie en begeleiding aan de wetenschappelijke medewerkers.
 • Het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de vaksectie Burgerlijk Recht, OO&R en de faculteit.
 • Het onderhouden van contacten van de faculteit, in het bijzonder het OO&R, met de rechtspraktijk.
Het betreft een gewone leeropdracht. De faculteit streeft naar een evenwichtige vrouw-man verhouding.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Dat u gepromoveerd bent en een expert op het terrein van het burgerlijk recht, i.h.b. het verbintenissenrecht.
 • Dat u over uitstekende publicaties beschikt.
 • Een uitstekend docent met ervaring met het ontwikkelen en innoveren van onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.

 • Aanstelling: 0,8 - 1,0 fte.
 • Maximum salaris per maand € 8.371,- bruto op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal H2).
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring.
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: 5 jaar met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
 • De gewenste datum indiensttreding is 1 augustus 2021.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

Werkgever

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent, samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Je bent nodig!

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als hoogleraar Burgerlijk Recht bent u een van de trekkers van de vaksectie Burgerlijk Recht. Het onderwijs en onderzoek in het burgerlijk recht is een van de pijlers van de Nijmeegse rechtenfaculteit. Het betreft een grote vaksectie die veel vakken in het curriculum verzorgt. Het onderzoek naar het burgerlijk recht is grotendeels ondergebracht in het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Het OO&R heeft tot doel het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het brede terrein van onderneming en recht. Dit onderzoek kent een praktijkgerichte inslag. De wisselwerking tussen theorie en praktijk is een van de wezenskenmerken van het onderzoek van het OO&R. Binnen het onderzoekcentrum lopen de programma's (1) Onderneming en algemeen vermogensrecht (2) Financiering, zekerheden en insolventie (3) Ondernemingsrecht en (4) Financieel recht. Daarbij geldt dat het programma Onderneming en algemeen vermogensrecht het fundament vormt voor de drie andere onderzoeksprogramma’s, die daarop voortbouwen.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • max. €8371 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1136401

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you