Universitair docent - Methoden en technieken

Universitair docent - Methoden en technieken

Geplaatst Deadline Locatie
26 feb 11 mrt Van u wordt verwacht dat u (minimaal) twee dagen per week aanwezig bent op de campus in Heerlen.

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft u vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van het (online) onderwijs op het gebied van de methoden en technieken van de psychologie zoals dat in de opleidingen gestalte wordt gegeven. De faculteit verwacht dat u de ingezette, succesvolle, competentiegerichte aanpak van de opleidingen voortzet. Het doel is studenten te leren systematisch gebruik te maken van onderzoeksmethoden, en te leren kritisch na te denken over psychologisch onderzoek. U werkt samen met een groep docenten die zich richt op onderwijs op dit gebied. Ook gaat u studenten begeleiden bij zowel bachelor- als masterscripties en stages. Daarnaast verricht U onderzoek (30%) in het kader van het onderzoekprogramma psychologie, waaronder eventueel ook methodologisch onderzoek valt dat tot ondersteuning van het onderzoeksprogramma kan dienen. U draagt uw expertise uit in externe netwerken, zowel in de faculteit, in de universiteit als daarbuiten, en neemt initiatief in het verwerven van onderzoeks- en/of onderwijsprojecten.

Specificaties

  • 30.4—38 uur per week
  • Van u wordt verwacht dat u (minimaal) twee dagen per week aanwezig bent op de campus in Heerlen. Bekijk op Google Maps

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U bent gepromoveerd op een voor de functie relevant thema. U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in zowel het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, in het begeleiden van studenten, als in het ontwikkelen van onderwijs. U hebt gedegen kennis van de gebruikelijke methoden en technieken in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Kennis van en ervaring met kwalitatief onderzoek strekt tot aanbeveling, evenals ervaring met geavanceerde analysetechnieken (b.v. multilevel analyses op ecological momentary assessments) en kennis van R. U heeft affiniteit met vernieuwing van onderwijs en bezit een BKO kwalificatie of bent bereid die te halen.
U beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten, onder meer blijkend uit publicaties in peer-reviewed tijdschriften. Verworven subsidies, en ervaring met het initiëren en begeleiden van onderzoek strekken tot aanbeveling. U heeft aantoonbaar ervaring met het gebruik van ict-voorzieningen die verder gaat dan de basisvaardigheden, in het bijzonder rond online onderzoek en -onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen|
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

 

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het huidige onderzoeksprogramma van Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten.

Specificaties

  • Universitair docent; Onderwijs
  • 30.4—38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/PSY/21022

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Van u wordt verwacht dat u (minimaal) twee dagen per week aanwezig bent op de campus in Heerlen.

Bekijk op Google Maps

Interesting for you