Universitair docent Criminologie 1,0 fte

Universitair docent Criminologie 1,0 fte

Geplaatst Deadline Locatie
6 sep 26 sep Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Uw werkzaamheden

Naast het doen van onderzoek bent u gedurende het collegejaar betrokken bij vakken in de bachelor fase en/of masterfase van de opleiding Criminologie. U verzorgt (Engelstalige) hoorcolleges en practica in deze vakken. Bij de vakken bent u betrokken als (blok)coördinator van het (PGL)-onderwijs, en u begeleidt de studenten, en de tutoren bij het PGL-onderwijs, op deskundige wijze. U ontwikkelt in samenwerking met de andere docenten de vak- en leerdoelen en bereidt het vak zelfstandig voor. Criminologische masterscripties begeleidt u ook zelfstandig. U bent inzetbaar in de verschillende vakken die de sectie criminologie verzorgt. Tevens bent u bereid bestuurlijke taken op u te nemen.

U verricht zelfstandig, interdisciplinair onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Monitoring Safety & Security dat zich richt op het begrijpen en verklaren van de verschillende wijzen van omgaan met en reageren op (digitale) criminaliteit en onveiligheid, de veranderingen daarbinnen en de bedoelde en onbedoelde gevolgen ervan. U bent actief betrokken bij het opbouwen en onderhouden van relevante wetenschappelijke en maatschappelijke netwerken ten behoeve van criminologisch onderzoek en levert een bijdrage aan de werving van tweede en derde geldstroomfinanciering. U draagt uw onderzoek uit in externe netwerken zowel binnen de faculteit als daarbuiten. Uw onderzoek heeft maatschappelijke impact.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wij vragen

Voor de functie van universitair docent zijn wij op zoek naar gepromoveerde criminologen of andere sociaal wetenschappers met affiniteit met cyberspace, digitale criminaliteit en technologie. U bezit wetenschappelijke kwaliteiten die tot uitdrukking komen in uw proefschrift en/of (inter)nationale wetenschappelijke publicaties, bij voorkeur op het terrein cybercriminaliteit/ digitale criminaliteit, en in relatie tot thema’s waarin onze sectie criminologie zich specialiseert zoals o.a. internationale criminologie, organisatiecriminaliteit, georganiseerde criminaliteit, en jeugdcriminologie. U hebt ervaring met het geven van onderwijs. Daarnaast heeft u ervaring met verschillende methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek, waaronder in ieder geval kwantitatief of mixed methods onderzoek. Bij voorkeur heeft u ervaring met de onderwijsvorm probleemgestuurd leren en bent u in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs of vergelijkbaar certificaat of bent u bereid deze op korte termijn te halen. Uw mondelinge en schriftelijke Engelse taalvaardigheid is uitstekend (niveau C1 conform CEFR).

Voorts bent u ondernemend, resultaat- en omgevingsgericht. U heeft een uitstekende presentatie en beschikt over overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

Wij bieden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Op basis van uw kwalificaties wordt u de functie van universitair docent of universitair hoofddocent geboden. Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 2 jaren en kan bij goed en volledig functioneren worden omgezet in een vast dienstverband. Bij aanvang van het dienstverband bestaat tevens de mogelijkheid om een tenure track tot universitair hoofddocent aan te bieden.

Het salaris voor een universitair docent is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband tussen € 4.612,00 en € 5.922,00 bruto per maand (schaal 12, functieniveau universitair docent niveau 1 (UFO)). Er kan een aanloopschaal worden gehanteerd.  Een doorgroei naar het functieniveau universitair hoofddocent behoort tot de mogelijkheden.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Een selectie-ontwikkelassessment behoort tot de selectieprocedure.

Werkgever

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. Studenten kunnen daarna kiezen uit diverse masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid.

Binnen de sectie Criminologie van Erasmus School of Law is ruimte voor een universitair docent met affiniteit met cyberspace, digitale criminaliteit en technologie.

Specificaties

  • Universitair docent; Juridisch personeel
  • Recht
  • Gepromoveerd
  • AT2021.06/UD

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you