Universitair docent

Universitair docent

Geplaatst Deadline Locatie
28 mei 23 jun Heerlen (zie opmerking eisen)

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en daadkrachtige collega die het onderwijs en onderzoek van de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie komt ondersteunen. U werkt mee aan de innovatie van academisch onderwijs in een digitale leeromgeving en aan het onderzoeksprogramma van de faculteit en de vakgroep. U werkt in een team van docenten en ondersteuners aan de ontwikkeling en revisie van cursussen voor studenten van de bachelor- en masteropleidingen Psychologie, in het bijzonder op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie. U geeft practica binnen het curriculum van psychologie op verschillende studiecentra van de Open Universiteit. U besteedt 30% van uw aanstellingstijd aan wetenschappelijk onderzoek, passend binnen het onderzoeksprogramma van de faculteit en de vakgroep. Tot slot verwachten we dat u afstudeeronderzoek en stages begeleidt en bijdraagt aan bestuurs- en beheerstaken van de faculteit.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U heeft een relevante academische opleiding psychologie afgerond, zoals arbeids- en organisatiepsychologie en bent (bijna) gepromoveerd op een voor de functie relevant onderwerp. Daarnaast heeft u ervaring met het ontwikkelen, coördineren en doceren van universitair onderwijs.
U heeft aantoonbaar expertise op het gebied van de arbeids- en organisatiepsychologie, zoals blijkt uit internationale wetenschappelijke publicaties. U heeft aantoonbare brede expertise met betrekking tot methoden en technieken van onderzoek. U stimuleert ‘Open Science’ en vindt het belangrijk om onderzoeksresultaten zo breed mogelijk beschikbaar te maken.
U heeft belangstelling voor vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs en in het bijzonder voor het gebruik van ICT daarbij. Verder beschikt u over goede redactionele vaardigheden en bent u in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Daarnaast bent u breed inzetbaar en bereid u in te werken in verschillende deeldisciplines van de psychologie. Bovendien heeft u een voor de functie relevant netwerk.
Bezit van de NIP-Basisaantekening Psychodiagnostiek en van het certificaat ‘Basiskwalificatie Onderwijs’ (BKO), dan wel de wil om die te behalen, strekt tot aanbeling.
U bent (minimaal) twee dagen per week aanwezig op de campus in Heerlen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

 De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.
 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het huidige onderzoeksprogramma van Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten.

Specificaties

  • Universitair docent; Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/PSY/21055

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen (zie opmerking eisen)

Bekijk op Google Maps

Interesting for you