Enthousiaste, communicatief vaardige werkgroep docenten/tutoren gezocht (0,7 - 0,8 fte)

Enthousiaste, communicatief vaardige werkgroep docenten/tutoren gezocht (0,7 - 0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
9 jun 27 jun Rotterdam
Wij zoeken per half augustus 2021 meerdere enthousiaste, communicatief vaardige bestuurskundigen en sociologen, met aantoonbare belangstelling voor het verzorgen van onderwijs aan de opleidingen sociologie en bestuurskunde.

Functieomschrijving

Voor deze vacaturetekst in het Engels ga naar Looking-for-enthusiastic-communicatively-skilled-tutors

Als tutor leid je werkgroepen voor eerste-, tweede- of derdejaars Bachelor studenten (sociologie en bestuurskunde) of Master studenten (sociologie). Je observeert en analyseert het groepsproces en stuurt waar nodig bij, door middel van vragen en voorbeelden en door het creëren van een inspirerende leeromgeving. Voor jou is het een uitdaging om samen met je studenten een dieper begrip van de stof te creëren en zodoende het academisch denkniveau van de gehele groep te stimuleren en activeren. Je vindt het plezierig en beschouwt het als een uitdaging om groepen studenten te ondersteunen in hun eigen leerproces. Het kunnen enthousiasmeren en motiveren zijn belangrijke elementen van de functie.

Momenteel zijn we een team van meer dan 30 enorm gedreven young professionals, die samen een bijdrage leveren aan het succes van de verschillende opleidingen van onze afdeling.

Als tutor binnen ons team krijg je de kans je te ontwikkelen tot onderwijsprofessional waarbij je alle facetten van het docentschap leert kennen: werken met veel verantwoordelijkheden, met verschillende piekmomenten door het jaar heen, en een buitengewoon inspirerende werkomgeving waar de studenten niet alleen veel van jou leren, maar jij ook veel van je studenten leert.

Momenteel vindt het onderwijs nog grotendeels op afstand plaats via Zoom. Wel wordt er hard gewerkt om vanaf september gefaseerd een terugkeer naar onderwijs op de campus te faciliteren.

Je rol:

·        Je houdt je bezig met het instrueren van werkgroepen voor de studenten van de diverse opleidingen;

·        Daarbij stuur je op het groepsproces zodat studenten tot een optimale kennisuitwisseling komen;

·        Je verzorgt het onderwijs voor twee à drie groepen per dag, die tweemaal per week op vaste tijdstippen bij elkaar komen. Je zult daarnaast als vaardigheidstrainer optreden tijdens practica die wekelijks plaatsvinden;

·        Je ondersteunt de studenten elke vijf weken met andere vakken die dan starten in steeds wisselende groepssamenstellingen;

·        Je bent aanwezig en draagt bij aan vak-overleggen, evaluatiemeetings, intervisies en team meetings;

·        Je richt je vrijwel elke periode ongeveer vier dagen per week op de werkzaamheden die moeten worden verricht;

·        Je deelt je eigen tijd (buiten onderwijstijden) in om bijkomende werkzaamheden te voltooien binnen de gestelde kaders en deadlines, zoals voorbereiding van het onderwijs, het nakijken van opdrachten, en de bijbehorende administratieve handelingen (bijv. aanwezigheid- en cijferregistratie).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

·        Je hebt een voor september 2021 afgeronde universitaire Master Bestuurskunde of Sociologie, of aantoonbaar gerelateerde studierichting;

·        Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands, Engels (aantoonbaar) is een pré;

·        Je kunt werken met regelmatig elkaar opvolgende deadlines en afspraken;

·        Je houdt van afwisseling in taken, onderwerpen en bezigheden;

·        Je staat stevig in je schoenen en kunt je verwachtingen helder communiceren, richting zowel studenten als collega’s;

·        Je bent een teamspeler en betrekt collega’s bij de overwegingen die je hebt en de keuzes die je maakt;

·        Je hebt een goed reflectief vermogen, je staat open voor feedback en pakt dit constructief op;

·        Je bent in staat je eigen grenzen te herkennen, erkennen en aangeven bij collega’s en manager;

·        Affiniteit met statistiek en wetenschappelijke methoden & technieken is een pré;

·        Aantoonbare kennis en ervaring met het begeleiden van (onderwijs)groepen is een pré;

·        Je bent per 26 augustus 2021 volledig beschikbaar voor het volgen van introductiebijeenkomsten en een driedaagse tutortraining, alvorens het onderwijs start op 6 september;

·        Je bent volledig beschikbaar in alle onderwijsweken van het academisch jaar.

Als je ervaring hebt met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) (als student of docent) of ervaring hebt opgedaan in het onderwijs, nodigen we je nadrukkelijk uit dat in jouw sollicitatiebrief te vermelden.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband van 0,7 fte wordt aangegaan voor de periode van een jaar. Het dienstverband kan worden verlengd bij goed functioneren en mogelijkheden daartoe in de organisatie. De verlenging is met een jaar voor 0,8 fte en vervolgens nog eenmaal twee jaren met 0,8 fte.

Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.790,- en € 4.402,- bruto per maand (schaal 10). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Wat mag je van ons verder verwachten?

·        Een functie met veel eigen verantwoordelijkheid die er echt toe doet voor de studenten van DPAS;

·        Fijne jonge, diverse en enthousiaste collega’s waarvan je kunt leren;

·        Ruimte om te groeien en te experimenteren;

·        Een volledig onderwijs gecentreerde functie met vaste werk- en vakantiedagen parallel aan het onderwijsrooster van de studenten;

·        Trainingsmogelijkheden: deelname aan diverse trainingen, workshops en intervisies zijn onderdeel van de functie;

·        Ontwikkelingsmogelijkheden: jij bepaalt jouw eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding of cursus met behulp van jouw Persoonlijk Carrière Budget.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Additionele informatie

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Meer informatie over de EUR en ESSB kun je vinden op www.eur.nl/essb­­­­­­­­­

Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij Marthe Korte MSc via korte@essb.eur.nl

Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. tot en met zondag 27 juni 2021 indienen via Academic Transfer. De sollicitatiegesprekken zullen via Zoom plaatsvinden tussen 30 juni en 14 juli.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Specificaties

  • Onderwijs
  • Gedrag en maatschappij
  • 28—32 uur per week
  • Universitair
  • ESSB/2021/0609-NL

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 27 jun. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).