BIJZONDER HOOGLERAAR 'Ethische Vorming / Moral Education' 0,2 fte

BIJZONDER HOOGLERAAR 'Ethische Vorming / Moral Education' 0,2 fte

Geplaatst Deadline Locatie
14 sep 10 okt Utrecht
Het Vrouwen van Bethanië Fonds heeft aan Tilburg University een bijzondere leerstoel ingesteld, die wordt ingebed in het departement Systematische Theologie en Wijsbegeerte van de Tilburg School of Catholic Theology. Voor het bekleden van deze bijzondere leerstoel zoeken Tilburg School of Catholic Theology (TST) en het Vrouwen van Bethanië Fonds een

BIJZONDER HOOGLERAAR 'Ethische Vorming / Moral Education’ 0,2 fte

Functieomschrijving

Ethische vorming beoogt bij te dragen aan de morele ontwikkeling van jonge mensen, zowel binnen het (katholiek) onderwijs als daarbuiten. Een aandachtspunt van de bijzondere leerstoel is de context en de wijze waarop ethische vorming wordt aangereikt. In alle gevallen geldt dat de startsituatie van deze vorming gekenmerkt wordt door een steeds grotere diversiteit van de groepen waaraan en de oriëntaties van waaruit ethische vorming wordt aangeboden. De bijzonder hoogleraar levert een bijdrage aan het nationale en internationale wetenschappelijke discours aangaande ethische vorming, zowel wat betreft de mogelijke doelstelling als de plaats in een onderwijscurriculum of in een andere context, en op andere plaatsen waar men nadenkt over ethische vragen.
Met het instellen van deze bijzondere leerstoel wordt beoogd de bestaande kennispositie op het gebied van ethische vorming aan de TST uit te bouwen tot een internationaal toonaangevend niveau. Beoogd wordt een innovatieve en onderscheidende bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem van de diversiteit van ethische vorming, zowel in het vak godsdienst/levensbeschouwing als daarbuiten. Dit resulteert in een unieke kennispositie die nieuwe toepassingen mogelijk maakt waarin effectief leren en onderwijzen centraal staan.

Activiteiten 

 • De bijzonder hoogleraar draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe methoden voor ethische vorming.
 • Hij/zij biedt inspirerend onderwijs aan op het gebied van ethische vorming aan de TST van Tilburg University.
 • Hij/zij begeleidt promotie-onderzoeken en heeft speciale aandacht voor de vorming van deskundigen op het terrein waarop de leerstoel betrekking heeft.
 • Behalve in de academische wereld draagt hij/zij de kennis op het vakgebied ook breder uit, zowel in het katholieke onderwijs als daarbuiten.
 • Hij/zij is proceseigenaar van het Vrouwen van Bethanië project, dat als hoofdonderwerpen Vrouw en theologie en Catechese heeft. Hij/zij streeft in het kader van dit project ernaar pro-jecten te entameren of te begeleiden, die van belang zijn voor de positie van vrouwen in kerk en maatschappij.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • De bijzonder hoogleraar heeft een sterk internationaal profiel op het gebied van ethische vorming. 
 • Hij/zij beschikt over ruime onderzoekservaring, blijkend uit een promotie in de wijsbegeerte, theologie of een verwante discipline en verdere wetenschappelijke publicaties.
 • Hij/zij heeft aantoonbare succesvolle ervaring met het verwerven van externe financiering voor wetenschappelijk onderzoek en zet zich in voor externe financiering van wetenschappelijk onderzoek van TST.
 • Hij/zij heeft aantoonbare ervaring in het begeleiden van dissertaties.
 • Hij/zij beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen, het vermogen om procesmatig te werken en organisatietalent.
 • Hij/zij kan collegiaal samenwerken (in teamverband) met collegae aan de TST en Tilburg University en andere collegae in binnen- en buitenland en neemt deel aan actuele discussies op het vakgebied in het Nederlands taalgebied en hierbuiten.
 • Hij/zij beschikt over goede didactische vaardigheden en over onderwijservaring op academisch niveau en over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Hij/zij beschikt over een basiskwalificatie onderwijs of is bereid deze binnen twee jaar te behalen.
 • Hij/zij beheerst het Nederlands en beschikt over een aantoonbare en goede beheersing van de Engelse taal (C2-niveau). 
 • Hij/zij voldoet aan de eisen voor een missio canonica en een nihil obstat, af te geven door de Grootkanselier en de Congregatie voor Katholieke Opvoeding. 

 

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming en aanstelling

De kandidaat zal worden benoemd als (bijzonder) hoogleraar aan Tilburg University via de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor 0,2 fte. Als benoemingsperiode geldt een termijn van 5 jaar. Voor beloning en overige arbeidsvoorwaarden gelden de voorschriften en arbeidsvoorwaarden van Tilburg University, overeenkomstig de universitaire functie-indeling als hoogleraar 2.

Werkgever

Tilburg School of Catholic Theology

Tilburg School of Catholic Theology (TST) verricht wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de theologie met het oog op het doorgeven van de katholieke traditie vanuit de bronnen naar de hedendaagse cultuur en samenleving. Zij staat open voor allen die hun geloof willen verdiepen en kritisch willen doordenken. De faculteit heeft vestigingen in Utrecht en Tilburg en is een door de bisschoppen erkende instelling die onder meer studenten voorbereidt op een ambt of functie waaraan een kerkelijke goedkeuring is verbonden. De kleinschalige faculteit wordt gekenmerkt door korte lijnen en een open, ongedwongen sfeer.

Tilburg School of Catholic Theology  

Additionele informatie

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de vervangend decaan van de TST, prof. dr. H.P.J. Witte (via e-mail H.P.J.Witte@tilburguniversity.edu). 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Taal en cultuur; Gedrag en maatschappij
 • max. 16 uur per week
 • 18432

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwegracht 61-65, 3512 LG, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae voorzien van een publicatielijst worden uiterlijk 10 oktober 2021 verwacht uitsluitend online via de link: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/organisatie-tilburg-university/werken-bij/vacatures/

De selectiegesprekken worden gevoerd in de week van 18 oktober 2021.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae voorzien van een publicatielijst worden uiterlijk 10 oktober 2021 verwacht uitsluitend online via de link: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/organisatie-tilburg-university/werken-bij/vacatures/

De selectiegesprekken worden gevoerd in de week van 18 oktober 2021.

Solliciteer uiterlijk op 10 okt. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).