Universitair Docenten Cultuurwetenschappen

Universitair Docenten Cultuurwetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
22 dec 17 jan Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair docent geeft u mee gestalte aan de herprofilering en verbreding van het klassiek kunst- en cultuurwetenschappelijk curriculum, met nieuwe focus op de culturele dimensie van actuele maatschappelijke kwesties (bijvoorbeeld rond mobiliteit en migratie, nieuwe media en technologische innovatie).  Dit betekent dat u naast het verzorgen van onderwijs ook actief betrokken bent bij de ontwikkeling van cursussen. Als onderzoeker draagt u bij aan een onderzoeksprogramma dat er mede op gericht is cultuurwetenschappelijke methodieken en kennis in te zetten in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden.  

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • U bent gepromoveerd binnen het SSH-domein
 • U heeft ervaring met de ontwikkeling van universitair bachelor- en masteronderwijs, en met het werken in een digitale leeromgeving. U bent in het bezit van de BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs), of bent bereid de nodige stappen te zetten tot het behalen ervan.
 • Uw onderzoek heeft geresulteerd in internationale publicaties en zichtbaarheid binnen het publieke domein; u heeft zich aantoonbaar ondernemend en kansrijk getoond op het gebied van externe onderzoeksfinanciering
 • U bent inventief en omgevingsbewust; u ziet kansen om ontwikkelingen in de maatschappij te vertalen naar het werkterrein van de cultuurwetenschappen
 • U werkt graag en gemakkelijk samen, en beschikt over een netwerk binnen en buiten de universitaire wereld (of de bereidheid en kwaliteiten om dat op te bouwen)
 • U heeft affiniteit met profiel, doelstelling en waarden van de Open Universiteit, zoals neergelegd in het instellingsplan
 • Uw wetenschappelijke achtergrond/opleiding draagt bij aan een verbreding van het interdisciplinaire profiel van de Faculteit Cultuurwetenschappen. U bent in staat vanuit die achtergrond (gedacht wordt aan de expertisegebieden van media, digitalisering en Europese/internationale studies) bruggen te slaan naar de in de faculteit aanwezige expertise op de gebieden van kunst- en cultuurgeschiedenis, literatuurwetenschap en filosofie.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 3 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld. Inschaling vindt plaats in maximaal salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127 bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, kinderopvang en ouderschapsverlof.

Van de kandidaat wordt verwacht dat, zodra dit in het kader van COVID-19 mogelijk is, hij/zij (minimaal) 2 dagen in Heerlen aanwezig is.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

 

Afdeling

Faculteit Cultuurwetenschappen

De faculteit Cultuurwetenschappen (CW) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de cultuur in brede zin. Zij biedt bachelor- en masteropleidingen aan, maar ook kleinere, thematisch programma’s gericht op professionals en post-initieel onderwijs. Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.
 

Specificaties

 • Universitair docent; Onderwijs
 • Taal en cultuur
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/CW/20123

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you