Promovendus die onderzoek doet naar het optimaliseren van vitaliteit en duurzame arbeidsprestaties van medewerkers in de ouderenzorg

Promovendus die onderzoek doet naar het optimaliseren van vitaliteit en duurzame arbeidsprestaties van medewerkers in de ouderenzorg

Geplaatst Deadline Locatie
30 apr vandaag Maastricht
Promotieonderzoek naar optimalisatie van vitaliteit en duurzame arbeidsprestaties van medewerkers in de ouderenzorg bij de School CAPHRI, Care and Public Health Research Institute, vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Functieomschrijving

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) doet wetenschappelijk onderzoek met als doel bij te dragen aan kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van werk. Binnen het thema kwaliteit van werk wordt in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een nieuwe onderzoekslijn gelanceerd, te weten ‘vitaliteit en duurzame arbeidsprestaties’. Het doel van de onderzoekslijn is het optimaliseren van vitaliteit en duurzame arbeidsprestaties van medewerkers in de ouderenzorg door (1) vernieuwingen in de arbeidsorganisatie (‘work redesign’) en (2) optimalisering van arbeidsgedrag en leefstijl.

Centraal in deze onderzoekslijn staat de zogeheten DISCovery methodiek (De Jonge et al., 2012). Deze bestaat grosso modo uit:

  1. digitale zelfanalyse van medewerkers om inzicht te krijgen in hun eigen werkbalans en arbeidsgedrag (bijv. administratieve gegevens, vragenlijsten, dagboekjes, apps, ‘wearables’ zoals FitBits);
  2. feedback- en brainstormsessies waarin medewerkers zélf een aantal werk- en persoongebonden interventies kiezen (idealiter in samenspraak met leidinggevenden);
  3. interventieprogramma’s gericht op arbeidsorganisatie, werk(-omstandigheden), arbeidsgedrag en leefstijl.

Het is de taak van de promovendus om een promotieonderzoek op te zetten aan de hand van de DISCovery methodiek. Onderzoeksmethoden en -analyses zijn divers en bestaan uit kwantitatieve (primaire dataverzameling met vragenlijsten) en kwalitatieve methoden (interviews, focusgroepen). Tot het takenpakket behoren het opzetten van het project, onderhouden van contacten met medewerkers uit de zorg, literatuuronderzoek, data verzameling bij medewerkers, data-analyse, verwerking van resultaten tot presentaties en publicaties. De promovendus werkt nauw samen in een team van onderzoekers met verschillende achtergronden (verplegingswetenschap, psychologie, gezondheidswetenschappen) en met medewerkers (o.a. management, zorgverleners, ondersteunend personeel) van ouderenzorgorganisaties.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste onderzoeker, afgestudeerd in de richting van psychologie, gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, organisatiekunde, bedrijfskunde of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Je hebt goede contactuele en communicatieve eigenschappen, alsook gebleken vaardigheden op het terrein van projectorganisatie en het werken in teamverband. Je bent bekend met literatuuronderzoek, kwantitatieve data-analyses, wetenschappelijk schrijven en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Aantoonbare affiniteit met de (ouderen-)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd, na een positieve beoordeling wordt de functie met drie jaar verlengd.
Het salaris bedraagt € 2.395,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.061,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience. Meer informatie op vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Afdeling

Vakgroep Health Services Research

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L; www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 9 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion, De Zorggroep), Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege en VISTA college. Binnen het living lab van de AWO-L draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 185 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 27.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-L en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies).

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

 

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Jan Hamers (jph.hamers@maastrichtuniversity.nl) of prof. dr. Jan de Jonge (j.d.jonge@tue.nl).

De eerste korte kennismakingsgesprekken vinden plaats op vrijdag 28 mei 2021.
De tweede ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 4 juni 2021.

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €2395—€3061 per maand
  • Universitair
  • AT2021.143

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een recent CV en motivatiebrief, richten aan: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl.

Graag ook het vacaturenummer (AT2021.143) en de titel van het project vermelden in uw sollicitatie.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Per post solliciteren

Per post solliciteren

hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2021.143 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een recent CV en motivatiebrief, richten aan: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl.

Graag ook het vacaturenummer (AT2021.143) en de titel van het project vermelden in uw sollicitatie.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 16 mei 2021 23:58 (Europe/Amsterdam).