Hoogleraar Interne Geneeskunde/hoofd Maag-, Darm- en Leverziekten

Hoogleraar Interne Geneeskunde/hoofd Maag-, Darm- en Leverziekten

Geplaatst Deadline Locatie
6 mei 11 jun Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In de functie van Hoogleraar interne geneeskunde/MDL en afdelingshoofd medische onderafdeling MDL wordt de rol van vakhoogleraar en afdelingshoofd gecombineerd. Kernwoorden van deze functie zijn verbinden, samenwerken en versterken.
Als Hoogleraar en medisch onderafdelingshoofd geef je leiding aan de klinische activiteiten van de onderafdeling en draag je bij aan efficiënte en kwalitatief hoogstaande (top)academische zorg. Je draagt bij aan, en geeft ruimte voor, versterking en uitbreiding van de bestaande expertise- en topreferente functies van de onderafdeling MDL-ziekten en geeft vorm aan de inbedding van de MDL-ziekten binnen het Centrum voor Chronische Zieken van het MUMC+, als onderafdeling van de Interne Geneeskunde of indien wenselijk in de toekomst als zelfstandige afdeling binnen het Centrum. Samen met de medische staf creëer je de optimale omstandigheden, waardoor de doelstellingen voor de patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding kunnen worden gerealiseerd.
Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de inbreng van de MDL-ziekten in de basisopleiding geneeskunde en andere FHML-opleidingen, in samenwerking met de onderwijscoördinator FHML en samen met de huidige opleider en met de stafleden van de MDL-ziekten ben je eindverantwoordelijk voor de opleiding tot MDL-arts.
Naast een eigen actieve rol in het wetenschappelijk onderzoek initieer en faciliteer je als vakhoogleraar het wetenschappelijk onderzoek van de onderafdeling MDL-ziekten in NUTRIM ‘School of Nutrition and Translational Research in Metabolism’, dat zich richt op chronische, inflammatoire darmaandoeningen, functionele aandoeningen van het maagdarmstelsel en chronische metabole leverziektes. Daarnaast is MDL-onderzoek op het gebied van onderzoek naar premaligne laesies in het colorectum ingebed in GROW ‘School for Oncology and Developmental Biology’.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het management van de onderafdeling MDL-ziekten en heb je daarbij aandacht voor en hecht waarde aan de adviserende inbreng van de staf. Je bent bereid, daar waar wenselijk en mogelijk, taken te delegeren naar stafleden. Als verbindend leider heb je een transparante werkwijze, waarbij open communicatie tussen hoofd en stafleden een absolute must is.

Specificaties

Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

Functie-eisen

Wat vragen wij van jou?
Je bent geregistreerd als MDL-arts en gepromoveerd en erkend deskundige op het vakgebied, onder meer blijkend uit wervend vermogen en wetenschappelijke output. Je bent bekend met het Nederlandse zorgstelsel en in staat om een visie te formuleren over de invulling van de duale (2e/3e lijns) functie van het Maastricht UMC+ op gebied van gezondheidszorg en kan inspelen op continue veranderingen in zorg, onderzoek en opleiding en weet deze te incorporeren in de organisatie, daarvoor is flexibiliteit en het kunnen creëren van draagvlak vereist, waarbij rekening wordt gehouden met individuele posities van alle betrokkenen.
Jouw leiderschapsstijl is verbindend, waarbij transparante en open communicatie voor jou van groot belang is. Je hebt belangstelling en bewezen talent voor (verander)management en hebt een enthousiasmerende en stimulerende manier van werken. Je bent in staat op een groep stafleden en artsen in opleiding op inspirerende wijze te motiveren en leiding te geven. Je beschikt dan ook in ruime mate over leidinggevende en management competenties, met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers binnen de onderafdeling.

Daarnaast:

 • Ben je bereid de bestaande zorg- en onderzoek structuur en -thema’s binnen de onderafdeling MDL verder te ondersteunen en te ontwikkelen;
 • Heb je affiniteit met het implementeren van nieuwe innovatieve technieken op het gebied van endoscopische ingrepen;
 • Participeer je in de nationale en internationale ontwikkeling van het vakgebied;
 • Onderschrijf je de uitgangspunten van het Maastrichtse onderwijssysteem en ben je bereid en in staat conform invulling te geven aan het onderwijs binnen het vakgebied in de diverse curricula;
 • Beschik je over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO);
 • Ben je desgevraagd beschikbaar en in staat tot het vervullen van (inter)facultaire, universitaire en (inter)nationale taken en bestuursfuncties.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst wordt op grond van artikel 2.3 van de Cao umc voor onbepaalde tijd aangegaan voor gemiddeld  40-48 uur per week.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Werkgever

Maastricht University Medical Center+

Maastricht University Medical Center+ is known both nationally and internationally for its focus on prevention and taking an integrated approach to health care: from prevention, promotion of good health, and basic care, to top-level clinical diagnostics and treatment. Patient safety is our top priority in all of our endeavours. Maastricht UMC+ has 715 beds and approximately 7,000 employees and 4,000 students. 

Afdeling

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Per oktober 2021 ontstaat er een vacature voor een vakhoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (FHML) en in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Maag-, Darm- en Leverziekten is een onderafdeling van de afdeling/vakgroep Interne Geneeskunde en is ingebed in het Centrum voor Chronisch Zieken. Het wetenschappelijk onderzoek van de onderafdeling is voor het merendeel ingebed in de onderzoekschool NUTRIM en voor een kleiner deel in de onderzoekschool GROW.

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Beleid- en staf; Management; Medisch personeel (anios, aios, specialist)
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • 40—48 uur per week
 • Gepromoveerd
 • SP 10605

Werkgever

Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you