Lector Music in Context

Lector Music in Context

Geplaatst Deadline Locatie
21 jan 10 feb Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil jij een multidisciplinaire onderzoeksgroep ontwikkelen in een toepassingsgerichte omgeving, waarbij je studenten betrekt bij je onderzoek? Kun je inhoudelijk richting geven aan het (artistiek) onderzoek naar de relatie en de verbinding tussen muziek en samenleving? En word je enthousiast van het werken op het raakvlak van onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven? Lees dan snel verder!
Het kenniscentrum Kunst & Samenleving, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, is een samenwerkingsverband van het Prins Claus Conservatorium en Academie Minerva. Voor één van de onderzoeksgroepen van dit kenniscentrum, Music in Context, zijn we op zoek naar een Lector Music in Context.

De opdracht voor de lector Music in Context
De onderzoeksgroep Music in Context richt zich op het thema Kunst & Participatie van het kenniscentrum Kunst & Samenleving, maar oriënteert zich ook op de beide andere thema’s Kunst & Educatie en Kunst & Duurzaamheid. Binnen de onderzoeksgroep Music in Context staat praktijkgericht onderzoek naar innovatieve praktijken van professionele musici voor nieuw publiek in verschillende culturele en sociale contexten centraal. De innovatieve praktijken worden ontwikkeld met partners van binnen en buiten de kunstwereld. De onderzoeksgroep bouwt voort op de werkzaamheden van de onderzoeksgroep Lifelong Learning in Music. De komende periode richt de onderzoeksgroep zich op een portfolio van lopende en nieuwe onderzoeksprojecten rond drie in elkaar grijpende onderzoeksthema’s:

 1. Musici en hun publiek: centraal staat de relatie tussen musici en hun publiek begrepen in brede zin, variërend van innovatie van de standaard concertpraktijk tot zeer innovatieve praktijken; inclusief praktijken waarin persoonsgericht musiceren centraal staat;
 2. Muziek en zorg: centraal staat het functioneren van musici in (brede) zorgcontext. Hier wordt aangesloten bij het Hanzehogeschool-thema ‘Healthy Ageing’ en het Centre of Expertise Healthy Ageing;
 3. Artistiek onderzoek: centraal staat het vormgeven van de rol van artistiek onderzoek altijd in relatie met de samenleving en binnen de onderzoeksprojecten onder 1 en 2.

Als nieuwe lector ben je verantwoordelijk voor deze drie onderzoeksthema’s en zorg je dat deze thema’s verder worden ontwikkeld. Ook zorg je voor verankering van de onderzoeksresultaten in het onderwijs van het Prins Claus Conservatorium. Thema 1 en 2 worden, onder jouw supervisie, getrokken door twee gepromoveerde docent-onderzoekers. Daarnaast leidt je de gehele onderzoeksgroep die zich met name richt op ontwikkeling van thema 3, artistiek onderzoek. Dit is een intensieve samenwerking met de andere lectoren van het kenniscentrum en met de bachelor- en masteropleidingen van het Prins Claus Conservatorium.

Het profiel van de lector
Je bent dé deskundige op het gebied van onderzoek in de muziek, gericht op de relatie en de verbinding tussen muziek en samenleving. Je hebt een visie op de manier waarin muziek gekoppeld kan worden aan het thema Kunst & Participatie. Je bent een sociaal, betrokken en enthousiaste persoonlijkheid met een open houding. Je bent veelzijdig en innovatief en goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Op basis daarvan initieer je nieuwe projecten op het gebied van Music in Context en ben je zichtbaar en toegankelijk in het werkveld. Je publiceert over nieuw ontwikkelde kennis en ontwikkelingen in uiteenlopende media en voor uiteenlopende doelgroepen. Je onderhoudt je contacten en acquireert nieuwe onderzoeksopdrachten zodat 25% van de begroting van de onderzoeksgroep extern gefinancierd is. Je stuurt de onderzoeksgroep bestaande uit docent-onderzoekers (inclusief promovendi) aan, zowel inhoudelijk als organisatorisch, en bent in staat de onderzoeksgroep verder uit te bouwen. Je bent hierin organisatiesensitief en weet verschillende belangen af te wegen. Je hebt als persoon een gezonde balans tussen sensitiviteit en zakelijkheid en hebt daarnaast een prettige en zorgvuldige manier van communiceren.

Specificaties

Hanzehogeschool Groningen

Functie-eisen

Wat vragen we

 • Gepromoveerd en ruime onderzoekservaring op het gebied van onderzoek naar de relatie tussen muziek en samenleving, inclusief artistiek onderzoek, blijkend uit publicaties;
 • aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een onderzoekscontext;
 • beschikt over een relevant regionaal, nationaal en internationaal relatienetwerk en bent een uitstekende samenwerkingspartner;
 • vaardig in aansturen en inhoudelijk enthousiasmeren van professionals in project- en programmamanagement van innovatieve projecten;
 • ervaring met het werven van middelen uit fondsen en subsidies;
 • uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor de resterende duur van het lectoraat tot 1 september 2024 Na een goede beoordeling van de lectoraatsperiode behoort verlenging van de aanstelling tot de mogelijkheden.

We bieden een ambitieuze multidisciplinaire onderzoek omgeving waarin je kunt samenwerken met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende disciplines. Heb je belangstelling? Solliciteer dan op deze mooie vacature bij de Hanzehogeschool!
De omvang van de vacature is 0,5 fte. De functie van lector (B) is gewaardeerd in schaal 15. Het salaris bedraagt minimaal € 5.362,- en maximaal € 7.485,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en conform cao-hbo. De datum van indiensttreding is 1 september 2021. Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor de resterende duur van het lectoraat tot 1 september 2024 Na een goede beoordeling van de lectoraatsperiode behoort verlenging van de aanstelling tot de mogelijkheden.
De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin.
Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Werkgever

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Op de Hanzehogeschool leer je over de grenzen van je eigen vakgebied en omgeving kijken. Hoofdthema's zijn: energiehealthy ageing en ondernemerschap, daarnaast ligt de focus op honours- en kunstonderwijs.

Afdeling

Kunst & Participatie

Kunst en Participatie
De onderzoeksgroep Music in Context is de voortzetting van de onderzoeksgroep Lifelong Learning en verbindt zich met name aan het kenniscentrumbrede thema Kunst & Participatie. Binnen dit thema gaat het om de vraag wat regionale ontwikkelingen zoals krimp, aardbevingen, vergrijzing en toenemende zorgbehoefte betekenen voor de leefbaarheid van een gebied. Welke invloed hebben de ontwikkelingen op participatie, op inclusie, op sociale cohesie? De onderzoekers en deelnemers uit de regio werken aan innovatieve projecten vanuit een dikwijls multidisciplinaire benadering. Musici en kunstenaars hebben ervaring met veranderingsprocessen, want het artistieke proces kenmerkt zich door voortdurende herijking, verandering of herinterpretatie. Vanuit die invalshoek kunnen musici en kunstenaars specifieke (artistieke) methodes inzetten, bijvoorbeeld door processen op het gebied van betekenisgeving, waardering en zingeving te ondersteunen, op ontwikkelingen te reflecteren, vanzelfsprekende vormen van betekenisgeving op te rekken en ter discussie te stellen, en vanuit onverwachte invalshoeken nieuwe perspectieven te ontsluiten. Belangrijk daarbij is de nadruk op participatieve onderzoeksmethodes waardoor de mensen over wie het gaat ook daadwerkelijk deelgenoot zijn van het onderzoek. Participatie kan op veel manieren gestalte krijgen en is op verschillende wijzen dan ook in alle onderzoeksgroepen een essentieel aspect van onderzoek. De onderzoeksgroep Music in Context werkt samen met de onderzoeksgroep Image in Context om het kenniscentrumbrede thema Kunst & Participatie verder vorm te geven.

Je werkomgeving
Je werkt voor het Prins Claus Conservatorium en verschillende andere schools. Je standplaats is het Prins Claus Conservatorium. Je stemt inhoudelijk af met de leading lector van het kenniscentrum Kunst & Samenleving maar ook met name met de lector Image in Context. Ook stem je regelmatig af met de overige lectoren van het kenniscentrum alsmede met de teamleiders van het Prins Claus Conservatorium. Je legt verantwoording af aan de dean van het Prins Claus Conservatorium, die tevens leading dean van het kenniscentrum is. Je wordt ondersteund door de managementassistent, de programmamanager en de communicatiemedewerker van het kenniscentrum.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Management; Beleid- en staf
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 20 uur per week
 • €5362—€7485 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP v21.0016

Werkgever

Hanzehogeschool Groningen

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Meeuwerderweg 1, 9724 EM, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you