Universitair docent

Universitair docent

Geplaatst Deadline Locatie
5 jan 14 feb zie opmerking eisen

Functieomschrijving

U werkt in een team van docenten en ondersteuners aan de ontwikkeling en revisie van cursussen voor studenten van de bachelor- en masteropleidingen Psychologie, in het bijzonder op het gebied van Levenslooppsychologie. U heeft aantoonbare expertise op het gebied van kind en jeugd-, volwassenen- en of ouderenpsychologie en hanteert daarbij een positief psychologisch perspectief.

U wordt actief betrokken bij het onderwijs: u geeft practica aan bachelor studenten op de studiecentra van de Open Universiteit en begeleidt afstudeeronderzoek en stages. In 30% van de functietijd verricht u wetenschappelijke onderzoek, zowel zelfstandig als in teamverband, op het terrein van de Levenslooppsychologie. Expertise en ervaring met de Experience Sampling Methode strekt daarbij tot de aanbeveling.

Daarnaast bent u breed inzetbaar en werkt u mee aan de innovatie van academisch onderwijs in een digitale leeromgeving. Tot slot verwachten wij dat u bijdraagt aan bestuurs- en beheerstaken van de faculteit Psychologie.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U heeft een relevante academische opleiding psychologie en u bent gepromoveerd op een voor de functie relevant onderwerp. Daarnaast heeft u ervaring met het ontwikkelen, coördineren en doceren van universitair onderwijs.

U heeft aantoonbaar expertise op het gebied van kind en jeugd-, volwassenen- en/of ouderenpsychologie. Deze expertise uit zich o.a. door internationale wetenschappelijke publicaties die passen binnen een positief psychologisch ontwikkelingsperspectief. U heeft belangstelling voor vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs en in het bijzonder voor het gebruik van ICT daarbij. U stimuleert ‘Open Science’ en vindt het belangrijk om onderzoeksresultaten zo breed mogelijk beschikbaar te maken. Verder beschikt u over goede redactionele vaardigheden en bent u een gemotiveerde, enthousiaste en initiatiefnemende persoon die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Bovendien heeft u een voor de functie relevant netwerk.

Het bezit van de NIP-Basisaantekening Psychodiagnostiek strekt tot aanbeveling, evenals het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs. U bent (minimaal) twee dagen per week aanwezig op de campus in Heerlen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

 

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het onderzoeksprogramma van Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten.

                            

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. N. Jacobs, Hoogleraar Levenslooppsychologie, e-mail: nele.jacobs@ou.nl.

LET OP:  het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen kunt u vinden op onze websites www.ou.nl en www.ou.nl/psychologie.

Specificaties

  • Universitair docent; Onderwijs
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 26.6 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/PSY/21001

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, zie opmerking eisen

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 1 maart of donderdag 4 maart 2021, hetzij fysiek op de Open Universiteit campus te Heerlen, hetzij online (via MS teams). De gesprekken worden gevoerd door Prof. dr. N. Jacobs, dr. Johan Lataster, dr. Jennifer Reijnders, dr. Mayke Janssens, allen deel uitmakend van de vakgroep Levenslooppsychologie, en dhr. Richard Kuijpers, human resources.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.

 

 

 

Per post solliciteren

Per post solliciteren

solliciteren@ou.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AC/FAC/PSY/21001 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 1 maart of donderdag 4 maart 2021, hetzij fysiek op de Open Universiteit campus te Heerlen, hetzij online (via MS teams). De gesprekken worden gevoerd door Prof. dr. N. Jacobs, dr. Johan Lataster, dr. Jennifer Reijnders, dr. Mayke Janssens, allen deel uitmakend van de vakgroep Levenslooppsychologie, en dhr. Richard Kuijpers, human resources.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.

 

 

 

Solliciteer uiterlijk op 14 feb. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).