Bijzonder hoogleraar Humanisme en Artistieke Verbeelding

Bijzonder hoogleraar Humanisme en Artistieke Verbeelding

Geplaatst Deadline Locatie
1 mrt 22 mrt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Stichting Socrates zoekt voor de vestiging van een bijzondere leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek een Bijzonder hoogleraar Humanisme en Artistieke Verbeelding (0,2 fte).
De Stichting Socrates heeft tot doel de bevordering van wetenschap van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief. De primaire taak is de benoeming en de begeleiding van door haar aangestelde humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten, lees verder.
De bijzondere leerstoel Humanisme en Artistieke Verbeelding wordt gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek en bestaat uit een onbezoldigde arbeidsovereenkomst met de Universiteit voor Humanistiek voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn van 5 jaar. Plaats binnen de organisatie is de Leerstoelgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid.

Profiel
Humanisme verwijst naar intellectuele en artistieke tradities in de Westerse cultuur die kritisch zijn ten aanzien van religieuze, filosofische, en wetenschappelijke praktijken en op uiteenlopende wijzen bijdragen aan een humane wereld. Belangrijke waarden daarbij zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, pluralisme en duurzaamheid. De UvH agendeert deze waarden en onderzoekt de betekenis ervan voor actuele maatschappelijke vraagstukken.
De bijzondere leerstoel Humanisme en Artistieke Verbeelding draagt bij aan de missie van de UvH door hedendaagse maatschappelijke vraagstukken te benaderen vanuit het perspectief van artistieke humanistische tradities, waarin de beeldende kunsten, literatuur en muziek een belangrijke rol spelen. Artistieke verbeelding is een belangrijke aanvulling op de wetenschappelijke kennis over de menselijke aard en cultuur en kan zowel een vormende als transformerende rol spelen in het streven naar een meer humane samenleving. Meer informatie is te vinden in het structuurrapport Endowed Socrates Chair 'Humanism and Artistic Imagination'. Dit structuurrapport is te downloaden via de knop "Bestanden".

Taken

 • Bijdragen aan het begrip van een zinvol leven en humanisering, door artistiek en/of kunstzinnig onderzoek;
 • Verzorgen van onderwijs hierover in de bachelor en masterprogramma’s van de UvH;
 • Begeleiden van PhD-studenten op het terrein van de bijzondere leerstoel;
 • Bijdragen aan publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften volgens de criteria van de UvH;
 • Bijdragen aan werving van externe fondsen;
 • Bijdragen aan het publieke debat over humanisme, via publieke media en de mediakanalen van de UvH en de Stichting Socrates.

Specificaties

Universiteit voor Humanistiek (UvH)

Functie-eisen

 • In bezit van een PhD, gecombineerd met een academische track record die relevant is voor de bijzondere leerstoel;
 • Beschikkend over een solide internationale onderzoeksportfolio en een netwerk in het domein van (humanistisch) artistiek en/of kunstzinnig onderzoek;
 • Duidelijk affiniteit met het huidige humanisme, blijkend uit publicaties en andere informatie;
 • Aantoonbare ervaring met onderwijs op bachelor, master en PhD-niveau, blijkend uit een relevant (inter)nationaal erkend certificaat;
 • Ervaring met het begeleiden van PhD-onderzoek;
 • Beschikkend over een track record in het werven van fondsen voor onderzoeksactiviteiten.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn van 5 jaar.

De bijzondere leerstoel Humanisme en Artistieke Verbeelding wordt gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek en bestaat uit een onbezoldigde arbeidsovereenkomst met de Universiteit voor Humanistiek voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn van 5 jaar. Plaats binnen de organisatie is de Leerstoelgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid.

Werkgever

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs zijn verdeeld over 5 leerstoelgroepen en richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering. De universiteit biedt momenteel een bacheloropleiding, twee masteropleidingen en een PhD-Graduate School aan en telt ca. 650 studenten en ca. 120 medewerkers.
De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met betrokken medewerkers. Meer informatie over de UvH is te vinden op onze website.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar; Onderwijs; Management; Beleid- en staf; Universitair hoofddocent
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 8 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AT 385803

Werkgever

Universiteit voor Humanistiek (UvH)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you