Universitair Docent/Docent- Onderzoeker Bestuursrecht

Universitair Docent/Docent- Onderzoeker Bestuursrecht

Geplaatst Deadline Locatie
2 jun 21 jun Heerlen (zie opmerking eisen)

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het betreft één functie die we afhankelijk van de uitkomst van de procedure ofwel invullen als universitair docent ofwel als docent-onderzoeker. Als universitair docent/docent-onderzoeker verzorgt u vooral online onderwijs aan bachelor- en masterstudenten op het gebied van het bestuursrecht. U wordt ingezet bij de ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) cursussen in dat rechtsgebied (in de bachelor en masterfase), zowel inhoudelijk als op het gebied van het vaardighedenonderwijs. Tevens wordt u gevraagd masterscripties te begeleiden.
Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het bestuursrecht in lijn met het facultaire onderzoeksprogramma Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’, uitmondend in wetenschappelijke publicaties.

Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij naast een sollicitatiebrief en een curriculum vitae, een juridische publicatie indienen.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Van u verwachten we een afgeronde opleiding Rechtsgeleerdheid met een specialisatie in het bestuursrecht. Kennis van het handhavingsrecht en/of omgevingsrecht strekt tot aanbeveling. U heeft aantoonbaar belangstelling voor vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs, in het bijzonder het gebruik van ICT. U bent resultaatgericht met een proactieve instelling. U beschikt over het vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken. U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en u weet uw voorstellen op overtuigende manier te presenteren in het Nederlands en in het Engels. Tevens bent u in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (of bereid om deze kwalificatie zo spoedig mogelijk te behalen).

Voor de aanstelling als universitair docent is een (bijna) afgeronde promotie noodzakelijk, bij voorkeur op het gebied van het bestuursrecht.

Van u wordt verwacht dat u - in normale omstandigheden - op regelmatige basis (bij een voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig bent.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijke functie voor 2 jaar.

Aanstelling als universitair docent: het betreft een tijdelijke functie voor 2 jaar. Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt minimaal 3.746,= en maximaal € 5.127,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Aanstelling als docent/onderzoeker: Het betreft een tijdelijke functie voor 2 jaar.
Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt minimaal 2.790,= en maximaal € 4.402,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit RW heeft tegen de 90 medewerkers en is momenteel sterk aan het vernieuwen. De lijnen zijn kort, initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. De sectie Staatsrecht & Encyclopedie is onderdeel van de vakgroep Publiekrecht.

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de Masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vier varianten (privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht en Europees & internationaal recht). Daarnaast verzorgt de faculteit schakelprogramma’s van HBO naar WO. De faculteit verzorgt zowel in de bachelor als in de master enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. Medewerkers van de faculteit nemen deel aan andere OU-masteropleidingen zoals Gezondheidswetenschappen.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn 10 fulltime promovendi en 7 postdocs werkzaam aan de faculteit. Er zijn veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 ook deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). De faculteit werkt samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl

Specificaties

  • Universitair docent; Onderwijs
  • Recht
  • 30.4—38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/RW/21059

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen (zie opmerking eisen)

Bekijk op Google Maps

Interesting for you