Universitair docent / Onderwijstechnoloog

Universitair docent / Onderwijstechnoloog

Geplaatst Deadline Locatie
22 feb 8 mrt Heerlen

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) in de vakgroep “Leren en innoveren met ICT” komt versterken.

De universitair docent draagt (pro-) actief bij aan het onderzoeksprogramma “Leren en innoveren met ICT” en aan de Master Onderwijswetenschappen. De vakgroep kijkt naar de mogelijke meerwaarde die zowel nieuwe, ‘opkomende’ als al breed geaccepteerde technologie kan hebben voor leer-en begeleidingsprocessen. Daartoe verricht de vakgroep geïntegreerd ontwerp- en ontwikkelingsgericht onderzoek met docenten en studenten, naar de effecten van op theorie gebaseerde en met technologie-verrijkte onderwijsmethoden-en -innovaties op de efficiëntie, effectiviteit en attractiviteit van het onderwijs. Door middel van het onderzoek draagt u actief bij aan de innovatie van het (Hoger) onderwijs in Nederland. U heeft daarom oog voor het maatschappelijk uitdragen-en valoriseren van de opgedane kennis. Uw onderzoeksprofiel ligt minimaal binnen één van de onderzoeksgebieden van de vakgroep: 1) mobiel (seamless) leren, 2) multimodal interactie met AR/VR, 3) serious gaming, gamification, simulaties, of 4) artificiële intelligentie / learning analytics binnen het onderwijs. U heeft technologische competenties en bent in staat, om binnen uw eigen onderzoek, prototypen te concipiëren en te ontwikkelen.

Binnen de vakgroep "Leren en innoveren met ICT" en / of in samenwerking met interne en externe partners zijn de afgelopen jaren verschillende educatieve technologieën ontwikkeld: het EMERGO-platform voor serious games, het yOUplay-platform voor mobiele serious games, het WEKIT-platform voor op augmented reality gebaseerde training, het gamifire-platform voor gamification van online leren, de multimodal learning hub als een sensor-gebaseerde data verzamel platform. Deze technologieën bestaan in verschillende ontwikkelingsstadia (van oplossing op productniveau tot initieel prototype) en maken gebruik van verschillende technologische fundamenten. Het zal tot uw kerntaken behoren om strategieën, concepten en oplossingen te ontwikkelen op basis van de bestaande technologieën en met een toekomstbestendige visie op technologische vernieuwing.

U werft en verricht onderzoek dat (inter)nationaal relevant is. U verzorgt een substantieel deel van uw tijd onderwijs in de master, met name op het gebied van de onderwijstechnologie, en begeleidt Master-studenten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de planning, realisatie en coördinatie van onderzoeksprojecten, binnen minimaal één van de onderzoeksthema's. Dit omvat niet alleen onderzoek, maar ook het ontwerp en de ontwikkeling van educatieve oplossingen en de valorisatie daarvan. Ten slotte is een belangrijk onderdeel van uw werk het binnenhalen van extern gefinancierde onderzoeksprojecten vanuit (inter)nationale financieringsprogramma’s en het begeleiden van (interne/externe) promovendi.

 

 

 

 

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar iemand die:

 • gepromoveerd is in een relevant vakgebied (bijv. informatica, onderwijstechnologie, gamestechnologie, onderwijskunde);
 • ervaring heeft als ontwikkelaar van technologische oplossingen voor onderwijskundige of vergelijkbare probleemstellingen (bijv. Met hulp van game engines, online leeromgevingen, AR, VR, mobile apps);
 • onderwijservaring heeft en in het bezit is van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid is deze kwalificatie op korte termijn te behalen;
 • lid is van een relevante onderzoekschool (bijv.ICO, SIKS);
 • aantoonbaar succesvol is in het werven en (bege)leiden van (extern gefinancierde) onderzoeksprojecten op zowel nationaal als Europees niveau;
 • een (nationaal en international) netwerk heeft op het gebied van onderwijstechnologisch onderzoek;
 • regelmatig publiceert in SSCI-tijdschriften;
 • zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend beheerst (of bereid is de Nederlandse taal te leren)
 • bijdraagt aan de informele sfeer en samenwerking binnen de afdeling
 • een open en transparante communicatiestijl heeft;
 • een proactieve houding heeft en aantoonbaar initiatief neemt,

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 2 jaar met uitzicht op verlenging.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen (OW) is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke master Onderwijswetenschappen. De faculteit speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van het onderwijs.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Roland Klemke, hoogleraar E: roland.klemke@ou.nl.   

LET OP:  het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Onderwijswetenschappen kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

 

Specificaties

 • Onderwijs; Universitair docent
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/OW/21018

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.

 

Per post solliciteren

Per post solliciteren

solliciteren@ou.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AC/FAC/OW/21018 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.

 

Solliciteer uiterlijk op 8 mrt. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).