Hoofd Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek

Hoofd Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek

Geplaatst Deadline Locatie
30 mrt vandaag Den Haag

Functieomschrijving

Het WODC is op zoek naar een hoofd voor de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB). Wij zoeken een onderzoeksmanager, met een trackrecord in onderzoek vergelijkbaar met een Universitair Hoofddocent of senior onderzoeker. Iemand die zichzelf niet meer hoeft te bewijzen op het eigen onderzoeksterrein, maar die graag een bijdrage levert aan het onderzoek van anderen, aan het evidence based werken van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het vergroten van de maatschappelijke impact van het WODC.

Functieomschrijving
Het hoofd IWB is op drie manieren verantwoordelijk voor de afdeling IWB.
Ten eerste wordt het Hoofd IWB verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsprogramma. Dat houdt in dat je de coördinatie, planning, en voortgangsbewaking van de werkzaamheden van de afdeling IWB voor je rekening neemt. Je levert een actieve bijdrage aan de doorlopende innovatie van het intern uitgevoerde onderzoek. Je bent verantwoordelijk voor het goed en tijdig doorlopen van de evaluatiecyclus van het onderzoek, met als eerste stip op de horizon de externe evaluatie van het WODC in 2022. Je stuurt de kennislijncoördinatoren aan, die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, de voortgang en kwaliteit van het onderzoek uitgevoerd binnen de eigen kennislijnen. Om de verbinding tussen de kennislijnen te versterken, zit je het maandelijkse Inhoudelijk Overleg voor. Jij initieert en onderhoudt samen met de kennislijncoördinatoren relaties met directeuren-generaal en beleidsdirecties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en met onderzoeksinstituten.

Ten tweede heb je als hoofd IWB HRM-taken. Je gaat over de inzet van aan jouw afdeling toegekende personele, financiële en materiele middelen en de budgettering daarvan. Je draagt zorg voor personeelsaangelegenheden binnen de afdeling op het gebied van loopbaanbegeleiding, beoordeling en sociale zorg, evenals voor de werving en selectie van medewerkers van de afdeling. Ook deze taken verricht je in nauwe samenwerking met de kennislijncoördinatoren, die de dagelijkse aansturing van de eigen medewerkers op zich nemen en jou daarover informeren.

Tenslotte ben je als hoofd IWB lid van het managementteam. Vanuit die rol lever je een actieve bijdrage aan het beleid van het WODC en ben je adviseur van de directeur op het terrein van intern beleidsonderzoek. Hiertoe doe je voorstellen tot aanpassingen en wijzigingen van staand beleid, mede op basis van evaluaties van door de interne onderzoeksafdeling uitgevoerde werkzaamheden. Je bent betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksprogramma van het WODC binnen het MT en je initieert en onderhoudt strategische- en samenwerkingscontacten met universiteiten en andere onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.
De functie hoofd IWB is nieuw en kan het komende jaar dus nader ingevuld worden. Daarin speel je natuurlijk zelf een belangrijke rol.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Een academische opleiding in de sociale wetenschappen afgerond met een promotie;
 • Inhoudelijke kennis van of affiniteit met de onderzoeksterreinen van het WODC;
 • Aantoonbare ervaring in het leiden van onderzoekers en het managen van grote onderzoeksprojecten op senior niveau;
 • Uitstekende kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoektechnieken;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Aantoonbare kwaliteiten op het gebied van persoonlijk leiderschap;
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers;
 • Kunnen opereren in politiek-bestuurlijke omgeving en daarin rolvast kunnen zijn;
 • Ervaring in het domein van Justitie en Veiligheid en kennis over de belangrijkste organisaties in dit domein is een pre;
 • Spoedige inzetbaarheid is een pre.

U bezit daartoe de volgende competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Goede netwerker
 • U kunt reflecteren op het eigen en andermans werk

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar proeftijd.

 • Salaris­niveauschaal: 14
 • Maand­salaris: Min €4.831 – Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 1 jaar proeftijd
 • Minimaal aantal uren per week: 28
 • Maximaal aantal uren per week: 32

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht onafhankelijk, wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Dit gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Het WODC draagt met haar onderzoek bij aan beleid dat door feiten en kennis wordt ondersteund. Door het ontsluiten van onderzoeksresultaten voor politici, professionals, burgers, media en wetenschappers levert het WODC een bijdrage aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.
Het WODC bestaat uit vijf afdelingen. De afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) richt zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, waaronder ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Externe Wetenschappelijke Beleidsonderzoek (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Ook kent het WODC twee stafafdelingen: de afdeling Bedrijfsvoering & Directieondersteuning (B&D) en de afdeling Communicatie & Informatie (C&I). De hoofden van de afdelingen vormen samen het MT. De directeur/ bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het WODC.

Afdeling

IWB

De medewerkers van de afdeling IWB voeren onderzoek uit dat in overleg met beleidsmedewerkers JenV bij het WODC wordt aangevraagd. IWB bestaat uit vijf kennislijnen die elk inhoudelijk aangestuurd worden door een kennislijncoördinator. De komende vijf jaar zullen deze kennislijnen inhoudelijk verder worden (door)ontwikkeld. Binnen de bestaande kennislijnen wordt onderzoek gedaan naar de versterking van de rechtstaat, asiel en migratie, rechtshandhaving, humaan en effectief straffen straffen en sanctioneren, en criminaliteit en daderschap. De afdeling bestaat uit 32 vaste medewerkers, en ongeveer 10 projectmedewerkers, met het hoofd IWB als leidinggevende.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze vacature:

 • Mevrouw prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
 • 06-50744678

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

 • Jan Hoogduijn, Hoofd Bedrijfsbureau
 • 06-51786573

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Beleid- en staf; Management
 • Gedrag en maatschappij; Economie; Recht
 • 28—32 uur per week
 • €4831—€7096 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP BD21/WODC/210063

Werkgever

Locatie

Koningskade 4, 2596 AA, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksoverheid). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 12 apr. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).