Postdoc Sociale Veerkracht en Veiligheid

Postdoc Sociale Veerkracht en Veiligheid

Geplaatst Deadline Locatie
6 apr 20 apr Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt kandidaten voor een functie van Postdoc Sociale Veerkracht en Veiligheid

Functieomschrijving

Voor het driejarige universitaire stimuleringsprogramma ‘Sociale Veerkracht en Veiligheid zoekt het Instituut Pedagogische Wetenschappen een enthousiaste postdoc die tevens op kan treden als programmacoordinator. Het programma betreft een samenwerking tussen vijf faculteiten van de Universiteit Leiden (Sociale Wetenschappen, Governance and Global Affairs, Archeologie, Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid). Het programma werkt gezamenlijk aan thema’s zoals veiligheid, conflict, normoverschrijding en veerkracht.

Als ideale kandidaat ben je gedragswetenschappelijk geschoold en heb je sterke affiniteit met zowel inhoudelijke wetenschappelijke activiteiten als onderzoeksmanagement. Je  bent een enthousiasmerende wetenschapper en organisator met oog voor zowel de taken als de mensen.

Als postdoc maak je onderdeel uit van het interfacultaire stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid. In dit programma wordt de etiologie van grensoverschrijdend gedrag vanuit interdisciplinair perspectief in kaart gebracht, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen macro-, meso- en microfactoren die gezamenlijk bijdragen aan het tot stand komen van het fenomeen. Binnen het programma Sociale Veerkracht en Veiligheid zal bij bestudering van macro factoren – in nauwe samenwerking met de Faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen – respectievelijk de historische, juridische en normatieve context van dit veld centraal staan. Bij het bestuderen van meso factoren wordt, vanuit de Faculteit Governance and Global Affairs, de aandacht gericht op (sociale) systemen waarin geweld plaatsvindt en de governance van veiligheid en interventies. Op microniveau wordt – vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen – nader onderzoek gedaan naar de invloed van individuele factoren, waaronder neurobiologische en sociale factoren, alswel de rol en het effect van gedragskundige en justitiële interventies op risico en veerkracht voor grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie over het onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid is hier te vinden.

Werkzaamheden
Je werkzaamheden bestaan uit zowel wetenschappelijke als ondersteunende taken.

Wetenschappelijke taken:

 • Inhoudelijk en praktisch bijdragen aan het vormgeven van de wetenschappelijke verbinding en uitwisseling tussen de vijf faculteiten;
 • Meewerken aan wetenschappelijke- en vakpublicaties;
 • Coördineren en begeleiden van studenten in het kader van interdisciplinaire (pilot)studies binnen het programma;
 • Ontwikkelen en uitvoeren van experimentele neuroimaging studies (in samenwerking met de bij het programma betrokken phd studenten van pedagogische wetenschappen en psychologie).

Secretaris van het kernteam;

 • Assistentie bij subsidie aanvragen namens het programma;
 • Opzetten en notuleren van vergaderingen;
 • Rapportages aan verschillende bestuurslagen;
 • Onderhouden van programma website, twitter en instagram profiel;
 • Coördineren van interne informatiestromen;
 • Verzorgen van programma bijeenkomsten;
 • Vraagbaak voor mensen van binnen en buiten het programma.

Onderwijs taken:

 • Assisteren bij de ontwikkeling van een nieuw op te zetten minor (Violence Studies) binnen het stimuleringsprogramma;
 • Het bieden van onderwijsondersteuning in het kader van de minor. 

Valorisatie:

 • Coördineren van kennisoverdracht naar allerlei maatschappelijke organisaties;
 • Verantwoordelijk voor de opzet en ontwikkeling van een panel van jeugdigen die betrokken worden bij de opzet, uitvoering en vertaling van onderzoek naar de maatschappij;
 • Coördineren van de opzet en uitwerking van blogs door aan het programma verbonden wetenschappers en/of sociale partners.
 • Opzetten en ondersteunen van activiteiten die binnen het programma worden uitgevoerd in het kader van valorisatie, zoals het opzetten van zogenaamde ‘living labs’ en symposia voor niet wetenschappelijk publiek.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

 • Academische opleiding in de gedragswetenschappen, specialisaties in de neurowetenschappen zijn gewenst maar niet vereist;
 • Afgeronde relevantie wetenschappelijke promotie;
 • Ervaring met (onderzoeks)management of coördinerende organisatorische taken;
 • Enige ervaring met wetenschapscommunicatie;
 • Affiniteit met en enige kennis van de terreinen onderwijs en veiligheid;
 • In staat anderen enthousiast te maken voor samenwerkingsprojecten;
 • Ervaring met publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • In staat om binnen korte tijd een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling als postdoc vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 12 maanden. Na het eerste jaar kan bij een positieve evaluatie de aanstelling worden verlengd tot maximaal eind 2023. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.746,- en maximaal € 5.826,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (Onderzoeker 3/2, schaal 11/12). De gewenste startdatum is zo snel mogelijk.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Werkgever

Universiteit Leiden

Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen wordt kwalitatief hoogwaardig onderzoek gedaan en een breed en disciplinair onderwijsprogramma aangeboden, gericht op het vergroten van ons inzicht in actuele ontwikkelingen in de samenleving. De faculteit bestaat uit vijf instituten: Centrum voor Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Politieke Wetenschap en Psychologie. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 850 medewerkers. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit van Sociale wetenschappen.

Het instituut Pedagogische Wetenschappen doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de manier waarop kinderen en jongeren worden opgevoed, onderwezen en begeleid, en of en hoe verschillen daarin gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Daarbij staat centraal hoe evidence-based benaderingen de optimale ontwikkeling van het kind kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door ondersteuningsprogramma’s, diagnostische- en interventiestrategieën en leermethoden Informatie over het Instituut Pedagogische Wetenschappen kun je vinden op de website.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • Gepromoveerd
 • 21-160

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Wassenaarseweg 52, 2333 AK, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you