Promovendus / Faculty of Health Medicine and Life Sciences / School NUTRIM / Vakgroep Gezondheidsbevordering

Promovendus / Faculty of Health Medicine and Life Sciences / School NUTRIM / Vakgroep Gezondheidsbevordering

Geplaatst Deadline Locatie
30 aug 15 sep Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De afdeling Gezondheidsbevordering heeft in samenwerking met de GGD Zuid Limburg een vacature voor een promovendus in het praktijkgerichte project: Zuid-Limburg aan de slag met Gezonde Kinderopvang.

Functieomschrijving

Achtergrond

De regio Zuid-Limburg kampt al jaren met een hardnekkige gezondheidsachterstand. Om deze trend te doorbreken, hebben de 16 Zuid-Limburgse gemeenten in het programma Trendbreuk afgesproken om met hun beleid stevig in te zetten op de jeugd.  Er zijn al meerdere programma’s regionaal uitgerold om de gezondheid van peuters (2-4 jarigen) te bevorderen, maar vanuit het programmabureau Trendbreuk is er nog geen regionale aanpak voor de peuterleeftijd. De doelstelling voor het project ‘Zuid-Limburg aan de slag met Gezonde Kinderopvang’ is om een lerend, domein overstijgend netwerk “Gezonde Kinderopvang Zuid-Limburg” op te richten en te bestendigen. In het netwerk gaan partners kennis en ervaringen delen, best practices verspreiden, werkprocessen bespreken, en vaardigheden van pedagogisch medewerkers verbeteren om zo een gezonde leefstijl (waaronder gezonde voeding en voldoende beweging) in de kinderopvang te bevorderen. Daarnaast bestaat de wens om ook ouders en de bredere wijk setting te betrekken bij het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Functieomschrijving

Voor het project zijn wij op zoek naar een promovendus, welke middels de CARA methodiek (Contextual Action-oriented Research Approach) het lerend netwerk met onderzoek zal ondersteunen. De promovendus evalueert zowel de werking van het lerend netwerk, alsook de impact van de door het netwerk geïnitieerde en geïmplementeerde interventies en activiteiten op de kinderopvangsetting. De onderzoeksvragen worden kwalitatief en kwantitatief beantwoord met o.a. semigestructureerd interviews, observaties en sociale netwerkanalyse. Naast onderzoek zal de promovendus ook, in nauwe samenwerking met de projectcoördinator van de GGD Zuid Limburg, een aanzienlijk deel van de aanstelling bezig zijn met het ondersteunen van de kinderopvangorganisaties die deelnemen aan het netwerk. Dit omvat bijvoorbeeld het in kaart brengen of (door)ontwikkelen en uitvoeren van geschikte interventieactiviteiten om de leefstijl van peuters op de opvang te bevorderen, hoewel de exacte invulling afhankelijk is van de wensen en behoeftes van de deelnemers van het netwerk. Dit vereist daarom een flexibele instelling van de promovendus. In het project wordt nauw samengewerkt met de GGD Zuid Limburg, de deelnemende kinderopvangorganisaties, en de andere projectpartners.

Taken

 • Contact onderhouden met deelnemende kinderopvangorganisaties en overige leden van het netwerk, in nauwe samenwerking met de projectcoördinator van de GGD Zuid Limburg.
 • Ondersteunen van de deelnemende kinderopvangorganisaties bij het implementeren van interventieactiviteiten.
 • Monitoren en observeren van het netwerk.
 • Uitvoeren van interviews met netwerkleden en medewerkers van de kinderopvangorganisaties.
 • Uitvoeren van observaties op kinderopvanglocaties om de impact van de interventieactiviteiten in kaart te brengen.
 • Uitvoeren statistische en kwalitatieve analyses, waaronder sociale netwerkanalyses.
 • Beschrijven van de bevindingen in (inter)nationale wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen, uiteindelijk resulterend in een Engelstalig proefschrift. Presenteren van het onderzoek op nationale en internationale congressen.
 • Het beschrijven van bevindingen in Nederlandstalige rapporten en artikelen voor kennisdeling met de praktijk.
 • Onderwijs geven aan en superviseren van Bachelor en Master studenten binnen de Universiteit Maastricht.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken voor deze functie een enthousiaste, leergierige en zelfstandige collega met een afgeronde WO-Master in de Gezondheidswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde, of anderszins sociale wetenschappen. Vanwege de sterke verbinding van het project met de kinderopvangpraktijk en het brede samenwerkingsnetwerk, en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, zijn flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen en organisatorische vaardigheden essentieel. Je bent verder nieuwsgierig, vaardig in het schrijven van wetenschappelijke teksten, hebt een sterk analytisch vermogen, en werkt graag samen in een team. Je hebt aantoonbare affiniteit met gezondheidsbevordering en/of kinderopvang.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd. Het salaris bedraagt € 2.434,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.111,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal (bij een fulltime dienstverband). Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

Startdatum: zo spoedig mogelijk, in overleg.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience. Meer informatie op vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Afdeling

Vakgroep Gezondheidsbevordering
De standplaats van de promovendus zal de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht zijn. Deze afdeling houdt zich bezig met de systematische ontwikkeling, uitvoer en evaluatie van gezondheidsbevorderende interventies.

NUTRIM - School of Nutrition and Translation Research in Metabolism
NUTRIM - School of Nutrition and Translation Research in Metabolism is een onderzoeksinstituut van de Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences. Binnen NUTRIM vindt onderzoek plaats op het gebied van voeding en metabolisme.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Je maakt tevens deel uit van het samenwerkingsverband van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Dit is een samenwerking tussen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid Limburg. Binnen dit samenwerkingsverband wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijk relevante vraagstellingen. Gemeenten en GGD formuleren deze maatschappelijke vraagstellingen. De maatschappelijke problematiek is leidend, het wetenschappelijk onderzoek is volgend. Binnen dit samenwerkingsverband worden beleid, praktijk en onderzoek verknoopt. Je hebt als promovendus ook de taak om in overleg te treden met beleidsmakers en praktijkprofessionals en wetenschappelijke kennis publieksvriendelijk te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je hebt als promovendus affiniteit met de dagelijkse praktijk waar het onderzoek wordt uitgevoerd en je bent in staat bruggen te slaan tussen de verschillende werelden (zie: www.academischewerkplaatslimburg.nl ).

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €2434—€3111 per maand
 • Universitair
 • AT2021.152

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyeplein 1, 6229 HA, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you