Universitair docent Staatsrecht en/of Rechtstheorie

Universitair docent Staatsrecht en/of Rechtstheorie

Geplaatst Deadline Locatie
23 dec 20 jan Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair docent wordt u ingezet in het onderwijs in het bachelor- en masterprogramma binnen de sectie Staatsrecht en Encyclopedie van de rechtswetenschap. Uw onderzoeksexpertise ligt op het gebied van het staatsrecht en/of de rechtstheorie.

Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het constitutioneel recht en/of de rechtstheorie in lijn met het facultaire onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’ en het Sectorplan rechtsgeleerdheid, uitmondend in wetenschappelijke publicaties in (inter-)nationale “peer-reviewed” tijdschriften.
U maakt onderdeel uit, en levert een actieve bijdrage aan de bloei van de nieuwe onderzoeksgroep van de OU in het kader van het Sectorplan.
Uw onderzoek richt zich op het thema ‘Rechterlijke rechtsvorming en de trias politica in de meerlagige rechtsorde.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U heeft uw studie Rechtsgeleerdheid met goede resultaten afgerond. U bent afgestudeerd in staatsrecht, internationaal recht, Europees recht of rechtstheorie. U bent gepromoveerd op een onderwerp in het staatsrecht of internationaal recht of Europees recht of de rechtstheorie.

U beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit relevante publicaties U bent bereid onderzoek te doen binnen de kaders van het facultaire onderzoeksprogramma, in het bijzonder het Sectorplan. U heeft een (inter)nationaal netwerk. Ervaring met het verwerven van fondsen voor onderzoek strekt tot aanbeveling.

U beschikt over uitstekende onderwijskwaliteiten (bij voorkeur heeft u masterscripties begeleid).U heeft ervaring met het ontwikkelen van onderwijs en heeft kennis van en affiniteit met vernieuwing van onderwijs. U heeft ervaring met de organisatie van conferenties, workshops en vergelijkbare activiteiten. 

U bent resultaatgericht met een proactieve instelling. U beschikt over het vermogen om in teamverband te werken en om samenwerkingsrelaties op te bouwen. U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en u weet uw voorstellen op overtuigende manier te presenteren in het Nederlands en in het Engels. Tevens heeft u aantoonbaar ervaring met het gebruik van ICT die verder gaat dan de basisvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de periode van 3 Jaar met 50% onderzoekstijd.

Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Van de kandidaat wordt verwacht dat, zodra dit in het kader van COVID-19 mogelijk is, hij/zij 2 dagen per week in Heerlen aanwezig is.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de rechtswetenschappen. In dit wetenschapsgebied biedt zij bachelor- en masteropleidingen aan. |De faculteit verzorgt een academische bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, het schakelprogramma Schakelzone recht en een hbo-opleiding Rechten. De faculteit kent vier hoofdgebieden: het privaatrecht, het staats- en bestuursrecht, het strafrecht en het internationaal & Europees recht. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving. Daarnaast bouwt de faculteit aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek binnen het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’ en het sectorplan.

Specificaties

  • Universitair docent; Onderwijs
  • Recht
  • 30.4—38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/RW/20125

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you