Hogeschoolhoofddocent Pabo Toetsen & Beoordelen

Hogeschoolhoofddocent Pabo Toetsen & Beoordelen

Geplaatst Deadline Locatie
1 mrt 15 mrt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil jij bijdragen aan de innovatie van de Pabo in Utrecht?
Als Hogeschoolhoofddocent Pabo ontwikkel je in samenspraak met projectleiders, innovatieregisseurs en/of relevante commissies onder andere nieuwe toetsprogramma’s voor alle varianten van de opleiding of op andere domeinen onderdelen van het curriculum. Het onderwijs en de uitkomsten van actueel onderzoek verbind je actief door middel van een vertaalslag naar het curriculum van de pabo. Je houdt rekening met de strategische speerpunten van de hogeschool en de ontwikkelingen in de beroepspraktijk en je formuleert heldere eindtermen. Je begeleidt docenten bij hun professionalisering en studenten bij de ontwikkeling van innovatieve kennis. Je adviseert niet alleen het management van de opleiding, je werkt ook proactief mee aan de uitvoering van verbeterplannen of innovaties. Hierbij fungeer je als rolmodel. Je werkt intensief samen op gebied van onderzoek en onderwijs met een lectoraat en/of draagt bijvoorbeeld via het Teaching and Learning Network van de HU bij aan een brede ontwikkeling op jouw expertisegebied.

Wie je bent 
Je bent allereerst goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de sector onderwijs en de uitdagingen binnen lerarenopleidingen. Je hebt naast ervaring of affiniteit met toetsen en beoordelen ook een andere expertise die je kunt verbinden met de uitgangspunten van de opleiding. Je hebt een innoverende visie op het opleiden van toekomstige leraren en hoe je daaraan vanuit jouw expertise wil bijdragen. Je verdiept je graag verder in de thema’s die voor het beroepsprofiel van de opleiding relevant zijn. We vinden het belangrijk dat je bewezen hebt goed te kunnen samenwerken met verschillende soorten professionals. Je werkt met positieve energie vanuit het gemeenschappelijke doel en bent niet bang om mensen aan te spreken en verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere innovatiecultuur van de pabo.

Specificaties

Hogeschool Utrecht (HU)

Functie-eisen

Wat je hebt

 • Je bent (bijna) gepromoveerd op een terrein waarmee je kunt laten zien dat jij de kennis en ervaring hebt om onze opleiding op gebied van toetsen en beoordelen naar een hoger niveau te tillen (bijv. Onderwijswetenschappen of Onderwijsinnovatie).
 • Je hebt recente ervaring met de beroepspraktijk die relevant is voor een onderwijskundige.
 • Je kunt voor het werven van onderwijs- en onderzoeksopdrachten duurzame relaties opbouwen met organisaties in de praktijk en daarbij je eigen netwerk aanspreken.
 • Je bent in bezit van een didactische aantekening en BKE/SKE of bent bereid deze te behalen.
 • Je beschikt over aantoonbare capaciteiten om onderzoeks- of innovatielijnen uit te zetten in het onderwijs, in samenwerking met lectoren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Een jaarcontract.

Wat wij je bieden   
Je krijgt een jaarcontract met een omvang van 0,8 fte en een bruto maandsalaris van minimaal € 5.092,01 en maximaal € 6.202,13 (schaal 13 bij 1 fte). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3 %. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en korting op onder andere verzekeringen, software en fitness.

Werkgever

Hogeschool Utrecht

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Afdeling

HUpabo (Instituut Theo Thijssen)

De HUpabo (Instituut Theo Thijssen) werkt intensief samen met scholen voor primair en speciaal onderwijs, de Universiteit Utrecht en andere opleidingen in de stad en regio Utrecht, aan het opleiden en professionaliseren van (aankomend)leraren. De opleiding bestaat uit vier varianten: voltijd, deeltijd, de academische lerarenopleiding (ALPO) en zijinstroom-in het beroep. Sinds 2017 wordt samen met de partners in opleiden het curriculum van de lerarenopleiding geflexibiliseerd. Dit betreft o.a. het werken met leeruitkomsten en het innoveren en (door)ontwikkelen van de leeromgeving. In samenwerking met twee Kenniscentra (Leren en Innoveren & Sociale Innovatie) op gebied van onderwijsonderzoek, streven we een ‘state of the art’ curriculum na, dat is afgestemd op de maatschappelijke behoeften.
In de komende jaren hebben we de ambitie om de lopende innovatie en de doorontwikkeling van het curriculum verder te brengen door binnen een Centre of Expertise samen te werken aan hybride onderwijs, samen met het werkveld en onderwijsonderzoekers. Deze werkwijze sluit aan bij het ambitieplan van de HU waarin ‘leven lang ontwikkelen’, ‘studentsucces’ en ‘flexibel opleiden’ voor een diversiteit aan doelgroepen centraal staat. Tevens dragen we bij aan regionale samenwerking vanuit ‘Utrecht Leert’, waarmee we de maatschappelijke opdracht verbinden met de ambities van de Hogeschool in een jaarlijks vast te stellen innovatieagenda.

Specificaties

 • Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Universitair hoofddocent; Beleid- en staf; Management
 • Gedrag en maatschappij; Economie
 • max. 32 uur per week
 • €5092—€6202 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 2645317

Werkgever

Hogeschool Utrecht (HU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Padualaan 97, 3584 CH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you